Op deze avond wordt de visie voor het nieuwe beleidsplan gepresenteerd, en daarnaast de plaatselijke regeling en de zesjaarlijkse stemming toegelicht. 

Bij binnenkomst ontvangen belijdende leden een stembriefje voor de zesjaarlijkse stemming. 

De conceptversies van de visie en de plaatselijke regeling zoals die zijn vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 8 september jl. zijn hieronder te vinden. Het is goed om deze vooraf te bestuderen zodat u en jij op de avond zelf eventueel gerichte vragen kunt stellen.  Ook voor de verdere invulling van de hoofdstukken van het beleidsplan zal er gelegenheid zijn om hiervoor input te leveren.

Iedereen is van harte welkom, de inloop is vanaf 19.30 uur met koffie en of thee en we beginnen om 19.45 uur.