Hieronder een beknopt verslag van de tweede avond uit De Rank over de theologische verschillen tussen christendom en islam.

Verslag van de avond

Momenteel verteld ds Kollenstaart over de verschillen tussen Bijbel en Koran.
Bijbel heeft verschillende soorten boeken, de Koran enkel preken/soera’s.
Dat de Bijbel leeft en meerdere keren vertaald is, de Koran is onveranderd. Over het verschil van gebruik: de Bijbel als leerboek en leefboek, de Koran om letterlijk te citeren.

Scherpte van de snee: volgens de Koran is de Bijbel vervalst. Want er zijn verschillen, volgens de Islam. Ons antwoord zou kunnen zijn: de Bijbel is eerder ontstaan, de Koran komt pas 600 jaar later. En volgens de profeten is Jezus voorspeld. Dat is geen probleem maar moslims geven aan dat de Koran fouten uit het Evangelie komt halen.
Mohamed kende Jezus ook als profeet.
Jezus deed wel wonderen en genas mensen. Mohamed niet.
Sowieso een interessant onderwerp tot gesprek met moslims.

Over profeten: de Koran heeft er 28, zoals Adam, Jona, Johannes de Doper, David en Elisa. En natuurlijk Jezus. En Jezus is niet meer dan een profeet.
Mohamed zou gelijk staan met Jezus, alleen dan als laatste boodschapper.

En er wordt gesproken over het Laatste Oordeel.
Zowel in Bijbel en Koran belangrijk.
Verschil zit hem bij de Koran het doen door de mensen: geloof het juiste en doe het juiste! Dus in de imaan en de 5 zuilen. Als mens moet je het zelf verdienen. Het is mogelijk om in het paradijs te komen door verdiensten.
Volgens de Bijbel: verlossing door Christus. Minder duidelijk en concreet. Maar ook: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Maar redt je dat van de eeuwige dood? Niet vanuit je mens, wel vanuit Jezus. Zo vergeleken is de Islam logischer… Redding is in de islam niet nodig.
Christendom zegt dat we, zonder onze eigen verdienste, verlost worden door Jezus, onze Redder. Jezus redt.

Jezus is gekruisigd.
Volgens de Islam niet. Volgens de Koran is Jezus opgenomen door Allah.
Want gekruisigd worden zou niet passen bij de heiligheid van God.
En Jezus zal terugkomen, het kruis breken, het varken (onrein) doden en belasting van gelovigen opheffen, de Antichrist doden en alle andere religies uitroeien.
En dan zal Jezus (weer) sterven, en herdacht worden in gebeden.
Opvallend: de Antichrist staat ook in de Koran.

Gelukkig hebben we binnenkort Kerst: God op aarde, tussen de mensen, in de persoon van Jezus.

De twaalf artikelen van het geloof, langs de maatstaf van de Islam : alleen artikel 1, 3, 9, 11 en 12 blijven dan staan.
Allah heeft vele namen, maar de naam van Vader past niet bij hem. Dus artikel 1 blijft maar half staan.
Geen Heilige Geest, niet gekruisigd, niet geleden voor onze zonden, geen vergeving van zonden. Niet gestorven, niet opgestaan uit de dood.

Nu aan het woord: Ismat.
Eerst moslim, toen een zevental jaar atheïst, nu christen.
Hij vertelt over Christus die het Woord, de Geest en de kracht van God is. Jezus wekte doden tot leven, dan moet je wel van God zijn.
Hij werd christen in Syrië en het was een jarenlang proces. Het groeide door het lezen van de Koran en de Bijbel, het horen van a deren. Toen hij vluchtte naar Turkije durfde hij naar de kerk te gaan. Ondanks de druk op hem.
Pas in Nederland ging hij geregeld naar de kerk. Hij verwonderde zich over het zingen in de kerk. Het zingen van Psalmen en orgel. Dat kende hij niet. Een moslim kent dat niet.
Als moslim in Syrië hoorde je vooral dat je de heidenen moest doden, en werd gevuld met haat. In de kerk hoorde hij van liefde. Over vrede.
En de dominee bad voor Syrië. In plaats van vervloeking horen over het Westen.
In de kerk in Nederland werd hij vol van liefde en wilde iedereen omhelzen.