• Gezang 183: 1 en 3
 • Votum en groet
 • Opwekking 614: 1, 2 en refrein
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 89: 19 (Oude Berijming)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Lukas 23: 32-43
 • Psalm 22: 1 en 3 (Nieuwe Berijming)
 • Preek
 • Gezang 181: 4 en 6
 • Schriftlezing: Lukas 23: 44-48
 • Psalm 31: 4 (Nieuwe Berijming)
 • Preek
 • Gezang 189: 3 en 4
 • Dankgebed en voorbede
 • Collectemoment
 • Gezang 192: 1, 2 en 6
 • Zegen