Woensdagmorgen hebben de kinderen van basisschool De Hoeksteen de biddagdienst.
De twee korte preekjes zijn voor de ouders en andere belangstellenden hier te zien.