Doelstelling van EHBO en BHV:

De doelstelling van de EHBO-er en BHV-er is het adequaat reageren op het onwel worden van bezoekers en het snel kunnen verlaten van De Rank.

Wie hebben een taak:

  • Leiding van de activiteit
  • BHV-er indien aanwezig
  • EHBO-er bij ongevallen

Taken van de BHV-er en EHBO-er:

  • komt nog
  • Indien er bij iemand een hartstilstand voordoet, dan dient de EHBO te gaan reanimeren en iemand de opdracht geven de AED op te halen bij de ingang van Albert Heijn.
    De code van het deurtje is bekend bij de kerkrentmeesters!!

Taken van de EHBO-er

  • Indien er bij iemand een hartstilstand voordoet, dan dient de EHBO te gaan reanimeren en iemand de opdracht geven de AED op te halen bij de ingang van Albert Heijn.
    De code van het deurtje is bekend bij de kerkrentmeesters!!