Zondag 7 augustus 2016
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. L. Lammers, Giessen-Oudekerk

Zondag 14 augustus 2016
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. L. van Wingerden, ‘s-Hertogenbosch

Bij de diensten
Komende zondagmorgen lezen we verder uit Handelingen 5 en wel de verzen 24-33. Het is de bedoeling dat we tot de eerste zondagmorgen van september lezen uit Handelingen.

Doopdienst
De eerstvolgende doopdienst zal op D.V. zondagmorgen 4 september a.s. worden gehouden. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen dit aangeven bij de wijkpredikant.

Collectebonnen verkoop
Vrijdagavond 12 & 26 augustus (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in zaal 4 (familiekamer) van ‘de Rank’.

Kopij volgende editie voor 2 weken
“De Zaaier” zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 12 augustus a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 15 augustus a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen
Het scribaat wordt tot en met 14 augustus waargenomen door ouderling A. de Bruijn, van Hardenbroekstraat 1, tel: 651998, aenc.debruijn@hetnet.nl.
Punten voor de afkondigingen kunt u via bovenstaand mailadres insturen.

 Komende dienst(en)

  1. Collecten:  7/8 1. Diaconie, 2. Kerk; 14/8 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Zomerzending collecte
  1. Crèche 0-1 jaar: 7/8 Annelise Dijksman & Jacqueline van Wijk; 14/8 Jennina Zwijnenburg & Renske Donk; 21/8 Sija Kersbergen & Thea Verspuij
  1. Crèche 2-3 jaar: 7/8 Corine Terlouw; 14/8 Arnelle v.d. Sande; 21/8 Willeke Faro & Angela de Wit

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 7/8 Linde van Houwelingen; 14/8 Rachel Terlouw; 21/8 Noa Koekkoek

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 7/8 Anja Bos & Nadine in ’t Veld; 14/8 Martine de Kuiper & Dianne de Looff; 21/8 Caroline Koekkoek, Laura Holtslag & Janneke Verspui
  1. Wegbrengen bloemengroet: 7/8 Herold Kool; 14/8 Fam. de Kreij; 21/8 Rita & Jan v.d. Vlist
  1. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 7 augustus bellen naar: Fam. Bohré, tel. 651960 en op zondag 14 augustus naar: Fam. Koppelaar, tel. 651996

.           Gastvrouw/heer: 7/8 v.m. Adriaan van Houwelingen & Teus Visser, n.m. Arnelle v.d. Sande & Rian Faro; 14/8 v.m. Dianne de Looff & Martijn Donk, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk

WIJK OOST / WIJK WEST

Meeleven

Ons meeleven gaat uit naar Gerda Donk (Bovenkerkseweg 36). Een ernstige en schokkende uitslag kreeg zij de afgelopen week. Zij heeft een kwaadaardige tumor op haar alvleesklier. In het Beatrixziekenhuis heeft zij inmiddels een stent gekregen. Het wachten is nu op een risicovolle operatie die mogelijk deze week al in het UMC in Utrecht zal plaatsvinden. We bidden voor haar en haar man Jan en voor de kinderen en kleinkinderen.

Ook de overige zieken willen we in onze voorbede opdragen aan onze hemelse Vader.

 Uit de pastorie

Er is de mogelijkheid om op de brievenbus een sticker te plakken zodat geen ongeadresseerde post in de bus valt. Bij een digitale brievenbus is hiervoor een spamfilter. Maar aangezien die in mijn geval te veel spam doorlaat heb ik, mede in het licht van de komst van de glasvezel, gekozen voor een nieuw mailadres. U kunt mij bereiken via dominee@holtslag.org. Maar gewoon bellen, appen of langskomen kan ook nog steeds.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag