Ds. Dubbelman, één van onze predikanten hield van augustus-november 2019 een serie preken over het boek Exodus. De preken kunt u hieronder vinden.

De opbouw van het boek Exodus is als volgt:
Hoofdstuk 1-2: Het slavenbestaan van Israël in Egypte en de geboorte en de vlucht van Mozes naar Midian.
Hoofdstuk 3-12: De roeping van Mozes en de 10 plagen.
Hoofdstuk 13-18: Instelling van het Paasfeest en de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte. De doortocht door de Rode Zee en de tocht door de woestijn tot aan de Sinaï. Deze tocht duur ongeveer 3 maanden.
Hoofdstuk 19-24: De verbondssluiting en de wetgeving op de berg Sinaï. Het volk verblijft ongeveer een jaar bij deze berg.
Hoofdstuk 25-40: Voorschriften over de bouw van de Tabernakel. 

De serie preken begint na de bevrijding van Israël uit Egypte:

Exodus 19: 1-6: Ik heb jullie op arendsvleugelen gedragen
Ochtenddienst 11 augustus 2019
In hoofstuk 19-24 sluit God een verbond met Israël en ontvangt het volk de wet van God. In deze eerste zes verzen van hoofdstuk 19 wordt eerst teruggekeken naar de trouw en goedheid van God.  
Download of beluister via Google Drive

Exodus 19: 7-25: God daalt neer op de berg Sinaï
Ochtenddienst 18 augustus 2019
God daalt neer op de berg om tot het volk te spreken. Dit blijkt een indrukwekkende gebeuren te zijn. Voor de preek werd er Gezang 446: 1-4 (liedboek 1973) gezongen. Een lied van John Newton (1725-1807) waarvan de tekst van het laatste couplet luidt:
4 al wat ik doe, al wat ik wil, het is te zwak, te koud,maar sterk en vurig wordt de ziel wanneer zij U aanschouwt.
Download of beluister via Google Drive

Exodus 20: 1-11: De 10 geboden als grenzen van God
Ochtenddienst 25 augustus 2019
God geeft het volk de 10 geboden. Waarom lezen we ze elke week in de kerk? Beperkt het niet onze vrijheid wanneer iemand iets zegt wat we wel of niet moeten doen? Kunnen we het beter niet hebben over de liefde van God dan over de wet van God?
Download of beluister via Google Drive

Exodus 20: 3-6: Het eerste en tweede gebod: Geen andere God en geen gesneden beelden
Ochtenddienst 1 september 2019
De eerste twee geboden stellen dat we geen andere goden moeten hebben naast God en geen beelden van iets of iemand moeten maken om dat te aanbidden. Wat wordt daarmee bedoeld en hoe moeten we dat vertalen naar onze tijd?
Dit was een preek bij een doopdienst waarin twee kinderen werden gedoopt.
Download of beluister via Google Drive

Exodus 22: 21-27: Wetten m.b.t vreemdelingen weduwen, wezen en armen
Avonddienst 8 september 2019
De 10 geboden in Exodus 20 zijn de “hoofdgeboden”. In de hoofdstukken daarna (21-24) staan concrete en praktische toepassingen van deze 10 geboden voor het volk Israël. In Exodus 22: 21-27 gaat het over de omgang en zorg voor vreemdelingen, weduwen, wezen en armen. Waarom worden nu deze vier groepen genoemd en wat betekent het voor ons? Dit was een preek bij een speciale dienst waarin verslag werd gedaan van de World Servants reis naar Zambia van afgelopen zomer.
Download of beluister via Google Drive

Exodus 20: 5: De jaloezie van God
Avonddienst 15 september 2019
Na het 2e gebod van de 10 geboden maakt God duidelijk dat Hij een jaloers, na-ijverig God is (Exodus 20: 3). Wat wordt daarmee bedoeld en wat betekent dat voor ons?
Download of beluister via Google Drive

Exodus 35: 29 – Exodus 36: 7: De opdracht om de tabernakel te gaan bouwen
Ochtenddienst 22 september 2019
God geeft in de woestijn aan het volk de opdracht om een heiligdom te bouwen. Heel het volk zet zich in om dit te gaan doen. God geeft zijn Heilige Geest aan de werklieden en iedereen brengt elke dag goud en zilver om dit te gebruiken voor de tabernakel.
De preek werd gehouden op de startzondag die als thema had: “Kom doe mee!“. Na afloop van de dienst werd verder doorgesproken over het thema en de preek n.a.v. 2 vragen:
1. Wat wil je worden? Wat doet u voor werk? Deze vragen worden vaak gesteld en kunnen alleen beantwoord worden door te zeggen wat je doet of kunt. Wat is het gevaar daarvan?
2. Op welke manieren verandert God onze houding t.o.v. ons werk en ons doen en laten?
Download of beluister via Google Drive

Exodus 20: 18 – 26: De de reactie van het volk op het horen van de 10 geboden
Ochtenddienst 6 oktober 2019
In het eerste gedeelte van Exodus 20 geeft God de 10 geboden vanaf de berg Sinaï. In Exodus 20: 18-28 lezen we de reactie van het volk op de verschijning en Woorden van God. Zij blijven op een afstand, maar God geeft een opening om in contact met Hem te komen.
Download of beluister via Google Drive

Exodus 21: 12-14: Het doden van iemand en de vrijsteden
Avonddienst 13 oktober 2019
Het zesde gebod van de 10 geboden in Exodus 20 verbiedt het doden van iemand (Gij zult niet moorden). Maar wat als dat per ongeluk gebeurd? God geeft in dit gedeelte een oplossing hiervoor m.b.t de vrijsteden. Verdere schriftlezingen die gebruikt worden: Numeri 35, Deuteronomium 4: 41-43, Jozua 20.
Download of beluister via Google Drive

Exodus 32: 1-14 Het gouden kalf deel 1
Ochtenddienst 20 oktober 2019
Terwijl Mozes op de berg met God spreekt, maakt het volk beneden een gouden kalf. Wat betekent dat kalf nu eigenlijk en heeft deze geschiedenis ook een boodschap voor ons vandaag?
Download of beluister via Google Drive

Exodus 32: 15-35 Het gouden kalf deel 2
Avonddienst 3 november 2019
Terwijl Mozes op de berg met God spreekt, maakt het volk beneden een gouden kalf. Hoe reageert het volk op Mozes als hij hen met hun zonde confronteert?
Download of beluister via Google Drive

Exodus 40: 34-38 Het neerdalen van de glorie van God op de tabernakel
Ochtenddienst 10 november 2019
De laatste hoofdstukken van Exodus gaan over de bouw van de tabernakel. God glorie daalt neer. Waarom is dit zo bijzonder?
Download of beluister via Google Drive

Lucas 9: 28-36 De verheerlijking op de berg Exodus van Jezus
Ochtenddienst 17 november 2019
In Lucas 9: 28-36 spreekt Jezus over zijn Exodus naar Jeruzalem. In deze korte preek die gehouden werd voorafgaand aan de viering van het avondmaal wordt teruggekeken op het boek Exodus.
Download of beluister via Google Drive