Maar wie is zich daar bewust van?

De invloed van het christelijk geloof in Nederland neemt af. Voor een christen wordt de discussie over ethische zaken (abortus, euthanasie, huwelijk, echtscheiding, transgenders, onderwijs etc.) lastiger. De gedachte is vaak: “Het is prima dat jij doet wat in de Bijbel staat, maar ik geloof daar niet in. Met elkaar verder praten heeft daarom weinig zin”.

Echter, iedereen gaat uit van bepaalde vooronderstellingen, of uitgangspunten die je niet kunt bewijzen, maar gelooft. Deze vooronderstellingen van religieuze mensen zijn duidelijk en iedereen is zich daarvan bewust. Maar wat zijn de vooronderstellingen van mensen die zeggen niet te geloven? Op welke manier maken zij hun ethische beslissingen? Op deze avond proberen we op een interactie manier deze vooronderstellingen helder te krijgen om zo te beseffen dat iedereen gelooft.

Plaats: de Rank

Datum: donderdag 26 oktober

Tijdstip: 19:45 uur – 21:45 uur

Leiding: Ds. M. Dubbelman