Ons nieuwe verenigingsgebouw is al weer ongeveer een maand in gebruik. Fijn om te merken dat er volop enthousiasme is voor de royale ‘ruimte voor gemeente-zijn’. Deze laatste term werd als uitgangspunt benoemd in de zomer van 2007. Toen boog de kerkenraad zich voor het eerst over de wenselijkheid van een groter gebouw voor alle gemeente activiteiten. Mooi dat die ruimte er nu is! Momenteel wordt de buitenmuur aan de westzijde van de boerderij opgebouwd. Onze vakkundige vrijwilligers/metselaar(s) zijn zeker niet dik te noemen, maar er was toch echt te weinig plek voor hen toen de oude Rank er nog stond ;-). Even kijken, wat staat er dan nog te doen…  Natuurlijk, de bestrating en de groenvoorziening, maar ook de officiële opening van de nieuwe Rank verdient onze aandacht.

schemaMet een eenvoudige schets willen we aangeven wat de belangrijkste gedachten zijn bij het invullen van het programma voor die opening. We hopen dat te gaan bereiken met muziek en zang ter ere van de Heere God die het allemaal mogelijk heeft gemaakt. Met activiteiten voor jong en oud, met een inhoudelijke sessie over de kerk en haar toekomst en uiteraard enkele formaliteiten die ook bij zo’n opening horen.

Oh jah, maaltijden! Die zijn door de hele “feestweek” heen belangrijk. We zullen royaal de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten tijdens de spreekwoordelijke “natjes en droogjes”. De voorbereidingen zijn in volle gang. Op dit moment willen we u en jou alvast informeren over datums en de globale inhoud. We hopen van harte dat we als gemeente een mooie week met elkaar gaan beleven.

Maandagavond 23 mei
Een lezing van dr. A. Plaisier (scriba van de Protestantse Nederlandse Kerk) over de kerk en haar (hoopvolle!) toekomst. Hij zal ingaan op zowel het geestelijk vlak, het activiteitenvlak als ook de organisatorische kant van de kerkelijke gemeente

Dinsdagmiddag 24 mei
Een gezellige middag voor de senioren (70+) onder ons. Oude spellen, een lastige quiz, dat wordt nog pittig! Aansluitend een gezamenlijke maaltijd

Woensdag 25 mei
Woensdag = kinder-/jongerendag!
In de middag zijn de kinderen in de basisschool leeftijd welkom voor spel-/plezier, aansluitend: pannenkoeken en ijs!!

Daarna verwelkomen we graag de wat oudere kinderen/jongeren. Zij beginnen met pannenkoeken en gaan daarna aan de slag met ‘bouwen en varen’. Samenwerking is het centrale thema op deze dag.

Donderdag 26 mei
Op deze dag organiseren we een ontmoeting voor en met de buren, de omwonenden. Het is ook voor hen een flink project geweest met best wat overlast. Gelukkig is alles in goede harmonie verlopen en daar mogen we ook blij/dankbaar voor zijn. Een feit om te vieren, een goed moment om dat te vieren!

Vrijdagavond 27 mei
Vandaag geen eten J althans, niet op het kerkelijk erf. Vrijdag is de dag voor wat we noemen “Giessenburg zingt”. We hopen dat dit het muzikale hoogtepunt van de week zal worden, waarin onze dankbaarheid door zal klinken. En daar kunnen we ons allemaal bij in laten schakelen. Zie de uitnodiging verderop!

Zaterdag 28 mei
De officiële opening zal tussen 10:00 en 11:00 uur plaatsvinden.
Vervolgens is er “Open Huis” voor alle inwoners van Giessenburg.

We willen de feestelijkheden in de namiddag af gaan sluiten met een korte eredienst, zo mogelijk in de open lucht.

Zondag 29 mei
Het voornemen is om de vaste luisteraars van de kerkradio uit te nodigen om naar de Rank te komen voor het meemaken van de ochtenddienst. Het is nog maar een voornemen, want het vergt wel behoorlijk wat organisatie. Maar wat zou het mooi zijn als we dit met elkaar eens kunnen realiseren!

 

Droomt (en doet..) u mee?!