“Zolang gewacht… Nu is het zo ver!”

U en jij zijn van harte uitgenodigd voor de kerstdienst van de zondagsschool op zondagavond 25 december.

De kinderen van de zondagsschool worden om 18:00 uur in de Rank verwacht, de dienst vangt aan om 18:30 uur in de Hervormde Kerk.

We zien er naar uit!

Hartelijke groet,

de leiding van de zondagsschool