IK BEN ER VOOR JOU!
Vanaf volgende week 15 maart willen we als gemeente omzien naar onze naaste, door een actie te houden om kleding in te zamelen. Als u kleding heeft wat u niet meer draagt, dan kunt u er een ander weer mee helpen. De verzamelde kleding zal worden aangeboden bij het Leger des Heils.
Zoekt u vast in de kasten en op zolder, dan vertellen we u volgende week, hoe en waar u de kleding kunt inleveren.