Zondag 17 februari
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. T.C. Verhoef, Nijkerk

Zondagsschool:
De afgelopen weken hebben we vaak het ‘Onze Vader’ gezongen. Komende zondag hopen we jullie allemaal te zien, want dat is er een speciale les over dit gebed van de Heere Jezus. De discipelen vroegen aan de Heere Jezus of hij hen wilde leren bidden. Toen heeft Jezus het ‘Onze Vader’ geleerd aan Zijn discipelen. Waarom bidden wij het ‘Onze Vader’ en wat staat er precies in? Ouders, opa’s en oma’s, gemeenteleden, omringt u ons als leiding met uw gebed en wilt u bidden voor de kinderen van de zondagsschool?

Van een wijs mens valt veel te leren:
De Bijbelboeken Job en Prediker behoren tot de zogenaamde wijsheidsboeken in het Oude Testament. Het boek Job verhaalt van Jobs wanhoop over zijn lijden, maar echte antwoorden krijgt hij niet. Toch valt er voor ons, eeuwen later, veel te leren over wijze waarop God met Job en de wijze waarop Job met zijn problemen omgaat. Tijdens de tweede avond van onze rondreis gaan we gezamenlijk op zoek naar wijsheid voor ons leven. We betrekken daarbij ook het boek Spreuken (van de hand van één van de meest wijze mensen ooit). Graag nodigen we u en jou uit om deel te nemen. Donderdag 21 februari, aanvang 20:00 uur in de Oude School, Giessen-Oudekerk. Op DV 7 maart sluiten we de serie af met een avond over Prediker, te houden in de Rank.

Postzegels en ansichtkaarten sparen voor zendingswerk:
Wist u dat u gebruikte ansichtkaarten en postzegels kunt sparen voor het zendingswerk? Deze actie levert de GZB en Kerk In Actie jaarlijks ruim € 25.000,- op. Voor u een kleine moeite wat zich uit in een prachtig totaalbedrag waar mooie dingen mee gedaan kunnen worden! De postzegels en kaarten kunnen ingeleverd worden in een van de lades van het meubel onder de kerktoren. Hartelijk namens de zendingscommissie

Inzamelen oude metalen:
Enkele enthousiastelingen hebben het plan opgevat om, naar Hardinxvelds voorbeeld, oude metalen te gaan inzamelen, sorteren en dan te verkopen. De inzameling is een gezamenlijk initiatief van de Hervormde en Gereformeerde kerk te Giessenburg. Het geld wordt deels gegeven aan de beide kerken en deels aan goede doelen (i.o.m. de diaconieën). Voorlopig wordt er op zaterdagmorgen gesorteerd. Om dit plan te laten slagen zijn er drie dingen nodig:
1. Oude metalen, inclusief drankblikjes, snoeren en kabels, huishoudelijke spullen met een motor erin en metalen computerkasten (geen televisies, koelkasten e.d.).
2. Tenminste 8 vrijwilligers die ons willen helpen met ophalen, vervoeren, sorteren en regelen, kortom iedereen kan helpen.
3. Materialen zoals: een kruiwagen, kunststof opbergvaten (60 liter) en kratten.

Vanaf maandag 18 maart kunt u uw oud ijzer afgeven in of bij de kruiwagen aan de Neerpolderseweg 19. Lege blikjes graag in plastic zakken. Aanmelden als vrijwilliger? Materialen? Vragen? Bel of mail met: Piet Aantjes: 06-51341496, p.aantjes@outlook.com of Herman Visser: 06-13030334, corryenhermanv@hetnet.nl

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
De leden van de vrouwenvereniging worden woensdagmorgen 20 februari a.s. verwacht in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
De eerstvolgende vergadering zal op woensdag 20 februari a.s. zijn in zaal 3 van ‘De Rank, aanvang 19.45 uur. Ds. J. Holtslag zal deze avond de inleiding verzorgen uit Filippenzen 3.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
De heer W.J. van Iperen zal op vrijdagavond 22 februari a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Kopij volgende editie voor 2 weken:
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de voorjaarsvakantie op vrijdag 1 maart a.s. niet verschijnen. Graag kopij uiterlijk maandagavond 18 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8). Deze kopij is dus voor twee weken.

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Verantwoording:
Ontvangen bij het wegbrengen van de bloemengroet € 20,00. Via ds. J. Holtslag is 30 euro ontvangen voor de kerk.  Alle gevers hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
22 februari & 8 maart van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 17/2 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen

b.         Crèche 0-1 jaar: 17/2 Annelies Klop & Marije de Leeuw; 24/2 Corine Terlouw & Willeke Faro

c.         Crèche 2-3 jaar: 17/2 Cateline Snoek & Manuela Slob; 24/2 Marije Dijkgraaf & Jannette Stam

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 17/2 Marit Visser; 24/2 Noa Terlouw

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 17/2 Ellen de Vogel, Noa Koekkoek & Hanna de Kuiper; 24/2 Margreet van Genderen, Mirthe van Houwelingen & Eliseba van Zuthem

f.          Wegbrengen bloemengroet: 17/2 Fam. Stam- Prins; 24/2 Fam. Korevaar- Harrewijn

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang   van de dienst op zondag 17 februari bellen naar: Arie de Kreij, tel. 652590

h.         Gastvrouw/heer: 17/2 v.m. Gerwold Verspui & Anke Buchner, n.m. Marieke Stam & Hanneke     Hakkesteegt; 24/2 v.m. Wilma Troost & Frida Bogerd, n.m. Pim Vollmüller & Leo Timmer

WIJK OOST

In het ziekenhuis:
Teus Dijksman (Slingelandseweg 19, 3381 KZ) zal vrijdag 15 februari een operatie aan zijn schouder ondergaan aan in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Na deze operatie zal hij 6 weken zijn rechterarm niet kunnen gebruiken. Laten we bidden om Gods zegen over de operatie. We wensen hem en al de andere zieken in onze gemeente Gods zegen toe.

Tenslotte:
Komende zondag lezen we Marcus 3: 7-19. In dit gedeelte vallen de onreine geesten voor Jezus neer en erkennen ze Hem als de zoon van God. Jezus spreekt ze echter bestraffend toe en verbiedt hen om bekend te maken wie Hij is. Waarom eigenlijk?

Met vriendelijke groeten,
M. Dubbelman

WIJK WEST

Huwelijk:
‘Wij gaan trouwen’ staat er groot op de trouwkaart van Rachel Troost (Wilhelminalaan 36) en Elbert Kroon (Houten). Zij hopen donderdag 21 februari 2019 in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk zal plaats vinden in een bijzondere eredienst om 18:30 uur. We wensen Elbert en Rachel een goede en mooie dag toe en Gods zegen over hun huwelijksleven. Dat Zijn liefde in jullie mag wonen en werken. Het toekomstig adres van het bruidspaar is Evertsestraat 19, 6714 EX Ede.

Meeleven:
Onze verbondenheid gaat uit naar allen die door zorgen en moeite door een moeilijke periode gaan. In gebed willen we hen opdragen voor Gods troon.

Uit de pastorie:
Deze week was het 7 jaar geleden dat de Molentocht verreden kon worden. Behoorlijk minder lang dan naar de laatste Elfstedentocht, maar toch al aardig wat jaar. Dit jaar zit het er niet meer in met temperaturen die eerder aan het voorjaar denken. Velen zien hierin de verandering van het klimaat. Het roept in ieder geval op tot behoud van de schepping. Maar dat is logisch, want het kunstwerk van de Schepper willen we mooi houden. Alle reden om blikjes uit de berm op te pakken en vanaf 18 maart in te leveren als oud-metaal.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag