Aflevering 3 concentreerde zich op hoofdstuk 40-55, echter daarmee is de bespreking van die hoofdstukken nog niet afgerond. Ook het 4e deel van de studie over het Bijbelboek Jesaja richt zich daarom op deze passages. Het licht valt op een troostvolle God. Hij mag groeien in het beeld van de lezer. Ons vertrouwen in Hem mag groeien. De nadruk ligt in deze hoofdstukken ook op ‘dienstbaarheid’. Ja, God zoekt mensen die Zijn wil op aarde uit willen voeren! Echter, voor het allerbelangrijkste (verlossings)werk maken we kennis met “de lijdende dienaar”. En hoewel dat niet voor de hand lijkt te liggen gloort daarmee iets van een nieuw Koninkrijk! Laten we mee lezen, mee leren en naar Gods belofte zullen we door bezig te zijn met Zijn Woord groeien in geloof. Loof Hem!