Zondag 20 september:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag en ds. M. Dubbelman, Bevestiging ambtsdragers

Bij de diensten:
Komende zondagavond zullen een drietal gemeenteleden bevestigd worden in het ambt. Het zijn Lo Boer (ouderling), Coen van Genderen (diaken) en Huib Glerum (ouderling). Dankbaar mogen we naar deze dienst toeleven, waarin ook een negental ambtsdragers herbevestigd zullen worden. Dit zijn: Erik de Bruijn en Ed Bohré (ouderling-kerkrentmeester), Bas de Hoop, Wouter de Kuiper, en Pim Vollmüller (wijkouderlingen), Arjan Overduin (ouderling- scriba), John in ’t Veld (jeugdouderling 12-), Gijsbert van Wingerden (jeugdoud) Jaap van Oenen (diaken)

Tevens nemen we afscheid van diaken Jeroen Koekkoek en van de ouderlingen Wim in ‘Veld en Nico Zwijnenburg. Met dankbaarheid voor het werk dat zij verricht hebben.

Na afloop van de avonddienst heeft u in dien het weer het toelaat de gelegenheid de broeders te feliciteren en te bedanken.

Bij de kerkdiensten: We vinden het mooi dat steeds meer mensen zich aanmelden via Kerktijd.nl (op de website staat de aanmeldprocedure ) om de kerkdiensten te bezoeken.

Heeft u geen emailadres dan kunt u bellen met telefoonnummer 06-23885406 (dinsdag- tot en met vrijdagavond tussen 19.00-21.00 uur ).

Elke zondag proberen we weer zoveel mogelijk bezoekers een plekje te geven. Best wel een aardige puzzel om iedereen zoveel mogelijk op de anderhalve meter een plek te geven.

Nu steeds meer mensen zich aanmelden kan het zijn dat het wat langer duurt voor u een uitnodiging ontvangt. Via Kerktijd.nl is er een eerlijke verdeling van de aanvragen. We doen er alles aan om zoveel mogelijk verzoeken te honoreren.

Tevens verzoeken we u om uw eigen Bijbel en Liedboek mee te nemen.

Onze gastheren en gastvrouwen wijzen u graag waar u kunt gaan zitten.

Wilt u daarbij rekening houden dat we de hoeken van de banken en stoelen graag vrijhouden i.v.m. de doorloop in de gangpaden.

We kijken er naar uit om u te ontmoeten.

Gemeentedag: De gemeentedag komt al in zicht. Velen hebben zich al opgegeven voor de verschillende activiteiten. Doet u of jij ook mee? Opgeven kan t/m a.s. zondag (20 september). Op de site www.hervormdgiessenburg.nl staat alle informatie. Graag tot ziens!

De gemeentedagcommissie

Startzondag: Goed om te horen. Het is goed om te horen dat ook dit jaar na de morgendienst van 27 september jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. We zullen niet in de Rank samenkomen, maar in kleine groepjes, lettend op de COVID-19 richtlijnen. Er zal een klein rondje gelopen worden door het dorp, waarin er diverse spellen, uitdagingen en gesprekken zullen plaatsvinden. Ook in deze tijd is het fijn om elkaar te zien en te horen!

Het is nodig om je aan te melden, zodat er van tevoren groepjes gemaakt kunnen worden. Opgeven kan tot 20 september door Emy van Pelt te bellen (06 51 95 72 12), een berichtje te sturen, of een briefje door de brievenbus te doen (Bovenkerkseweg 6).

Belijdeniscatechisatie: In oktober beginnen we met een nieuw seizoen. De avonden worden (waarschijnlijk) gehouden op zondagavond in de Rank. Voor opgave of meer informatie kunt u/jij contact opnemen met ds. Dubbelman. U/jij bent van harte welkom!

Bijbelcrèche: Vanaf zondag 20 september is er weer de mogelijkheid om kinderen van groep 1 en 2 basisschool tijdens de dienst bij de bijbelcrèche te brengen.

Onder aan de trap in de Rank staat de leiding op uw kinderen te wachten en ook daar kan u ( 1 ouder) uw kind weer op halen.

Verantwoording: Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 10,00 ontvangen en via ds. J. Holtslag € 10,00. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 21 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 20/9 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Kinderoppas 0-3 jaar: 20/9 Anne-Marie Meerkerk & Naomi de Jong; 27/9 Lotte van Genderen & Marit Visser

Wegbrengen bloemengroet: 20/9 Fam. Timmermans; 27/9 Willy Wijnbelt & Hannie Prins

WIJK OOST

Bijbelschool in Zweden: Rozemarij Dijksman (Slingelandseweg 19, 3381 KZ) heeft haar studie geneeskunde tijdelijk onderbroken en is donderdag 17 september naar Zweden vertrokken voor een studie aan een internationale bijbelschool van de Torchbearers. Tot 28 mei zal zij verblijven op: Holsby, c/o Fackelbärarna, Brunnsvägen 31, S-574 53 Holsbybrunn, Sweden.

Rozemarij zal tijdens haar studie een blog bijhouden met haar belevenissen op de Bijbelschool. Mocht u/jij het leuk vinden om dit te volgen dan kan dat via: togrowinjesus.wordpress.com (zij schrijft voornamelijk in het Nederlands, ook al doet de titel anders vermoeden). We wensen Rozemarij een leerzaam en gezegend jaar.

Tenslotte, Komende zondagmorgen hoop ik te preken over Kolossenzen 2: 20-23 en de eerste paar verzen van hoofdstuk 3. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman.

WIJK WEST

Meeleven: De komende week zal Gerard de Jong (Juliana van Stolberglaan 13, 3381AN) de eerste kuur krijgen. We bidden om Gods zegen en nabijheid.

Uit de pastorie: In de avonddienst waarin bevestiging ambtsdragers zal plaatsvinden lezen we verder uit Job. Deze keer de verzen 6-12 van Job 1.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag