De komende weken zullen we op woensdagavond bijeenkomsten verzorgen via Kerk Radio/TV en via het YouTube kanaal dat ook voor de erediensten benut wordt. Om er een bijeenkomst in te zien moeten we dan wel een bijzondere bril opzetten, want slechts maximaal drie personen zitten daadwerkelijk bij elkaar. U en jij worden van harte uitgenodigd om deel te nemen, zij het op afstand.

Het ligt in de bedoeling om een 2-wekelijks stramien aan te houden. De even weken zullen ingevuld worden vanuit V&T, waarbij  muzikale uitvoeringen, Bijbelstudies, boekbesprekingen en meditatieve momenten terugkerende onderdelen zijn. In de oneven weken zal een deel van de gebedskring actief zijn. Om vanuit de kerk in verbondenheid met u en jou als luisteraar/deelnemer een Bijbelgedeelte te lezen, kort te bespreken en gezamenlijk de Here aan te roepen in gebed.

Steeds zal de aanvangstijd 19:15 uur zijn. De duur zal volgens voornemen rond de 30 minuten zijn. Goed om te weten: de sessies worden opgenomen en zijn dus ook op een later moment te openen.