Dit jaar is de helft van de kerkenraad aftredend. Het gaat om 13 broeders, waarvan 12 herkiesbaar. We zijn zeer dankbaar dat op de kerkenraadsvergadering van donderdag 6 januari, 8 broeders zich herkiesbaar hebben gesteld, zodat er 5 vacatures ontstaan. 

Aftredend en herkiesbaar zijn de wijkouderlingen: Sjaak Faro, Adriaan de Kuiper en Sijmen van der  Vlies, diakenen Erik Donk, Jan Verspuij en Joost Dijkgraaf, ouderling-kerkrentmeester Gerard de Jong  en ouderling- voorzitter Bas van Genderen. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: wijkouderling Wim van Beuzekom, ouderling-kerkrentmeester Arie  de Bruin, ouderling Vorming & Toerusting Bert Pesselse, ouderling Evangelisatie Teus Visser en  ouderling ouderenwerk Jan van Wijngaarden. 

U wordt gevraagd namen in te dienen van broeders, die belijdend lid zijn van onze gemeente en die u geschikt acht om genoemde ambten te vervullen. 

Dit formulier dient als hulpmiddel en is bedoeld om per lidmaat de namen in te invullen en te ondertekenen. Wij roepen u op om als gemeente uw betrokkenheid te tonen door namen in te dienen en de verkiezingen op te dragen in uw gebed. 

Inleveren kan tot en met maandag 31 januari a.s. bij:

  • de scriba van de kerkenraad, Arjan Overduin, Willem de Zwijgerlaan 21,
  • bij de pastorie aan de Kerkweg 1b,
  • of in de kerk, waar een doos op de leestafel  zal staan.  

In een extra kerkenraadsvergadering worden vervolgens, op donderdag 10 februari a.s., dubbeltallen  opgesteld. De verkiezingsvergadering is gepland op donderdagavond 24 februari 2022.

Nadere berichtgeving volgt over de wijze waarop we dit willen invullen. 

Als voor de herkiesbare broeders geen tegenkandidaten worden ingediend, worden zij herkozen verklaard.