Doe mee aan de FocusScan!

De FocusScan voor het IZB Focustraject.
Onze missie als Hervormd Giessenburg, opgetekend en terug te vinden op de website is;
‘Samen willen we Jezus vinden, volgen en verkondigen’.
In de door verschillende oorzaken veranderende tijd waar we in leven willen we als
gemeente kijken hoe we deze missie van ‘vinden, volgen en verkondigen’ meer handen,
voeten èn woorden kunnen geven.
De IZB wil gemeenten ondersteunen bij hun missionaire roeping door middel van het
Focustraject. Een traject wat in de afgelopen jaren in verschillende gemeenten zijn vruchten
reeds afwerpt. De Focus van het traject ligt op; wat de gemeente nodig heeft om het
christelijke geloof te vertalen, dus missionair te zijn in velerlei vormen.
Het IZB Focustraject is een leerproces, waarbij 2 belangrijke bewegingen beoogt worden,
namelijk;
1) een beweging naar binnen, naar het hart van de gemeente én naar ons eigen hart
2) een beweging naar buiten, naar de mensen om ons heen

Om te kijken of het IZB Focustraject ook iets voor onze gemeente is en af te stemmen waar
de missionaire behoeften, leerpunten en uitdagingen van de gemeente liggen, hebben wij uw
en jouw hulp nodig met het invullen van een FocusScan! Door het invullen van de enquête
geven we de IZB inzicht over de mate van missionair zijn in de gemeente.
De enquête kunt u vanaf 25 april tot 16 mei online invullen via https://izb.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9v3G2ClgTvnRaKi.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent deze FocusScan online in te vullen, kunt u een
papierenversie opvragen bij Teus Visser; via email tvisser@hervormdgiessenburg.nl of
telefonisch 06-13138886 dan brengen we hem bij u langs. De ingevulde enquête kunt u
terugbrengen op Kerkweg 2a.

Op dinsdag 1 juni wordt er een gemeenteavond gehouden waarop kort de resultaten van de
vragenlijst worden gepresenteerd. ZET HEM ALVAST IN UW AGENDA! We gaan dan aan de
hand van enkele stellingen met elkaar in gesprek over de uitslag. Dan willen we graag uw en
jouw verhalen achter de scores horen. U kunt tijdens deze avond ook meedoen vanuit huis.
Via whatsapp is het dan mogelijk om vanuit uw huiskamer te reageren. De IZB maakt van het
onderzoek èn de gemeenteavond een rapport, dat in de kerkenraad wordt besproken. In
afwachting van de resultaten zullen we u blijven informeren over de voortgang van het

Focustraject. Al nieuwsgierig naar het IZB Focustraject? Neem gerust alvast een kijkje op
www.izb.nl/focus/over-izb-focus.