Lieve mensen,
Het is alweer enige tijd geleden dat u nieuws of een gebedsbrief van ons heeft vernomen. Dit heeft te maken met het feit, bij de meeste wellicht bekend, dat de camping verkocht is en nu verbouwd wordt/in onderhandeling is voor een nieuwe opzet. Daarom hebben wij als
Dabar-team van Camping de Put Ottoland, dit jaar helaas niet ons recreatie- en evangelisatiewerk op de camping kunnen uitvoeren.

Maar zo aan het einde van de zomer willen we toch jullie gebed vragen voor een aantal punten, omdat we het belangrijk vinden om wel de campinggasten en nieuwe ontwikkelingen van de camping steeds mee te nemen in ons gebed. Daarom willen we u in deze brief gebed vragen voor de volgende punten:

We willen allereerst met u danken:

 • We danken dat we weten dat we een God hebben die niet aan plaats of tijd is
  gebonden en dat, waar de vaste campinggasten nu ook heen zijn verhuist, God hen
  altijd ziet en hen wil overladen met zijn liefde en trouw.
 • Op dit moment is er al wel contact met de nieuwe campingeigenaar over zijn nieuwe
  plannen en mogen we met hem nadenken hoe/wat wij als Dabar-team van Camping
  de Put daarin passen. We zijn dankbaar dat het contact is gelegd en dat de nieuwe
  eigenaar openstaat voor ons werk.
 • We danken God dat we al ruim 50 jaar Dabarwerk op de camping hebben mogen
  doen! We beseffen nu des te meer dat het niet vanzelfsprekend is en danken God
  voor zijn trouw en goedheid daarin.

Graag vragen we uw voorbede:

 • We bidden voor de campinggasten die van de Put zijn vertrokken naar een andere camping; we bidden hen Gods zegen, liefde en nabijheid toe en dat ze ook op de nieuwe camping of thuis in aanraking mogen komen met God.
 • Voor vrede en rust op de camping en in bij de campinggasten die nog een plek hebben en in afwachting zijn van de nieuwe situatie.
 • We willen bidden om Gods leiding tijdens de gesprekken met de nieuwe
  campingeigenaar en dat we ook in de nieuwe situatie weer als Dabarteam op Camping de Put aanwezig mogen zijn om Gods liefde te verkondigen aan de campinggasten!

Van harte bidden we ook u toe dat u, op uw eigen plek, overvol mag zijn van God!
Namens commissie ‘De Put’,
Coralinde van der Spek