De afscheidsavond in de Rank op vrijdag 10 september (van 19.30 – 21.30 uur) en de afscheidsdienst in de kerk op zondagmorgen 12 september (9.30 uur), zullen niet door alle gemeenteleden kunnen worden bijgewoond. Aanwezigheid is hoofdzakelijk mogelijk voor genodigden en direct betrokkenen.

Wel worden beide bijeenkomsten online en live uitgezonden. (link)

Voor alle gemeenteleden is er wel de gelegenheid om persoonlijk van de familie afscheid te nemen en hen hartelijk te groeten.

Dat is op zateragmiddag, 11 september, in of bij de Rank van 14.00 tot 17.00 uur tijdens een “doorlopende receptie”.

We hopen dat zoveel mogelijk gemeenteleden ‘langs’ komen. Dat zou mooi zijn. U/jij kunt dat doen met een persoonlijke afscheidsgroet.

Er is een flinke tijd voor ingeruimd. Tegelijk willen we een grote rij wachtenden voorkomen. Daarom het verzoek om de contacttijd te beperken en om, zo mogelijk, de bezoektijd te spreiden en in te delen op de volgende wijze:

14.00 – 15.00 uur voor de achternamen die beginnen met a, b, c, d, e, f, g, h, i

15.00 – 16.00 uur voor de achternamen die beginnen met j, k, l, m, n, o, p, q, r

16.00 – 17.00 uur voor de achternamen die beginnen met s, t, u, v, w, x, y, z

Mocht het niet lukken met deze indeling, dan is er ruimte en begrip om ervan af te wijken.

De tijd voor de persoonlijke groet is beperkt. Wilt u/jij daar rekening mee houden?