Vorig seizoen waren er twee avonden Politiek en Principes: 1 februari 2017 en 16 februari 2017.
Dit jaar gaan we verder met wederom twee avonden, onder leiding van Wout de Jong.
Beide avonden komen onder de noemer Politiek en Principes 2A en 2B.

Op de eerste avond, 16 november 2017 om 19:30 in De Rank, zal het kabinet-Rutte III van VVD, D66, CDA en Christenunie centraal staan.
Met daarbij uiteraard het onlangs uitgebrachte regeerakkoord.
Is dit een zegen of een vloek? Twee christelijke partijen, samen met de D66?
En hoe zit het met de verzuiling? Is de ontzuiling een zegen geweest? Moeten we terug naar 1 zuil met CDA, CU en SGP?
Genoeg stof voor een boeiende avond waarbij iedereen, ook de jongeren en ouderen, van harte welkom zijn.

Op de tweede avond, ergens in het voorjaar van 2018, zal er verder gekeken naar onze politiek en principes.
Wellicht naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, maar gemeente Giessenlanden houdt in het najaar van 2018 verkiezingen voor gemeente Molenlanden…
De exacte invulling hoort u later nog.