Do 31 januari 2019
20.00 – 22.00 uur

Geloven lijkt niet meer zo vanzelfsprekend in onze tijd. Het stelt je als gezin en gemeente voor de vraag hoe je je verhoudt tot de niet-christelijke samenleving om je heen. Wat doe je als je kind wordt uitgenodigd voor een feestje waar je niet achter kunt staan?

Hoe ga je om met situaties die niet stroken met de christelijke normen en waarden?

Hoe maak je je kinderen weerbaar om als christen te leven? Welke keuzes maak je bewust wel of juist niet? Wat zegt de Bijbel over de verhouding tot de wereld om je heen?

Het wordt een interactieve avond met een Bijbelstudie, informatie over het thema, ouders ontvangen handvatten om beslissingen te nemen, gaan onderling in gesprek om ervaringen te delen en bemoedigen elkaar om samen sterk te kunnen staan.

De avond wordt verzorgd vanuit de HGJB.

Inloop vanaf 19.45 uur met koffie/thee in de Rank, de avond start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. U kunt zich voor deze V&T avond aanmelden bij: enricowendy@van-tuijl.com Graag vóór 21 januari 2019. Van harte uitgenodigd!