Begin dit jaar startte deze actie t.b.v. plaatsgenoten die vanwege sterk oplopende energieprijzen en andere extra kosten in de knel komen met basisvoorzieningen. Zijn de energiekosten nog te betalen of is er voldoende voor het nodige levensonderhoud?

Van rijkswege en vanuit de gemeente is er een extra energietoeslag, juist ook voor hen met een beperkt inkomen. De energietoeslag wordt uitgekeerd via Avres.

En toch komen mensen in de knel of in de kou.

Graag willen we solidair met elkaar omgaan.

Alle huishoudens krijgen in november en december een vaste energiekorting korting van € 190,00 per maand. Dat bedrag van totaal € 380,- wordt direct verrekend op de energierekening door de energieleveranciers. Een deel van de huishoudens heeft het geld niet nodig, terwijl het bedrag voor andere huishoudens niet hoog genoeg is om de gestegen kosten te compenseren.
Daarom gaat de actie “Geeft Warmte Door” voort, ook voor de komende (winter)tijd.

Er is extra (financiële) ondersteuning voor hen die niet goed rondkomen. Hiervoor is door de diaconieën van de plaatselijke kerken een fonds beschikbaar. 

Enerzijds kunnen vrijwilligers aan het fonds bijdragen wanneer de energiekosten meevallen en extra inkomsten niet nodig zijn. U kunt de bijdrage (eventuele korting op de energierekening) of een gedeelte daarvan ter beschikking stellen aan een ander die tekortkomt. Dan vragen we u vragen om dit kenbaar te maken bij de samenwerkende diaconieën via e-mail diaconie@hervormdgiessenburg.nl. U kunt ook uw bijdrage direct overmaken op rekeningnummer NL21RABO0321703766 ten name van Diaconie HG G-Nieuwkerk onder vermelding van “Actie geef warmte door”. 

Woont u in Giessenburg en kunt u nu juist wel wat ondersteuning gebruiken in deze dure tijden, omdat uw energierekening enorm duurder is geworden of dat de duurder wordende boodschappen u verplichten moeilijke keuzes te maken?
Wij kunnen u ondersteunen met een extra bijdrage. Schroom niet! Maak het kenbaar bij de Diaconie via het bovengenoemde emailadres of neem contact op met diaken Jaap van Oenen (06-12942021).

Goed om te weten is dat dit project bekend is bij de Gemeente Molenlanden en daarmee hoeft u zich dus geen zorgen te maken over eventuele kortingen op uw uitkering! Voelt u zich dus vooral vrij om u aan te melden en weet dat uw gegevens niet worden gedeeld.

Afbeelding met rood

Automatisch gegenereerde beschrijving