De tweede sessie m.b.t. de Rondreis door de Bijbel boeide de aanwezigen. Rode draad in het deze avond behandelde gedeelte van de brief aan de Hebreeën bleek toch wel te zijn de superioriteit van Jezus t.o.v. de mensen waarmee Hij in de brief vergeleken wordt.

Dat is goed nieuws voor ons, want door Zijn unieke persoonlijkheid kan Jezus onze Middelaar zijn. De dia’s die door cursusleidster Metta Wierenga vertoond zijn, zijn te bekijken en desgewenst te downloaden.

De 3e sessie vindt volgens voornemen plaats op donderdagavond 7 april, ook dan in de Oude School in Giessen-Oudekerk. Aanvang 20:00 uur. Welkom!