SAVE THE DATE
15 JUNI 2019

Op zaterdag 15 juni hopen wij rond de Hervormde Kerk onze rommelmarkt weer te organiseren.
De verkoop gaat om 8.30 uur van start en eindigt om 13.30 uur.
Wilt u nog rommelmarktspullen inleveren, dan kan dat op 16 maart, 6 april, en 4 mei van 9.00 tot 11.00 uur op het adres Doetseweg 54.