Zondag 17 december 2017
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag, Jeugddienst

Familie vd Grijn
Komende zondagmorgen, na de dienst tijdens het koffiedrinken in ‘De Rank’, komen Gerwin en Priscilla van de Grijn om hun ervaringen te delen met ons als gemeente. Zij zijn momenteel uitgezonden naar Afrika om daar namens operatie mobilisatie te mogen werken. Alle activiteiten van OM zijn er op gericht om Jezus Christus bekend te maken in de wereld. Iedereen is van harte welkom om hen te begroeten en te luisteren naar hun verhaal Allemaal van harte welkom tijdens het koffiedrinken.       Op het rooster voor deze morgen staan: Bertien Pesselse, Erik Donk, Jenny Timmer & Diana van Wingerden.

Jeugddienst
’s avonds is er weer een jeugddienst. Het thema is: “Ieder voor zich …. En God voor ons allen?” De vraag bij dit alles is hoe we met anderen omgaan. Wil ik wat voor anderen doen of ben ik slechts op mijzelf gericht. Wat kan ik van Jezus hierover leren. We lezen Filippenzen 2:5-11. Wees allen welkom.

Kerstgroet
Alle gemeenteleden vanaf 65 jaar opgelet, want zaterdagochtend 16 december vanaf 10.00 uur kunnen er weer enthousiaste jongeren aanbellen met de kerstgroet. De kinderen vinden het erg leuk als u thuis bent, dus houdt u de bel goed in gaten.

Catechese
De komende weken zal er geen catechisatie zijn. Na de kerstvakantie zijn al de jongeren weer welkom op maandag 8 of dinsdag 9 januari.

Kerst kidspraise
Op zaterdagavond 23 december is er weer een kerst kidspraise. Met elkaar willen we in de open lucht mooie kinderkerstliederen zingen. Het begint om 19.00 uur en het wordt dit jaar gehouden bij de gereformeerde kerk op het plein. Jullie komen toch zeker ook weer mee zingen? Voor de gezelligheid mag je een lampion of lantaarntje meebrengen. Vergeet ook niet om de kleurplaat of de puzzel in te leveren op deze avond, dan ontvang je van ons een leuk presentje. Je kunt ze vinden in de kerstkrant. Na afloop is er warme chocolade melk met wat lekkers. Tot dan!

Zomerkampen
Voor iedereen die zin heeft in een supertof zomerkamp: vanaf zondag 17 december kun je je weer opgeven voor Kamp Bladel of Expeditie Purnode. Voor Kamp Bladel (11 – 14 jaar) worden na afloop van beide diensten de aanmeldingsformulieren uitgedeeld. Na 17 december zijn de aanmeldingsformulieren ook mee te nemen van de leestafel in de kerktoren. Voor Expeditie Purnode (15 – 18 jaar) kun je je online opgeven via de website van de Kerk, de inschrijving opent op 17 december om 21:00 uur. Kamp Bladel zal plaatsvinden van 14 t/m 21 juli  en Expeditie Purnode van 20 t/m 27 Juli. Wij, als leiding van kamp Bladel & Expeditie Purnode, zouden het onwijs leuk vinden als jij meegaat!

Inleveren kopij ‘Zaaier’
De laatste ‘Zaaier’ van het jaar 2017 zal volgende week, vrijdag 22 december a.s., verschijnen. De eerste ‘Zaaier’ van het nieuwe jaar zal op vrijdag 12 januari 2018 uit komen. Wilt u hier rekening mee houden met betrekking tot het aanleveren van kopij?  Deze graag uiterlijk maandag 18 december a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Gebedskring
Dinsdagavond 19 december a.s. bent u en jij weer van harte welkom in de kerk, aanvang 20.15 uur.       

Gecombineerde Kerstmorgen
Op woensdag 20 december a.s. is er een gecombineerde kerstmorgen van de vrouwenvereniging ‘Lydia’ en de mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’. De leden zijn vanaf 09.30 uur welkom in ‘De Rank’. Om 10.00 uur willen we de gezamenlijke samenkomst beginnen. Ds. J. Holtslag zal de meditatie deze morgen verzorgen. Alle leden van harte welkom.

Collectebonnen verkoop
Vrijdag 22 december & 12 januari van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording
Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 10,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Afkondigingen
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 17/12 1. Diaconie, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 17/12 Angela de Wit & Willeke Faro; 24/12 J.O. & Marije Dijkgraaf
  3. Crèche 2-3 jaar: 17/12 Marjanne de Hoop & Margreet Kwakernaak; 24/12 Renske Donk & Margriet Kooijman
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 17/12 Maria Dubbelman; 24/12 Linde van Houwelingen
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 17/12 Roos van Zuthem, Aniek Visser & J.O.; 24/12 Miranda Schippers, Marit Visser & Nadine in ‘t Veld
  6. Wegbrengen bloemengroet: 17/12 Willy Wijnbelt & Hannie Prins; 24/12 Fam. Verspuij- Noordergraaf.
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 17 december bellen naar: Trudy Zijderveld, tel. 06 28290354
  8. Gastvrouw/heer: 17/12 v.m. Anke Buchner & Jannie de Groot, n.m. Jeugddienstcommissie; 24/12 v.m. Marleen van Houwelingen & Wilma Troost, n.m. Theo Terlouw & Miranda Schippers

WIJK OOST

Meeleven
Charles Kooistra (van Hardenbroekstraat 33, 3381 CB) begint 19 december aan een traject van bestralingen in het Radboud universitair medisch centrum te Nijmegen. Elke werkdag zal hij daarheen gaan en dit zal tot 31 januari duren. We wensen hem en zijn vrouw Teuni Gods zegen en kracht toe en we bidden dat de bestralingen hun werk zullen doen.

Jubilea
Vrijdag 15 december hopen dhr. W. in ‘t Veld en mw. H.H. in ’t Veld-Stelloo (Doetseweg 32, 3381 KG) 45 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen en hun (klein)kinderen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe.

D.V. dinsdag 19 december hopen dhr. C. de Kreij en mw. C. de Kreij-van Hoorne (Parallelweg 2, 3381 KS) hun 45-jarig huwelijksjubileum te vieren. Wij feliciteren hen en ook hun kinderen en kleinkinderen van harte met deze mijlpaal en wensen hen Gods zegen toe.

Tenslotte
Komende zondagochtend hoop ik te preken over Lucas 1: 36-45. Na het bezoek van de engel Gabriel gaat Maria op bezoek bij haar nicht Elizabeth. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Geboren
Op 7 december mocht bij Gerard en Henrieke Verspui (Juliana van Stolberglaan 11, 3381 AN) een zoon geboren worden met de naam Micha. We feliciteren Gerard en Henrieke van harte en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding. Ook Norah en Daniël feliciteren we met de geboorte van hun broertje. In de voorbede willen we hen gedenken.

Uit de pastorie
Op weg naar Kerst en naar de jaarwisseling. Beide momenten waarop we mogen gedenken dat de Heere omziet en spaart. Hij laat het werk van Zijn handen niet los, maar houdt ons vast. Niet alleen door de jaarwisseling heen, maar ook door de dood heen. Daarvoor is de Heere Jezus op aarde gekomen. Van harte wens ik u en allen die bij u horen gezegende kerstdagen toe, een goede jaarwisseling en Gods nabijheid in 2018. Eenieder bedankt voor de kerst en nieuwjaarskaarten die we als gezin hebben mogen ontvangen

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag