17 april 1850
In die vergadering is de diakonie rekening besproken. Er was en batig saldo van f. 113,17.te zien. Daarna is de vergadering met dankgebed gesloten
7 Mei is er kerkvisitatie ,dit werd naar genoegen behandeld,zodateen ieder tevreden was. Dan gaan we alweer naar de december vergadering,welke plaats vindt op de 14 de. Art. 1 De vergadering voltallig bijeen. Art.2 Tot diaken werd verkoren Jan de Bruin.Art. 3 tot ouderling werd verkoren Wouter Slob,die voor die beroepinge behoorlijk bedankt. En in zijn plaats verkoren Pieter v.d. Koppel.Art. 4 Bij algemeen besluit werd vastgesteld dat de kinderen der lidmaten van de lidmaten voor rekening der diakonie zullen worden ondersteund. Art. 5 De vergadering met dankzegging besloten ..
1851.
5 Maart. Art. 1 De vergadering voltallig bijeen ,met gebed geopend. Art. 2 laat de diakonie rekening zien een overschot van f, 334, 37. En Art. 3 De vergadering met dankzegginge gesloten.
Op 28 maart zijn alhier aangenomen,en den 30 maart aanvolgens tot leden der kerke bevestigd den navolgende personen .1. Hendrik Engelen, Hendrik van Milligen, Arie Eikelenboom, Gerrit Reijne, Neeltje v.d. Wal, Pietertje v,d, Griend, Metje van t’Hoog, Woutrina Pierhagen, Meijntje Anen.
En dan zijn we alweer in december bezig.
16 December Het is de gebruikelijkeverkiezings vergadering. Tot ouderling werd verkoren ;Jan van Holten,en tot diaken Pieter v.d. Zouwen. Beiden hebben hun verkiezing laten welgevallen. Einde vergadering.
Op 13 febr. 1852 vindt de diakonie rekening plaats. Wat opvalt is,dat de inkomsten meerder worden. Er werd ontvangen f. 1002,50.En uitgegeven f. 542,98/
Voorts was besloten het eigendomsrecht van een graf op het nieuwe kerkhof te bewaren in de diakonie kist tot nader gelegenheijt. Met dankzegging werd ook deze vergadering besloten. De volgende akte die ik heb is dan alweer van 14 december
Art. 1 Opening der vergadering. Art. 2 e ingekomen stukken wat op de kerkeraad betrekking heeft worden behandeld. Geen aanmerkingen op de stukken. De kerkeraad gaat over tot het verkiezen van diaken ,met algemene stemmen wordt verkoren H. Zwijnenburg. Welke eghter bedankte. Dan wordt dhr. C. Aantjes benoemd. En tot ouderling is verkoren broeder Eimert de Kuijper. (of Kuiper) Men keek niet zo krap met de namen). 1853. We zitten dan in de vergadering van 25 Feb. En daar is de diakonie rekening aan de orde.
Weer een goede opbrengst f. 1166,71. En uitgegeven f. 665,48. Het zijn steeds korte vergaderingen. Dan zijn op 23 Maart aangenomen ,en daaropvolgende openbare bevestiging ,de navolgende personen : 1. Teuntje de Kuiper, Pleuntje v.d. Koppel, Marrigje v.d. Koppel, Johanna Timmer, Maria Aanen, Cornelia v.d. Wal, Pietertje v.d. Bosch, Florida v,d, Koppel, Johanna Cornelia v.d. Plas, Johanna Cornelia v.d. Vondel? Arie Rietveld, Gerard Stuij Willem Nicolaas Johannes van Slijpe.
18 Mei 1853. Bij gelegenheit der kerkvisitatie ,is alles in goede orde verlopen. En dan zitten weer aan het einde van dat jaar. 17 december ,en dat is weer de verkiezings vergadering. Pieter Kooijman werd verkoren tot ouderling, en Peter Rietveld tot diaken. Er wordt gesproken over een buitengewone collekte welke heeft opgebacht f. 79, 70. De bestemming zal nog worden uitgewerkt.