Vrijdag 24 oktober was er de Kinderbijbeldag waar er met ruim 100 kinderen werd begonnen in de Hervormde kerk. Er werd gezongen en er waren diverse schetsjes over het thema “Schat ” . Daarna werden de kinderen in groepen verdeeld en kregen ze een strippenkaart waarmee langs een groot aantal spellen of knutselactiviteiten in de Rank moest worden gegaan. Daarna gingen de groepen olv begeleiders langs de straten om huis aan huis schatjes te ruilen voor een artikel voor de voedselbank. Daarna was het patat en worstjes eten in de Rank met daarna de afsluiting van de kinderbijbeldag in de kerk.

Foto album als icoon voor het openen van het fotoalbum

Open fotoalbum

Foto`s Arie van Noordennen