Zondag 6 november 2016

09.30 uur: ds. J. Holtslag, voorbereiding viering Heilig Avondmaal

18.30 uur: ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht

 

Bij de diensten: Zondag hopen we ons in de ochtenddienst voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. De Schriftlezing is 1 Samuël 11:1-9. Bij de uitgang zal weer een dagboekje uitgedeeld worden ter voorbereiding op de viering. Eventuele vragen/zorgpunten rondom de avondmaalsviering van zondag 13 november a.s. kunt u bespreken op 9 november van 19:00-19:30 uur in de pastorie aan de Kerkweg 1 B.

Gedoopt: Afgelopen zondag mocht de Heilige Doop bediend worden aan May Kwakernaak. We wensen het gezin Kwakernaak (Wilhelminalaan 74, 3381 BR) Gods zegen toe.

De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 4 december. Ouders die verlangen naar de doop van hun kind kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

EHBO en BHV: Graag willen we als kerkrentmeesters inventariseren wie in onze gemeente EHBO-er en/of BHV-er is. Er is al zo’n lijst, maar deze is verouderd. Het is fijn om te weten wie deskundige hulp kan verlenen als iemand onwel raakt of als er een calamiteit voordoet. We willen geen rooster opstellen o.i.d. Wel is het handig om te weten wie EHBO-er en/of BHV-er is, zodat u bijvoorbeeld gevraagd kan worden als dat nodig is. U kunt het doorgeven aan Arjan van der Vlist (arjanvandervlist@yahoo.nl of 06 8200 4625).

Kampvuuravond: Mannen welkom vanavond (4 november). Inloop: 20:00 uur. Boerderij Fam. de Groot. A.M.A. van Langeraadweg 9. Opgeven niet nodig. Bij slecht weer staan we onder de overkapping.

Thema: ‘Ontsteek het vuur!’ Info: 06-19871883

Herinnering Verkoopdag ‘Lydia’: Zaterdag 5 november hoopt vrouwenvereniging Lydia weer de jaarlijkse verkoopdag te houden in de Rank. Met veel mooi handwerk en cadeauartikelen. Voor de kinderen is er een grabbelton en er kan door hen gesjoeld worden. Voor de inwendige mens is er koffie met cake, Brusselse wafels, pannenkoeken en soep. Om 14:00 uur is er opbodverkoop. De opening is om 9:00 uur

Boekwinkeltje – mijlpaal: Vier uw vierdagen! Een gekende uitspraak die overigens afkomstig is uit de Bijbel en gevonden kan worden in Nahum 1:15. Als u uw Bijbel met kanttekeningen erop naslaat valt te leren dat het om meer gaat dan alleen deze aanmoediging gaat… Allez, een mijlpaal voor het boekwinkeltje, namelijk het 5-jarig bestaan! Goed om er aandacht aan te schenken en wel in de vorm van het uiten van dankbetuigingen. Velen werken mee aan het welslagen van dit initiatief. Laten we beginnen met de vrijwilligers die het winkeltje drijven in de dagelijkse praktijk! Maar ook iedereen die boeken aanlevert. Wonderlijk om te zien hoezeer mensen denken aan het boekwinkeltje om juist daar de overtollige voorraad boeken aan te leveren. En natuurlijk de vele mensen die het winkeltje bezoeken om boeken aan te schaffen! Vele mensen jah, het is er sinds de laatste verhuizing naar de nieuwe Rank alleen maar drukker geworden! We weten niet precies hoe veel boeken er in die 5 jaar door de handen gegaan zijn, maar een ruwe schatting levert maar liefst 22.000 boeken op! En bij een gemiddelde prijs van 1 euro per boek kunt u zelf wel even uitrekenen welk bedrag er inmiddels ten gunste van de nieuwe Rank is aangewend. Dankbaarheid aan de Heere God is hierbij op zijn plaats. Zaterdag 5 november is ‘vierdag’ met een extra opening tijdens de verkoopdag van vrouwenvereniging Lydia. De aanbieding is als volgt: Gezelligheid gratis. Drie (selectie/koopjeshoek) boeken voor de prijs van één. En met het bespaarde geld kunt u dan bij Lydia koffie en koek kopen.

Dimensions Juniors Concert: Op zaterdag 5 november zullen de Dimensions Juniors een spetterend concert geven in de Gereformeerde Kerk. Met een pakkend, vrolijk en humoristisch programma, met de titel ‘wie (niet) weg is, is gezien’ vertellen de Dimensions Juniors over een God die je altijd blijft zien en die er altijd voor je is. De vrolijke liedjes, stoere dansjes en het spannende verhaal zorgen voor een concert dat voor jong en oud een feestje is! Het concert begint om 19.00 en de zaal is open om 18.30. De entree is gratis en voor de onkosten is er een collecte na afloop. Voor meer informatie over het concert en Dimensions Juniors kunt u contact opnemen met djgiessenburg@gmail.com of kijken op www.dimensionsmusic.nl We vinden het superleuk om jou en u op 5 november te mogen ontmoeten.

Vrouwenbijbelstudie: Dinsdag- 8 en donderdagmorgen 10 november gaan we verder met de tweede studie over Ezechiël. (Ezechiël 8) In Ezechiël 8-11 lezen we over visioenen waarin God aan de profeet laat zien hoe enorm ver zijn volk is afgedwaald van het oorspronkelijke ideaal. Gods heerlijkheid, kan niet langer bij het volk blijven. Dat betekent dat God Zelf niet meer bij zijn volk kan wonen. Vanaf 09.00 uur verwelkomen we iedereen met koffie en thee in zaal 5 van de Rank en is er gelegenheid om kaarten te schrijven, waarna we om 9.15 uur beginnen.

Wat is trouwen eigenlijk? Verliefd, verloofd, getrouwd. Zo werd het eeuwenlang gedaan, maar dat lijkt nu niet meer het geval te zijn. Waarom is het huwelijk eigenlijk in een crisis geraakt? Waarom zou je sowieso trouwen? Je kunt toch ook wel gewoon tegen elkaar zeggen dat je van elkaar houdt? Wat is de meerwaarde van trouwen? Trouwens, waar trouw je nu eigenlijk? In de kerk of in het gemeentehuis? Wat is de meerwaarde eigenlijk van een trouwdienst in een kerk? Samengevat: wat is trouwen eigenlijk? En wat heeft God hiermee te maken. Zegt de Bijbel er eigenlijk iets over? Donderdagavond 10 november hopen we een antwoord te geven op deze vragen. Iedereen is vanaf 19.45 uur van harte welkom in zaal 1 van de Rank (aanvang presentatie: 20:00 uur). De leiding is in handen van ds. M. Dubbelman.

Het Vrouwen-event: Op 11 november hopen we met elkaar een fijne avond te hebben in de Rank, met als thema: “Deel je leven”, n.a.v. Deut 6: 4-9. De avond begint om 18.00 u, maar de deur gaat open om 17.30 u. We willen graag met elkaar eten, klaargemaakt door het Kook-team! Daarbij worden we bediend door een bijzonder team: the A-team. We luisteren naar een aantal liederen van het Kinderkoor: Zingend op Weg. Bij droog weer gaan we een wandeling maken en aansluitend luisteren en kijken we naar een PowerPoint van Geertje Overduin: “Uitgekozen, ondanks Jezelf”. Dan gaan we creatief aan de slag o.l.v. het C-team. Hiervoor gebruiken we schrijfmateriaal, maar breng ook uw eigen heerlijk schrijvende pen en uw/jouw eigen Bijbel mee! We hopen op een fijne ontmoeting tussen vrouwen van alle leeftijden in onze gemeente! Om uit te komen met de kosten vragen we een vrijwillige bijdrage aan het eind van de avond. Hartelijke groet en welkom, namens V&T Martine de Kuiper en Rudy Hakkesteegt.

Mannendag Alblasserwaard: Op zaterdag 12 november wordt de jaarlijkse Mannendag weer gehouden. Met sprekers Ron van der Spoel en Wim Grandia hopen we weer op een gezegende dag, waarbij we als mannen toegerust worden in ons geloof. Het thema is aansprekend en confronterend: “Heb jij Mij waarlijk lief?”  Het is belangrijk om je aan te melden, omdat het aantal plaatsen beperkt is. Aanmelden kan via: www.mannendag-alblasserwaard.nl Hopelijk tot dan!

Lutherreis: Het ligt in de bedoeling om in 2017 een Lutherreis te organiseren. Onder andere naar Wittenberg, Eisenach en Eisleben. De bedoeling is van D.V. 15 tot 19 mei. Binnenkort volgt er meer informatie. Hiervoor en voor opgave kunt u zich wenden tot ds. J. Holtslag

Inzamelingen: Afgelopen zondag waren er de inzamelingen voor het Oogstfeest in de Dordtse gevangenis en het inloophuis van De Hoop. En er kon kleding worden gebracht. Met zes volle dozen groente en fruit en diverse zakken kleding is er een mooie reactie geweest op de oproep. Hartelijk dank namens de werkgroep van Exodus en het justitiepastoraat.

Actie Rugtas: Denkt u aan de oproep om aanstaande zondag, 6 november, speelgoed mee te nemen om daarmee rugtassen te vullen voor vluchtelingenkinderen in de Asielzoekerscentra in Nederland? U kunt de spullen inleveren onder de toren. Bij voorbaat dank. Namens de (jeugd)diaconie.

Zondagsschool: Na de kerkdienst op zondagmorgen 6 november is er weer zondagsschool.

Gebedskring: Deze kring komt bijeen op dinsdagavond 8 november a.s. in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij zijn van harte welkom.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: De heer W. Kwakernaak zal op de vergaderavond van woensdag 9 november a.s. de inleiding verzorgen (Hebreeën 12: 14-29). De leden worden verwacht om 19.45 uur in zaal 3 van ‘de Rank’.

Verantwoording: Via de bloemengroet €10,00. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen Verkoop: Vrijdag 11 & 25 november (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 7 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 6/11 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Najaarszendingscollecte
  2. Crèche 0-1 jaar: 6/11 Mariska Stam & Annemarie de Kuiper; 13/11 Marije de Leeuw & Geeske Krijgsman
  3. Crèche 2-3 jaar: 6/11 J.O. & Teresia den Boer; 13/11 Anne-Marie Meerkerk & Erica Stam

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 6/11 Linde van Houwelingen; 13/11 Rachel Terlouw

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 6/11 Dianne de Looff, Marit Visser & Jennina Zwijnenburg; 13/11 Janneke Verspui, Alike Kemkes & Annemarie Marcus
  2. Wegbrengen bloemengroet: 6/11 Fam. Tromp; 13/11 Fam. Korevaar- Harrewijn
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 6 november bellen naar: Erik Donk, tel. 06 34573542
  4. Gastvrouw/heer: 6/11 Jeannet van Bruchem & Jannie de Groot, n.m. Theo Terlouw & Arie van Houwelingen; 13/11 v.m. Marleen van Houwelingen & Anke Buchner, n.m. Annemarie den Uil & Marieke Stam

 

WIJK OOST

Jubileum 1: We zijn dankbaar dat dhr. J.A. van Beuzekom en mw. W. van Beuzekom-aan de Wiel (Doetse Vliet 22, 3381 HB) dinsdag 1 november hun 55-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Als gemeente feliciteren we hen hartelijk met dit jubileum en wensen we hen en hun (klein)kinderen Gods zegen toe.

Jubileum 2: Dhr. J.H. van Wijngaarden en mw. G. van Wijngaarden-de Jong (Giessenlaan 1D, 3381AK) hopen zaterdag 5 november 45 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren Jan en Gerry en hun (klein)kinderen van harte en we wensen hen Gods zegen toe over de jaren die voor hen liggen.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven: Aan het begin van deze week is dhr. Gert Tusschenbroek (Neerpolderseweg 72b-2, 3381 JT) vanwege een aneurysma geopereerd in het Beatrixziekenhuis. Dankbaar mag gezien worden hoe hij in deze precaire situatie bewaard is gebleven. We wensen hem en zijn vrouw Gods zegen toe.

Huwelijksjubileum: Op 29 oktober was familie Harlaar (Bogerd 1, 3381 DA) 40 jaar getrouwd. We willen jullie samen met jullie kinderen en kleinkinderen van harte feliciteren met dit heugelijke feit en wensen jullie Gods zegen toe.

Uit de pastorie: Het korten van de dagen bracht mij in gedachten bij de duisternis ten tijde van het sterven van Jezus. Een gedachte die mij ook deed denken aan de donkere kant van ons zondige leven. Maar dat we zondag een begin mogen maken met de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal geeft aan dat de zon is gaan schijnen. Christus is opgestaan uit de dood en door Hem mag Gods wonderbaar licht in ons leven schijnen. Laten we dit in de voorbereiding ons voor ogen houden.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag