Zondag 28 augustus 2016
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. J. Riemersma, Sliedrecht

Bij de diensten: Zondagmorgen zullen we lezen uit Handelingen 8:4-25. Hier maken we nader kennis met Filippus en met een zekere Simon. Ook zullen we Galaten 5:13-26 lezen. Allen alvast een goede voorbereiding gewenst en een gezegende zondag.

Diaconiecollecte Stichting Naar House: De diaconiecollecte voor zondag 28 augustus is bestemd voor de stichting “naar house”.  Naar house is vooral bekend van evangelisatie-acties bij dancefeesten en house parties. Daarnaast zijn vrijwilligers van de stichting actief bij uitgaansgebieden en winkelcentra om daar het evangelie te verkondigen. Bij de evangelisatie-acties wordt gebruik gemaakt van een omgebouwde stadsbus waarin gesprekken kunnen worden gehouden en waar jongeren een kop koffie kan worden aangeboden. Naar house wil jongeren het evangelie brengen en waarschuwen voor de gevaren van (house)muziek. Via de vrijwilligers die voor de stichting als evangelist actief zijn bij feesten worden jongeren bereikt die vaak nooit in een kerk komen. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Jongeren opgelet! God’s Gifts: Music: Speel je een muziekinstrument (maakt niet uit wat) of houd je van zingen? En lijkt het je leuk om een keer met anderen muziek te maken, maar heb je nog nooit de gelegenheid gehad? Op vrijdagavond 16 september (zet ‘m alvast in je agenda) is er een muzikale avond voor jongeren van 12 tot (ongeveer) 21 jaar. We gaan op zoek naar- en genieten van elkaars talenten. Jezus leert ons dat we onze talenten niet moeten begraven, maar ze mogen gebruiken voor de groei van Zijn Koninkrijk. Daarom gaan we deze avond samen muziek maken tot eer van God! We gaan een aantal nummers spelen, waarbij we de samenstelling van de band steeds wijzigen, zodat iedereen aan bod komt. Omdat we het lekker laagdrempelig willen houden, zal er geen publiek aanwezig zijn. Na je opgave zul je de bladmuziek van tevoren ontvangen, zodat je je eventueel kunt voorbereiden. De avond vindt plaats in de Rank, van 19:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. Kun je er om 19:00 uur nog niet zijn? Of vind je 22:30 uur te laat? Maakt niet uit, je kunt binnen komen lopen en weer vertrekken wanneer je maar wilt. Maar we vinden het natuurlijk superleuk als je de hele avond blijft. Geef je op per e-mail bij Gijsbert van Wingerden: gijsbertvw@gmail.com. We ontvangen je opgave graag voor 1 september, zodat we ervoor kunnen zorgen dat je (als dat nodig is) de bladmuziek op tijd kunt krijgen. Als je nog vragen hebt, kun je natuurlijk ook even een mailtje sturen! Tot 16 september! Namens de commissie Vorming & Toerusting: Gijsbert, Bart, Lotte en Marieke

Deelname gemeentedag: Op zaterdag 24 september is het gemeentedag / startdag. We hopen dan als gemeente het nieuwe winterseizoen te beginnen. Inleveren van het deelnameformulier kan nog t/m a.s. zondag 28 augustus.

Oud Papier: Vrijdagavond 2 september a.s. kunt u uw papiercontainer weer aan de weg zetten. Harm den Toom, Teus Zaal, Gerard Kemkes, Dirk Boon, Jacco de Zeeuw, Bastiaan Verspuij, Piet Donk, Jan v.d. Vlist & Mark Oskam staan voor deze avond op het rooster om uw papiercontainer leeg te komen maken.

Verantwoording: Ontvangen bij het wegbrengen van de bloemengroet € 10,00 & € 20,00. Hartelijk dank.

Collectebonnen Verkoop: Vrijdagavond 26 augustus & 9 september (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 29 augustus a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 28/8 1. Diaconie: St. Naar House, 2. Kerk

Crèche 0-1 jaar: 28/8 Theresia den Boer & Lia v.d. Vlist; 4/9 Annemarie Marcus &

Anne-Marie Meerkerk

  1. Crèche 2-3 jaar: 28/8 Ellen de Vogel & Erica Stam; 4/9 Geeske Krijgsman & Monica Rietveld

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 28/8 Aniek Visser; 4/9 Annemarieke Vink

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 28/8 Nelleke Visser, Annelise Dijksman & Margreet van Genderen; 4/9 Miranda Schippers, Hannah van Veldhuizen & Anne-Marie Meerkerk
  2. Wegbrengen bloemengroet: 28/8 Fam. v.d. Vlies; 4/9 Anke Buchner & Joke Pladdet
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 28 augustus bellen naar: Erik Donk, tel. 06 34573542
  4. Gastvrouw/heer: 28/8 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Joost Dijkgraaf & Dinella Visser; 4/9 v.m. Jeanet van Bruchem, Pim Vollmüller & Jannie de Groot, n.m. Patrick Marcus & Jan Donk

 

WIJK OOST /  WIJK WEST

Geboren: Op 16 augustus is Florian Frits Aalbers geboren. Florian is de zoon van Nico en Annemieke Aalbers (Heul 30,3381 DC) en het broertje van Luuk. We feliciteren jullie van harte en zijn met jullie de Heere dankbaar voor zijn geboorte. We wensen jullie Gods zegen toe voor de opvoeding van beide jongens, dat zij tot eer van God en tot zegen van mensen mogen opgroeien

Meeleven: Ina Bax – Rietveld (Doetsevliet 3, 3381 HA) zal komende maandag in het Beatrixziekenhuis geopereerd worden. We wensen haar Gods zegen toe en in de voorbede willen we haar opdragen bij onze hemelse Vader.

Uit de pastorie: Tropische warm is het deze week. Zomers. In een gebedenboekje ging het in het begin van de week over de grote morgen. De dag van de wederkomst van de Heere Jezus. Dan begint de grote zomer. Daarbij denk ik niet aan warm weer, maar wel aan warme ontmoetingen. Met broeders en zusters in het geloof en bovenal met de Heere Jezus. Het zal zijn op Gods tijd, maar misschien is de klimaatsverandering welke een teken van de tijd. We zien naar Zijn toekomst uit en blijven tegelijk arbeiden in Zijn Wijngaard.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag