​Predikant Wijk Oost: 

ds. M. Dubbelman 

tel.0184-653310

e-mail: m.dubbelman@filternet.nl

Predikant Wijk West:

ds. J. Holtslag

tel. 0184-651361

e-mail: dominee@holtslag.org 

Scriba:

dhr. J. de Vogel

tel. 0184-652574

e-mail: scriba@hervormdgiessenburg.nl

Telefoonnummer Kerk: 0184-653422

Website: www.hervormdgiessenburg.nl   

Kerkradio:

– via internet: www.kerkomroep.nl

– via KWR: info 0184-654920

Bezorging:

Mevr. E.M. de Groot-Slob

Tel. 0184-651546
Zondag 20 november 2016

09.30 uur: ds. M. Dubbelman, Eeuwigheidszondag (beeldverbinding met ‘de Rank’)

18.30 uur: ds. C.N. van Dis, Nieuwegein
Bij de diensten: Komende zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de kalender van feesten en bijzondere dagen in de christelijke kerk). Die laatste zondag draagt ook wel de naam ‘eeuwigheidszondag’. In de morgendienst zullen we de gemeenteleden herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden. De schriftlezing is uit Openbaring 1: 8-18. Een gelegenheidskoor van gemeenteleden o.l.v. dirigent Martin Klop zal muzikale medewerking verlengen. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in de Rank. 

Koffiedrinken na de dienst: Zondagmorgen na de dienst zijn u en jij weer van harte welkom in ‘de Rank’ om onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Bertien Pesselse, Jenny Timmer, Diana van Wingerden en Amanda Holtslag zullen u hartelijk ontvangen.

Lutherreis: In het reformatiejaar heeft u de gelegenheid om samen met gemeenteleden die plaatsen in Duitsland te bezoeken, die een belangrijke rol gespeeld hebben bij de reformatie. Het begon allemaal met de 95 stellingen die Maarten Luther sloeg op de deur van de Slotkerk in Wittenberg. Deze plaats zal dan ook zeker aangedaan worden. Evenals Eisleben, waar Maarten Luther geboren is op 10 november 1483 en gedoopt is op 11 november van dat jaar. Hier is hij ook gestorven op 18 februari 1546. Daarnaast de plaats Eisenach met de burcht. Op de Wartburg vertaalde Luther het Nieuwe Testament in het Duits, terwijl hij ondergedoken zat. Daarnaast bezoeken we Erfurt, Mansfeld en Stotternheim. De reis zal D.V. plaatsvinden van 15-19 mei 2017.

Verdere informatie is te verkrijgen bij ds. J. Holtslag en tijdens een informatieavond op 8 december.

Mocht u interesse hebben, geeft u dit dan spoedig door, zodat er binnen korte tijd duidelijk is of er voldoende deelname is voor één bus of dat we met twee bussen moeten afreizen.

Zondagsschool: Na de kerkdienst op zondagmorgen 20 november is er weer zondagsschool.

Gebedskring: U en jij zijn van harte welkom bij de gebedskring op dinsdagavond 22 november a.s., aanvang 20.15 uur in de kerk.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: De leden van de mannenvereniging worden op woensdagavond 23 november a.s. verwacht in ‘de Rank’, aanvang 19.45 uur. De heer Macdaniel zal de inleiding verzorgen uit Hebreeën 13: 1-25.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’: De heer W.J. van Iperen zal op vrijdagavond 25 november a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen. Aanvang 19.00 uur.

Verantwoording: De dankdagcollecte heeft het mooie bedrag van €3.192,78 opgebracht. De opbrengst van de avondmaalscollecte thuis en in Bredero’s Hof was €112,75. Tijdens huisbezoek is door ouderling A. de Bruijn € 10,00 en € 20,00 ontvangen. Alle gevers hartelijk dank.

Opbrengst diaconiecollecten: De diaconiecollecten hebben in de maanden juli, augustus en september het volgende opgebracht: Zilt (10/7) € 674,75, HGJB (24/7) € 627,05, Naar House (28/8) € 569,97, Exodus (11/9) € 595,46, Medische zending Israël (18/9) € 687,42, Plaatselijk jeugdwerk (25/9) € 664,11. De algemene diaconiecollecten (7 stuks) hebben € 3.872,04 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

Collectebonnen Verkoop: Vrijdag 25 november & 9 december (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 21 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

a. Collecten: 20/11 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen

b. Crèche 0-1 jaar: 20/11 Annelies Klop & Marieke Kool; 27/11 Patricia de Jong & Marjanne de Hoop

c. Crèche 2-3 jaar: 20/11 Nelleke Visser & Annemarie Marcus; 27/11 Martine Bood & Willemieke Goosens

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 20/11 Noa Koekkoek; 27/11 Aniek Visser

d. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 20/11 Margreet van Genderen, Emma Trouwborst & Anja Bos; 27/11 Anne-Marie Meerkerk, Febe Troost & Martine de Kuiper

e. Wegbrengen bloemengroet: 20/11 Fam. van der Vlies- van Genderen; 27/11 Mevr. v.d. Koppel & Mevr. van Dalen

f. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 20 november bellen naar: Fam. Bohré, tel. 651960

g. Gastvrouw/heer: 20/11 v.m. Wilma Troost & Tineke Vollmüller, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk; 27/11 v.m. Miranda Schippers & Dianne de Looff, n.m. Arnelle v.d. Sande & Rian Faro
WIJK OOST / WIJK WEST

Overleden: Op dinsdagmiddag 15 november overleed in de leeftijd van 96 jaar dhr. Aart Post (Tiendweg 26, 3372 AJ Hardinxveld-Giessendam). Dhr. Post woonde vele jaren aan de Lijnbaan in Giessenburg en was twintig jaar ouderling bij ons in de kerk. Toen de gezondheid van zijn vrouw achteruit ging, moest zij in 2005 worden opgenomen in de Tiendwaert en later in de Judith Leysterhof in Boven-Hardinxveld. Dhr. Post ging vlakbij haar wonen aan de Tiendweg. Zijn vrouw overleed in 2009. Hij bleef zich altijd verbonden voelen met Giessenburg en de rouwdienst zal dan ook hier in de kerk plaatsvinden. De dienst wordt gehouden op maandag 21 november om 13:30 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg. Na afloop is er de gelegenheid om te condoleren. We wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie Gods troost toe.

Jubileum: Dhr. W. Muilwijk en mw. M. Muilwijk-Tukker (Giessenlaan 51, 3381 AK) hopen donderdag 24 november 55 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren hen en hun (klein)kinderen van harte met dit jubileum en wensen hen allen de zegen van God toe.

Geboren: Op maandag 7 november is bij Kees en Margriet Kooijman (Doetse Vliet 2, 3381 HB) een dochter geboren met de namen: Geertje Johanna. Haar roepnaam is Anna en zij is het zusje van Sarah en Ruben. Anna moest de dag na haar geboorte worden opgenomen in het ziekenhuis voor een behandeling. Afgelopen zaterdag 12 november was zij weer hersteld en heeft zij het ziekenhuis mogen verlaten. We feliciteren hen allen van harte met de geboorte van hun dochter en zusje en we wensen Kees en Margriet Gods wijsheid en zegen toe bij de opvoeding van Anna.

Uit het ziekenhuis: Nadat Joost Dijkgraaf (Giessenlaan 35, 3381 AK) zondag 6 november vader was geworden van Julian, moest hij vrijdag 11 november met spoed worden geopereerd aan zijn blindedarm. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en hij zaterdag weer thuis mocht komen. We wensen hem Gods zegen bij het verdere herstel. 

Tenslotte: Laten we bidden voor hen die te kampen hebben met ziekte, of onzekerheid. Zondag hopen we de namen te noemen van onze broeders en zusters die dit jaar zijn overleden. Laten we bidden voor hun familie en ook voor al die mensen die in de afgelopen jaren iemand hebben verloren en het gemis nog elke dag ervaren. 

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman