De diaconiecollecte is op zondag 10 juli bestemd voor de leefgemeenschap Zilt in Gorinchem.  Zilt is een diaconale leefgemeenschap waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alle dag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. De naam Zilt verwijst naar Mattheus 5 vers 13: U bent het zout van de aarde. Deze Bijbelse opdracht geeft een groep christenen vorm door mensen in nood een veilig tehuis te bieden.  Al het werk in Zilt gebeurt door vrijwilligers. In Zilt is ruimte voor vaste bewoners en daarnaast 3 á 4 gasten om kortere of langere tijd mee te wonen en afstand te nemen van zorgen en (psychosociale) problemen. In het totaal wonen er circa 20 mensen in Zilt. Meer informatie over de doelen kunt u vinden op de website: www.leefgemeenschapzilt.nl. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.Zilt