Afgelopen donderdagavond was de eerste avond van ‘Een spade dieper’ waarin we het boek “De Grote Scheiding” van de engelse, christelijke schrijver CS Lewis behandelden.
Het was goed om elkaar in deze kleine setting van 9 personen te leren kennen en verwachtingen uit te spreken. De grote verscheidenheid van mensen bleek geen reden om de grootste gemene deler te vinden: het verlangen naar meer kennis en inzicht.
Bas van Genderen nam ons mee in deze intellectuele avond als een ware gespreksleider en met elkaar kwamen we tot mooie zaken.

Het boek is gelezen en besproken, maar we zijn als groep nog lang niet uitgesproken.
Naar aanleiding van deze boeiende avond willen we een volgende keer verder gaan met:

  1. Hoe moeten we ons de hel / het dodenrijk voorstellen?
  2. Wat heeft Jezus gedaan toen hij ‘neerdaalde in de hel’?
  3. Hoe moeten we de nieuwe hemel en aarde voorstellen? In welke werkelijkheid en dimensie? Is er persoonlijke ontwikkeling in de nieuwe hemel of nieuwe aarde?
  4. Is er een weg tussen hemel en hel? Is er een tussenweg, een vagevuur? Hoeveel weten we hier al van?
  5. Hoe zit het met de verhouding tussen vrije wil en de predestinatie (uitverkiezing)? Wie kiest wie?
  6. Wat is Gods rol in het kwade dat de mens en schepping treft?
  7. Wat kunnen we zeggen over de leer van de alverzoening?

Grote thema’s die al genoeg besproken, gedebatteerd, bevochten en bestreden zijn: desalniettemin is er interesse en inzicht in gezocht. Wat hebben we persoonlijk meegemaakt, gelezen of geleerd? Hoe zien we Gods liefde hierin, zonder ons te verliezen in discussies?

Op naar de tweede avond, op 11 mei 2017, Muisbroekseweg 16a om 20:00.