Zondag 12 januari
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. L.Wüllscheger, Wijk bij Duurstede

Bij de diensten: Bij de uitgang zal weer een dagboekje klaar liggen dat gebruikt kan worden bij de voorbereiding op de bediening van het avondmaal. Deze maal over de bruiloft te Kana.

Censura Morum: Eventuele vragen/zorgpunten rondom de komende avondmaalsviering kunt u bespreken op woensdag 15 januari van 19:00-19:30 uur in de pastorie aan de Heul 34.

In gesprek over het avondmaal: Op donderdag 16 januari is een ieder van harte welkom om 20:00 uur in de Rank om met elkaar in gesprek te gaan over het avondmaal.

Doopdienst: De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 2 februari. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Kom doe mee; goud van oud!: Afgelopen september konden jong en oud elkaar na de kerk al leren kennen door allerlei activiteiten te doen. Iedereen was erg enthousiast en daarom willen we aanstaande zondagochtend, 12 januari, hieraan een vervolg geven! Het thema van deze ochtend is “Goud van oud”. Tijdens het koffiedrinken na de ochtenddienst willen we met de verschillende generaties kennismaken. Welke gouden tip heeft u voor de jongeren? En wat kun jij als jongere meegeven aan ouderen? Wat zijn onze verwachtingen en verlangens voor 2020? Laten we het nieuwe jaar beginnen met ontmoeting tussen jong en oud. Kom doe mee!

Week van Gebed: 19 – 26 januari 2020: We nodigen u weer van harte uit om mee te bidden in de week van gebed. Over de hele wereld wordt er in deze week gebeden.

Het thema dit jaar is: “Buitengewoon”. Aangedragen door de Christenen van het eiland Malta. De kerken in Giessenburg doen hier weer gezamenlijk aan mee.

U bent van harte welkom op de volgende avonden:

Maandag 20 januari : In de Til bij de Rafaël gemeente

Dinsdag 21 januari in de Herv. Kerk in Giessenburg

Woensdag 22 januari in de Stigt, onder de Gereformeerde kerk

Donderdag 23 januari in de Herv. Kerk in Giessen-Oudekerk

De avonden beginnen om 20.00 uur.

We hopen dat u er bent op een of meerdere avonden.  Het is voor onze mede broeders en zusters die het moeilijk hebben zo belangrijk dat we bidden en het geeft een band, als we samen met andere gemeenten bidden. Heb u zelf gebedspunten dan mag u die meenemen. Ook mag u alleen aanwezig zijn om deze avond(en) bij te wonen en in stilte mee te bidden. Hartelijk welkom. De gebedskring.

Schatzoeken op 23-1 en 13-2: De NPV heeft het boekje “Schatzoeken uitgegeven”. Het boekje vraagt zorg en aandacht voor mensen die zich eenzaam kunnen voelen of behoefte hebben aan contact. Verbondenheid met andere mensen is voor iedereen een levensbehoefte. Toch zijn er veel mensen die dit missen.N.a.v. dit boekje verzorgt de diaconie twee avonden over “Zien en gezien worden”. Het gaat over: Hoe zijn we verbonden of hoe kunnen we ons verbinden met anderen? Binnen en buiten de gemeente? En: Wat kun jij in je eigen omgeving doen om meer met anderen in verbinding te komen?

Avond 1 op donderdag 23 januari. Zelf verbinding maken. Wat heb je te bieden voor de ander?

Avond 2 op donderdag 13 februari. Aansluiten bij de ander. Wat betekent de ander voor jou?

De bijeenkomsten zijn in De Rank, Dorpsstraat 55 (zaal 1), 19.45 uur inloop met koffie. 20.00 uur – 21.30 uur programma met korte inleiding en bespreking. De twee avonden kunnen beiden, maar ook apart  worden bijgewoond. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Vooraankondiging Thema-avond ‘Grip op Alcohol’:
Zoals u in de media kunt lezen is het alcoholgebruik bij jongeren door de 18-jaargrens niet afgenomen. Helaas zijn jongeren zelfs jonger én meer gaan drinken. Op verjaardagen, in het hok, tijdens het stappen en in sportkantines drinkt de jeugd regelmatig een biertje, wijntje of mixje. Alcohol drinken op jonge leeftijd heeft schadelijke gevolgen. Het lichaam is nog in de groei en alcohol tast de werking van diverse organen aan. Ook heeft alcohol een negatieve invloed op sportprestaties. De zorgen rondom (vroeg) alcoholgebruik leven ook onder de ouders/verzorgers binnen Giessenburg. We vinden het belangrijk dat jongeren weten welke risico’s er zitten aan alcoholgebruik, daarom organiseren we op dinsdagavond 11 februari een thema-avond ‘Grip op alcohol’ voor alle jongeren t/m 18 jaar uit Giessenburg. Stichting Chris en Voorkom! zal deze interactieve avond leiden. Naast een trainer zal ook een ervaringsdeskundige aanwezig zijn. Een avond die verre van saai zal zijn! Zou u als ouders/verzorgers willen meewerken om uw kind(eren) naar deze avond te laten komen? Ook willen we de catechesegroepen van de maandag in deze week op de dinsdagavond uitnodigen (ook al gaat dat voor één keer ten koste van een sportactiviteit). Helpt u mee uw kind(eren) hiervoor te enthousiasmeren? Geef deze informatie ook door aan andere ouders. Alle jeugd uit Giessenburg van 12 t/m 18 jaar is van harte welkom! Via clubs en Social media zal t.z.t. een uitnodiging aan hen worden verstrekt. Datum: dinsdag 11 februari 2020, locatie De Rank, Dorpsstraat.

Tijd 12 t/m 15 jaar: inloop vanaf 18:45 uur. Programma van 19:00 – 20:00 uur

Tijd 16 t/m 18 jaar: inloop vanaf 19:55 uur. Programma van 20:10 – 21:10 uur

Inzamelen DE waardepunten voor voedselbank: Tot en met de eerste week van het nieuwe jaar is er ingezameld in grote dozen. Er was nog wel ruimte over, maar we waren blij verrast voor alle punten die zijn ingeleverd. Het kostte een morgen werk om te sorteren en tellen. In totaal zijn er 61480 (!) punten verzameld. Daarvoor ontvangt de voedselbank ruim 100 pakken koffie. Een prachtig resultaat. Met dank voor alle inzamelaars. Ook zaten er nog enkele giften in de dozen. Totaal € 21,50. Meer dan de moeite waard om volgend jaar december andermaal een actie te houdenvoor nieuwe bonnen. U kunt alvast sparen. Nogmaals hartelijk dank. De diaconie

VrouwenBijbelstudie: Ook in dit nieuwe jaar willen wij onze studie over Elisa vervolgen en wel op DV dinsdagmorgen 14 januari en donderdagmorgen 16 januari.

Aan de beurt is hst. 4 “Getuigen van God”. Naäman — de ene uit de volken – en Gehazi – de ene uit Israël, staan in dit hoofdstuk tegenover elkaar.

Er is koffie om 9 uur en we beginnen om 9.15 uur om vervolgens tegen half 12 met elkaar af te sluiten. Weet u van harte welkom!

Zendingsbussen: In de maanden januari en februari is de opbrengst van de zendingsbussen weer bestemd voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. Willem-Jan de Wit is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Het Evangelical Theological Seminary in Cairo leidt jongemannen op tot predikant voor de presbyteriaanse kerk in Egypte, maar trekt ook jeugdwerkers, ouderlingen en andere belangstellenden uit de verschillende kerken in Egypte en de Arabische wereld die een goede theologische opleiding zoeken. Diverse oud-studenten van Willem-Jan geven inmiddels zelf ook les aan toekomstige predikanten in Egypte en Soedan.

Van de kerkrentmeesters: In de maand november mochten we de volgende collectegaven ontvangen: Voor de gewone collecte: € 2.705,93 en voor de extra collecte € 534,60.

In de maand december mochten we ontvangen: Voor de gewone collecte: € 4.354,88 en voor de extra collecte: € 2.274,01. Alle gevers hartelijk dank.

Verantwoording: Via ds. J. Holtslag €50,00 voor de kerk

Collectebonnen verkoop: 10 & 24 januari van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 13 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

a.         Collecten: 12/1 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud     Gebouwen

b.         Crèche 0-1 jaar: 12/1 Linde van Houwelingen & Martine Bood; 19/1 Monica Rietveld      & Febe Troost

c.         Crèche 2-3 jaar: 12/1 Eline Boer & Manuela Slob; 19/1 Marjanne de Hoop & Margreet   Muilwijk

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 12/1 Naomi de Jong; 19/1 Noa Terlouw

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 12/1 Tamar van Doesburg, Jurrian Verspui         & Hanna de Kuiper; 19/1 Julia Dubbelman, Hannah van Veldhuizen & Sven Vink

f.          Wegbrengen bloemengroet: 12/1 Rita & Jan v.d. Vlist; 19/1 Fam. van Houwelingen

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor    aanvang van de dienst op zondag 12 januari  bellen naar Arie Stam, tel. 652222

h.         Gastvrouw/heer: 12/1 v.m. Arnelle v.d. Sande & Pim Vollmüller, n.m. Anke Buchner &   Marijke Dijksman; 19/1 v.m. Herman & Corrie Visser, n.m. Leo Timmer & Sjanie Bouter

WIJK OOST

Meeleven: In februari 2017 werden er bij Wim Muis (Peursumseweg 22, 3381 KW) op verschillende plekken uitzaaiingen vastgesteld. Hij heeft vervolgens meerdere behandelingen ondergaan om te proberen de ziekte tot stilstand te brengen en dit is lange tijd redelijk gelukt. Afgelopen 20 november werd duidelijk dat verdere behandeling niet meer mogelijk was. De afgelopen week is zijn gezondheid sterk achteruitgegaan en is hij in de laatste fase van zijn aardse leven gekomen. Laten we met hem en zijn vrouw Anneke meeleven en bidden om Gods kracht en zegen voor hen.

Tenslotte: Komende zondagmorgen hopen we ons voor te bereiden op het Heilig Avondmaal. We lezen Mattheüs 9: 9-13 dat gaat over de roeping van Mattheüs. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Afgelopen maandag heeft Elias Overduin (Wilhelminalaan 43, 3381 BN) een ongeluk gehad met een auto bij het uit school gaan tijdens de middagpauze.

Hij moest naar het ziekenhuis worden gebracht waar hij dezelfde middag nog is geopereerd aan een gebroken kuitbeen. Op het moment van schrijven is de verwachting dat hij afgelopen dinsdag weer naar huis mocht gaan. De komende weken zit zijn rechterbeen in het gips. We wensen hem Gods zegen en een goed herstel toe.

Mw. A. Goedhart – Donk (Neerpolderseweg 14, 3381 JS) is afgelopen dinsdag geopereerd in het Beatrixziekenhuis en heeft een nieuwe knie gekregen. We hopen dat alles goed is verlopen en bidden om Gods zegen over het herstel.

Luuk Aalbers (Heul 30, 3381 DC  is oudejaarsdag opgenomen in het ziekenhuis vanwege een blindedarmontsteking. Gelukkig is de operatie goed gegaan en mocht hij aan het begin van dit jaar weer naar huis. We wensen hem Gods zegen bij het herstel.

Mw. G. Timmer – Versluis (van Brederodestraat 21) zal ook nog de komende 6 weken in Waerthove verblijven. We wensen haar Gods zege toe en bidden om een goed herstel.

Uit de pastorie: Inmiddels is het nieuwe jaar al een aantal dagen op weg. Ook vanaf deze plaats wil ik u allen van harte een gezegend nieuw jaar toe te wensen. Van harte wil ik u ook danken voor al de kaarten die wij ontvingen met kerst en nieuwjaarsgroeten. Het doet goed om zoveel betrokkenheid te ervaren.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag