We wonen in een mooi solidair dorp! Zit u er zelf warmpjes bij deze winter? Gelukkig maar! Dat gun je toch iedereen? Helaas is dit ook in ons mooie dorp Giessenburg niet altijd het geval en vandaar deze tweezijdige oproep.

Elk huishouden krijgt minimaal € 400 van de overheid als tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten. Hebt u de bijdrage (korting op de energierekening van € 400) niet nodig en wilt u dit bedrag of een gedeelte daarvan ter beschikking stellen aan een ander die tekortkomt, dan willen we u vragen om dit kenbaar te maken bij de samenwerkende diaconieën via e-mail diaconie@hervormdgiessenburg.nl. U kunt ook uw bijdrage direct overmaken op rek.nr. NL21 RABO 0321 7037 66 tnv Diaconie HG G-Nieuwkerk o.v.v. “Actie geef warmte door”. 

Woont u in Giessenburg en kunt u nu juist wel wat ondersteuning gebruiken in deze dure tijden, omdat uw energierekening enorm duurder is geworden of dat de duurder wordende boodschappen u verplichten moeilijke keuzes te maken? Wij kunnen u ondersteunen met een extra bijdrage. Schroom niet! Maak het kenbaar bij de diaconie via het bovengenoemde emailadres of neem contact op met diaken Jaap van Oenen (06-12942021).

Goed om te weten is dat dit project bekend is bij de Gemeente Molenlanden en daarmee hoeft u zich dus geen zorgen te maken over eventuele kortingen op uw uitkering! Voelt u zich dus vooral vrij om u aan te melden en weet dat uw gegevens niet worden gedeeld.