Dat is een gegeven wat we altijd mogen toepassen en waartoe we ons geroepen mogen weten.

Nu met de zorgen van het Coronavirus geldt dit nog extra. Laten we kijken of in onze omgeving mensen (ouderen) moeite hebben om de nodige boodschappen te doen of hulp te krijgen. En kunnen zij een beroep doen op hun eigen netwerk of is dat ook moeilijk? Ook jongeren kunnen mogelijk een bijdrage leveren. Uiteraard rekening houdend met de gezondheidsvoorschriften.

Voor sommigen, zeker de ouderen, is er ook sprake van minder contacten. Om risico’s te voorkomen. Een (extra) telefoontje of een ander berichtje/kaartje kan een goede aanvulling zijn. Van harte aanbevolen. 

Mocht u concrete vragen hebben voor hulp, boodschappen, medicijnen ophalen e.d. dan kunt u altijd een beroep doen op de diaconie. U kunt bellen naar de wijkouderlingen Joost Dijkgraaf (06-12762100) en Erik Donk (06-34573542) of naar voorz. Jan Verspuij (0184-651445) of mail ook gerust naar diaconie@hervormdgiessenburg.nl