Er is in de nieuwsbrief al een paar kort iets verteld over de KerkApp. Vanaf nu zullen we u, jou regelmatig informeren over de invoering en het gebruik van de KerkApp. 

Logo Kerkapp

Achter de schermen zijn we als projectgroep al langer bezig met de voorbereidingen. Laten we beginnen bij het begin. Waarom een KerkApp? 

De kerkenraad was al langer opzoek naar manieren om de onderlinge verbondenheid – met jong én oud – te stimuleren en ook eenvoudiger te maken. Verbinding is belangrijk bij het gemeente zijn. Dat betekent elkaar kennen en weten te vinden. Zomaar, in mooie, maar ook, óf juist in moeilijke momenten om elkaar te bemoedigen. De KerkApp is daarbij een hulpmiddel om contacten tot stand te brengen het vervangt daarmee natuurlijk niet het kaartje in de bus, of een praatje bij de Appie.

Daarnaast kan de KerkApp gebruikt worden voor communicatie en plannen van activiteiten binnen groepen, bijvoorbeeld de catechisatie, de AV-groep, de muzikanten of de rommelmarktcommissie. Ook de collecte kan via de KerkApp worden geregeld, handig in ‘Corona-tijd’ en door te werken met een collecte-saldo, kunnen de kosten voor het digitale betalen worden verlaagd. Daarnaast kunnen foto’s van bijvoorbeeld de gemeentedag, alsook opnames van de diensten worden teruggekeken. Overigens de website, de nieuwsbrief en de Zaaier, blijven ook in gebruik.

De voorbereidingen voor invoering vinden plaats in de periode van 1 September tot en met het einde van het jaar. De KerkApp gaat Live op 1 januari 2022 en uiteraard hopen we op véél gebruikers.

Gemeentedag en vaste inloopavond

Tijdens de gemeentedag (25 september), zullen we als projectgroep aanwezig zijn. Goed moment om u, jou verder te informeren en uiteraard vragen te beantwoorden. Kom zeker even langs! Daarnaast zullen we vanaf begin september, twee keer per maand op de vrijdagavond, tegelijk met de collectebonnenverkoop (tweede en vierde vrijdag van de maand tussen 18:30 en 20:00 uur in De Rank), beschikbaar zijn voor álle vragen, maar ook voor suggesties en tips. Van harte welkom!

Emailadres doorgeven

Belangrijk bij het gebruik van de KerkApp is dat deze alleen toegankelijk is voor gemeenteleden. Hierdoor kunnen we in een veilige omgeving met elkaar en volgens de privacy richtlijnen informatie delen. Er is ook gastgebruik mogelijk, maar dan wordt niet alle informatie getoond. Om te bepalen of u, jij lid bent hebben we uw/jouw email-adres nodig. Via de Website, alsook op de gemeentedag en onze vaste inloopavonden, heeft u de gelegenheid het juiste email adres door te geven.

Het is mogelijk om één e-mail adres te gebruiken voor meerdere personen, bijvoorbeeld voor echtparen of gezinnen met (jonge) kinderen. Dan wel graag dit zelfde e-mailadres bij alle personen registreren.

Via deze link kan het emailadres worden doorgegeven: https://www.hervormdgiessenburg.nl/kerkapp/

Om vast een indruk te krijgen, hoe de KerkApp eruit kan zien en wat er mee kan, zie:

Projectleden

Wilt u, jij meewerken om de KerkApp een succes te maken, heel graag! We zoeken (aankomende) talenten op het gebied van techniek, content en promotie. Hiervoor, en in alle andere gevallen kunt u, jij contact opnemen met één van onderstaande leden van de projectgroep of via het emailadres: kerkapp@hervormdgiessenburg.nl

De huidige projectleden zijn: Christy Dubbelman, Fleur de Lange, Jolanda Stam, Saúl de Boer, Eddy Erkelens, Jan Verspuij, Ds. Jan Holtslag en Martin de Lange en zij staan klaar om vragen etc., te beantwoorden.