In de zomer van 2019 gaan we met een grote groep jongelui uit Giessenburg e.o. met World Servants naar Zambia. Inmiddels zijn we officieel gestart en is de eerste deelnemersavond een feit.

Vrijdag 9 februari in de Stigt, 20.00 uur.

Na de laatste info-avond op 24 januari hebben inmiddels al 15 deelnemers zich opgegeven mee te gaan. De aanmeldingen  gaan snel, maar we zoeken nog meer deelnemers! Vind je het leuk om je handen uit de mouwen te steken in Zambia, geef je dan snel op! Mocht je nog vragen / twijfels hebben dan horen we dat ook heel graag.

De diaconieën van de beide kerken ondersteunen  dit project de komende periode zowel financieel als praktisch.

Er is ook een stuurgroep in het leven geroepen die de deelnemers met raad en daad ter zijde staat. Deze stuurgroep bestaat naast de reeds bekende leiding ( Petra Quarré, Marlijn Schouten en Leonie Veldhuis) uit Siebold Freeke, Camiel Groffen, Jeroen koekoek en Piet Schakel (de laatste 2 zijn de beide jeugddiakenen ).

Wij gaan dus op pad richting 2019 en u zult veel van ons horen.

Steunen en/of sponseren van de groep of de individuele deelnemers kan nu al.

 

Het is sowieso leuk om de site eens te bezoeken: www.geef.ws/giessenburg

Namens de voorbereidingsgroep/leiding/deelnemers  : Piet Schakel