Zondag 29 juli 2018

09.30 uur: ds. M. Dubbelman

18.30 uur: ds. M. Dubbelman

 

Zondag 5 augustus 2018

09.30 uur: ds. J. Holtslag

18.30 uur: ds. B.C. Haverkamp, Hardinxveld-Giessendam

 

Bij de diensten: In het tweede hoofdstuk van zijn brief schrijft Jakobus over geloof en werken. Er is veel discussie over dit stuk geweest, omdat men de indruk kreeg dat Jakobus schrijft dat je niet alleen door geloof geaccepteerd word door God (gerechtvaardigd wordt), maar dat het ook nodig is dat je er iets voor doet (geloof en werken). Hij lijkt hiermee in tegenspraak met Paulus die ons steeds weer voorhoudt dat ons geloof in Jezus ons redt en dat dat genoeg is. In de morgendienst lezen we Jakobus 2: 14-19. In de avonddienst lezen we Jakobus 2: 20-26 en horen we ook van de jongeren en leiding van het kamp Purnode hoe de kampweek is geweest.

In de morgendienst van 5 augustus wordt begonnen met een serie over Koning Hizkia (2 Koningen 18:1-12).

Diaconiecollecte: De diaconiecollecte op 5 aug 2018 is bestemd voor de IZB (inwendige zendingsbond). Deze bond is als missionaire organisatie actief binnen de PKN en helpt kerkelijke gemeenten bij het vervullen van hun missionaire roeping. Zending is geen zaak van enkelingen, maar van de hele gemeente. Het werk van de IZB is erop gericht dat gemeenten en gemeenteleden in hun directe omgeving leven als getuige van Christus. Zij doen dit onder meer door kerkenraden te adviseren bij het ontwikkelen van missionair beleid, door het aanbieden van cursussen voor gemeenteleden en door het verzorgen van nascholing en toerusting voor predikanten. U kunt de IZB ook steunen door lid te worden. Meer informatie: www.izb.nl. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Koffie drinken na de dienst: Zondagmorgen 5 augustus bent u en jij weer van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Op het rooster voor deze morgen staan Corrie van Geffen, Hannie Prins, Elly & Henk Verspuij.

Verkoop tweedehands boeken: Tijdens de vakantie is het tweedehands boekwinkeltje gewoon elke vrijdag open van 13.00-20.00 uur. Zaterdag 4 augustus a.s. is het tweedehands boekwinkeltje extra open van 10.30-15.30 uur. Belangstellenden zijn hartelijk welkom om te komen kijken tussen onze grote collectie tweedehands boeken.

Gemeentedag: Het duurt nog even maar D.V. zaterdag 22 september is er weer gemeentedag. Iedereen is van harte welkom. Het programma zal op zondag 26 augustus voor de dienst uitgedeeld worden. Ook zal t.z.t. het programma op de website hervormdgiessenburg.nl komen te staan.

Bezorging van ‘De Zaaier’: ‘De Zaaier’ wordt door jongeren van de gemeente op vrijdagmiddag bezorgd. De lange wachtlijst om te bezorgen is inmiddels flink geslonken en binnenkort zijn er dus weer bezorgers nodig. Het is bedoeld voor jongeren vanaf 12 en tot 16 jaar. Wanneer je 16 bent geworden, moet je je wijk weer afstaan aan iemand die op de wachtlijst staat. Zo krijgen zoveel mogelijk jongeren een kans om het een tijdje te doen. Je kunt je opgeven bij mw. E.M. de Groot-Slob, Doetseweg 33, tel: 651546.

Oud Papier: Op de eerste vrijdag van de maand, 3 augustus a.s., wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Hugo Oosterling, Johan Bood, Gerard Kemkes, Christiaan Boon, Jan Meerkerk, Rick Pierhagen, Jan-Willem den Uil, Thijmen Pesselse & Arjan de Kuiper. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Opbrengst diaconiecollecten april-mei-juni: De diaconiecollecten hebben in het tweede kwartaal het volgende opgebracht: SDOK (1/4) € 845,20, Open Doors (15/4) € 685,42, Project 1027 (22/4) € 638,30, HGJB (29/4) € 586,60, IZB (10/5) € 357,82, Pinksterzending (20/5) € 588,65, Project 1027 (10/6) € 543,59, Bright Star Education (17/6) € 577,10 De algemene diaconiecollecten op 8/4, 6/5, 13/5, 20/5, 27/5, 3/6 en 24/6 hebben in totaal € 4432,69 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

Verantwoording: via de bloemgroet: 20 euro ontvangen. Hartelijk dank.

Kopij volgende editie voor 2 weken: ‘De Zaaier’ zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 17 augustus a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 6 augustus a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl

of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.   

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 29/7 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 5/8 1. Diaconie: IZB, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 29/7 Margriet Kooijman & Tanja Korevaar; 5/8 Margreet Kwakernaak & Lia v.d. Vlist; 12/8 Sija Kersbergen & Marieke Kool
  1. Crèche 2-3 jaar: 29/7 Linda de Bruin & Monica Rietveld; 5/8 Anne-Marie Meerkerk & J.O.; 12/8 Martine Bood & Febe Troost
  2. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 29/7 Daphne Zaal; 5/8 Fenne Trouwborst; 12/8 Hanna de Kuiper
  3. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 29/7 Febe Troost, Daphne Zaal & Sem Koekkoek; 5/8 Diana Erkelens, Linde van Houwelingen & Noa Terlouw; 12/8 Martijn Visser, Julia Dubbelman & Hanna de Kuiper
  4. Wegbrengen bloemengroet: 29/7 Fam. Korevaar- Harrewijn; 5/8 Fam. v.d. Vlies- van Genderen; 12/8 Gerard & Marjan de Jong
  5. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 29 juli bellen naar: Fam. P. van Dijk, tel. 652443 en voor de avonddienst naar Fam. Kemkes, tel. 653282 en op zondag 5 augustus naar Arie Stam, tel. 652222
  6. Gastvrouw/heer: 29/7 v.m. Marleen & Adriaan van Houwelingen, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk; 5/8 v.m. Dianne de Looff & Wilma Troost, n.m. Joost Dijkgraaf & Miranda Schippers; 12/8 v.m.

    Tineke Vollmüller & Gerwold Verspui, n.m. Arie van Houwelingen & Patrick Marcus

 

WIJK OOST/ WEST

Meeleven: Mw. Anja Bos (Doetseweg 30, 3381 KG) is donderdag 26 juli gestart met een traject van chemotherapie en immunotherapie in het ziekenhuis te Bilthoven. Dit zal 12 weken duren en daarna zal zij nog een operatie moeten ondergaan. Laten we bidden om Gods zegen over de behandelingen. We wensen haar, Emiel en de kinderen Gods zegen toe.

Dhr. N. van Steenis (Rembrandthof 85, kamer 109, 3372 XV Hardinxveld) moest vorige week woensdag, 18 juli, worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Na enkele dagen is hij weer teruggekeerd naar de Lange Wei. We wensen hem Gods zegen en nabijheid toe.

Verhuizing: Jan en Pieta Dame (van Marlotstraat 41) zullen Giessenburg gaan verlaten. Zij verhuizen rond 1 augustus naar Vuren. Hun nieuwe adres wordt: Dorpsstraat 29, 4214 DV Vuren. We wensen hen Gods zegen toe.

Tenslotte: Vanaf 4 augustus t/m 31 augustus hoop ik vakantie te hebben. Bij vragen of problemen kunt u die periode contact opnemen met ds. Holtslag. We wensen u allemaal Gods zegen en kracht toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman