Zondag 18 juni 2017
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, voorbereiding viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. A.H. Groen, Rijsoord

Vrijdag 23 juni 2017
14.30 uur: ds. M. Dubbelman, huwelijksdienst van Marc Geluk & Cobi Zijderveld

 

Bij de diensten: Bij de uitgang zal er een dagboekje gereedliggen ter voorbereiding op de bediening en viering van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 25 juni. Deze keer zullen er gedeelten uit de Romeinenbrief behandeld worden. Een brief die Maarten Luther lief heeft gekregen en van grote invloed was op zijn geloofsleven. In deze brief vond hij genade bij God in Jezus Christus.

Censura Morum: Eventuele vragen/zorgpunten rondom de komende avondmaalsviering kunt u bespreken op dinsdag 20 juni van 19:30 uur tot 20:00 uur in de pastorie aan de Heul 34.

Doopdienst: De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 2 juli. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Kamp Bladel Spaaractie: Dankzij de vele gespaarde munten en zegels hebben wij vorig jaar tijdens de kampweek in Bladel erg genoten van o.a. de kaas en het brood. Ook dit jaar kunt u weer meesparen voor het jongerenkamp. De volgende spaaracties helpen mee: munten van Bakkerij van de Grijn, zegels van Bakkerij ’t Stoepje, Albert Heijn koffiezegels en munten van de kaaskoerier. U kunt de munten/zegels kwijt in de daarvoor bestemde lade van de leestafel in de kerk, of in de brievenbus van Wilhelminalaan 1.

Dabar: De voorbereiding van Dabar zijn weer in volle gang! We kijken terug op een gezegend Dabar Instructieweekend waar onze teams samen God mochten danken, samen mochten ontspannen, kennismaken op de camping en alvast de eerste voorbereidingen hebben getroffen. We vragen uw en jouw gebed voor de teams en de commissie voor voorbereidingen en het Dabarwerk. We geloven dat God Zijn trouw door de teams wil laten zien aan de camping!  Dat blijkt ook uit het feit dat we dit jaar voor het 50ste jaar Dabar mogen doen op camping de Put! Dit willen we vieren tijdens het weekend van 2 en 3 september. Als u ooit in de commissie zat of teamlid bent geweest bent u op 2 en 3 september welkom. Als gemeentelid kunt u ons komen bezoeken op zondag 3 september tijdens de campingdienst en daarna. Binnenkort zal de programmaposter met meer info verschijnen. Hou die in de gaten, of kijk ook gerust eens op de Facebookpagina van Dabar Ottoland voor meer informatie. Wilt u ons als vrijwilliger helpen stuur ons dan gerust een mail via dabarottolandreunie@gmail.com. We kunnen uw en jouw gebed ook goed gebruiken. We zien naar u uit!

Kampvuuravonden: Komend seizoen beginnen de KVA avonden weer, waarvan de 1e avond al op 8 september zal zijn. Hierbij willen we meteen de andere avonden ook presenteren. Mannenavond – vrijdag 8 september – Spreker: Gerard Klijn; Vader & dochter avond – zaterdag 25 november – Spreker: Bert Reinds; Vader & zoon avond – zaterdag 13 januari – Spreker: Corjan Matsinger;  Mannenavond – zaterdag 10 maart – Spreker: Arthur Scheffer. Locatie: Camping Slingeland, Slingelandseweg 19. Voor de vader/dochter & zoon avonden is het de bedoeling dat vaders hun zoon of dochter meenemen of andersom ;-). Meer info volgt later en straks ook te vinden via Kampvuuravonden.nl https://kampvuur-avonden.nl/locaties/item/giessenburg. Of per email: kvagiessenburg@gmail.com of bel 06-19871883

Verantwoording: Door ouderling B. de Hoop € 10,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 23 juni & 14 juli van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 19 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp

(Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel

(scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 18/6 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 18/6 Mariska Stam & Annemarie de Kuiper; 25/6 Geeske Krijsman & Anne-Marie Meerkerk
  3. Crèche 2-3 jaar: 18/6 Linda de Bruin & Teresia den Boer; 25/6 Annemieke Aalbers & Annemarie Marcus
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 18/6 Rachel Terlouw; 25/6 Aniek Visser
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 18/6 Roos van Zuthem, Julia Dubbelman & Miranda Schippers; 25/6 Maartje van Druten, Naomi de Jong & Lisa v.d. Sande
  6. Wegbrengen bloemengroet: 18/6 Fam. v.d. Vlies- van Genderen; 25/6 Gerard & Marjan de Jong
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 18 juni bellen naar: Erik Donk, tel. 06 34573542
  8. Gastvrouw/heer: 18/6 v.m. Marleen van Houwelingen & Jannie de Groot, n.m. Rian Faro & Frida Bogerd; 25/6 v.m. Leo Timmer & Wilma Troost, n.m. Jeanette van Bruchem & Arnelle v.d. Sande

 WIJK OOST

Uit het ziekenhuis: Maandag 12 juni, is dhr. Herrie Bode (Doetseweg 60, 3381 KG) geopereerd in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We zijn dankbaar dat de operatie voorspoedig is verlopen en hij dinsdag 13 juni weer naar huis mocht. We wensen hem Gods zegen toe bij het verdere herstel.

Tenslotte: Komende zondag zullen we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. We zullen Handelingen 4: 23-31 lezen. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: In de afgelopen week is mw. S.S. Krijgsman – van der Meer (Neerpolderseweg 42, 3381JS) op genomen in het ziekenhuis. We wensen haar sterkte en Gods zegen en hopen en bidden dat zij spoedig weer thuis mag komen.

Uit de pastorie: Onlangs stuitte is op het volgende Latijnse gezegde. Do quia mihi datum est (ik geef omdat er eerder aan mij gegeven is). Dit is kenmerkend voor het christelijke geloof. Het is geen Do ut des (Ik geef, opdat mij gegeven zal worden). God is genadig. Hij geeft en wij mogen daarop in geloof antwoorden. Wat mij trof was het woord datum. Vertaald betekent dit ‘gegeven’. Het bepaalde mij erbij, dat de tijd van God aan mij gegeven is. Dan is het logisch dat ik tijd heb om aan God te geven.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag