en opgave deelname

Voor alle belijdende leden.
Gezien de huidige (Corona)omstandigheden willen we de viering van het Heilig Avondmaal op 20 februari op dezelfde wijze laten verlopen zoals het gebeurde in november. We willen dit weer op een veilige en gepaste manier doen met inachtneming van de Coronamaatregelen. We blijven tijdens de viering op een vaste plaats in de kerk of in de Rank zitten, op afstand van elkaar. Het brood en het bekertje wijn is beschikbaar vanaf de vaste plaats en kan op aangeven van de predikant worden gebruikt. 
Indien mogelijk kunnen ook (jonge) familieleden, zo gewenst, hierbij aanwezig zijn. We gaan ervan uit dat er in de kerk tenminste 80 deelnemers kunnen zijn en in De Rank 30. Tijdens beide diensten kunnen in totaal 220 leden deelnemen.

Voor deelname aan het avondmaal is het nodig dat u zich aanmeldt bij diaken Erik Donk, Lijnbaan 17, bij voorkeur via edonk@hervormdgiessenburg.nl tot en met maandag 14 februari. Graag namen, emailadres en eventueel aanwezige (jonge) gezinsleden doorgeven.

N.B. Tenminste twee mogelijkheden aangeven. Mogelijk kan er, waar nodig, hulp worden gegeven bij de aanmelding. Anders kan nog contact worden opgenomen met diaken E. Donk via 06-34573542 (tussen 19.00 en 21.00 uur).  Uiterlijk donderdag 17 februari krijgt u per mail bericht van indeling met eventueel aanvullende info over de gang van zaken.