Zaterdag 3 november 2018
14.00 uur: Ds. M. Dubbelman, Huwelijksinzegening van Pieter de Keizer & Rosine de Hoop (Locatie: het Witte Kerkje, Amersfoortseweg 47, 3712 BA Huis ter Heijde).

 Zondag 4 november 2018
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Woensdag 7 november 2018 (Dankdag)
08.45 uur: ds. J. Holtslag (Maranathakerk – kinder-dankdagdienst)
19.30 uur: ds. J. Holtslag

 

Bij de diensten: Zondagmorgen lezen we Jakobus 4:11-12 waarin het gaat over hoe we spreken over en met elkaar wanneer er dingen misgaan. In de avonddienst lezen we verder over koning Josia. Hem wordt een wetboek gebracht dat tijdens de restauratie van de tempel gevonden is. U leest het in 2 Koningen 22:8-20. Daarnaast lezen we Deuteronomium 11:26-28.

Tijdens de diensten op dankdag wordt in beide diensten hetzelfde bijbelgedeelte gelezen en wel Markus 12:41-44

Koffie drinken na de morgendienst: Een ieder is weer van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Corina de Bruijn, Rudy Hakkesteegt, Maatje & Piet van Bruchum zullen u hartelijk ontvangen.

Bevestigingsdienst nieuwe broeders: Zoals zondag 21 oktober jl. reeds afgekondigd is de kerkenraad dankbaar te kunnen melden dat broeder Erik Donk zijn benoeming tot het ambt van diaken heeft kunnen aanvaarden. Met zijn besluit zijn alle vacatures vervuld. Er zijn geen bezwaren ontvangen tegen de gevolgde procedure en of de bevestiging van de nieuwe broeders Sijmen van de Vlies en Erik Donk. De bevestigingsdienst zal plaats vinden in de morgendienst van D.V. zondag 2 december. In deze dienst zal ook broeder Ed Bohré nog worden herbevestigd.

Werkzaamheden ds. Dubbelman: Inmiddels is mijn gezondheid zo ver hersteld dat ik vanaf komende maandag 5 november al mijn werkzaamheden weer hoop te kunnen hervatten. Met vriendelijke groeten, Ds. M. Dubbelman

Herinnering verkoopdag vrouwenvereniging ‘Lydia’: Morgen, zaterdag 3 november, zal weer de jaarlijkse verkoopdag worden gehouden in ‘De Rank’ vanaf 09.00 uur. Zoals elk jaar is er weer mooi handwerk waaronder sokken, borduurwerk en cadeau artikelen te koop. Ook kunt u koffie, thee met wat lekkers bij ons gebruiken en voor het ‘twaalfuurtje’ is er soep, belegde broodjes, Brusselse wafels, pannenkoeken e.d. te verkrijgen. Om twee uur start het opbod en worden de uitslagen van de diverse verlotingen bekend gemaakt. De opbrengst van deze dag gaat naar kerk en zending. We hopen op een grote opkomst. Bestuur en leden ‘Lydia’

Boekenmarkt: Op vrijdag 2 en zaterdag 3 november a.s. wordt er een boekenmarkt gehouden in het tweedehands boekwinkeltje. Op de boekenmarkt verkopen we 3 boeken voor 1 euro! Ook de niet- gestickerde boeken in het boekwinkeltje en de boeken met een oranje sticker zijn 3 voor 1 euro! Op vrijdag bent u van 13.00 tot 20.00 uur welkom en op zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur.

Kerk-School-Gezin Dankdagdienst: “Alles geef ik U”. Dit is het thema van de kerkdienst voor kinderen op dankdag D.V. woensdag 7 november 2018. Ds. Holtslag zal dit thema toelichten aan de hand van Markus 12 : 41-44 over de arme weduwe. De collecte is bestemd voor fam. Qazi.  Zending was altijd al iets wat energie bij ze losmaakte.  Zo kwamen ze bij de internationale zendingsschool Chiang Rai, Thailand waar ze inmiddels aan het werk zijn en de dochters, die vorig schooljaar nog op de CBS de Hoeksteen zaten, op school zitten. Hoewel we natuurlijk ontzettend blij zijn met uw gaven, hierbij het verzoek om uw kind(eren) enkel muntgeld mee te geven en geen collectebonnen. De dienst begint om 8.45 uur in de Maranathakerk aan de Peursumseweg te Giessenburg. Het is een gezamenlijke dienst van de drie Giessenburgse kerken in samenwerking met basisschool “CBS de Hoeksteen”. De kinderen komen op de gebruikelijke tijd naar school, waarna alle kinderen gezamenlijk naar de kerk lopen. Uiteraard zijn ook ouders, verzorgers en andere belangstellenden van harte welkom om de dienst bij te wonen. Voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig (wij verzoeken u kinderen jonger dan 3 jaar bij de oppas te brengen). De commissie Kerk School Gezin.

Gewoon Gastvrij – 11 november: Er zijn al best wat aanmeldingen voor het gastvrij bij elkaar op visite, maar er kunnen er altijd nog meer bij. Hierbij een herinnering om u op te geven  voor Gewoon Gastvrij, het bij elkaar op de koffie gaan, terwijl u elkaar niet zo goed kent op zondagmorgen 11 november 2018 na afloop van de morgendienst. Uw opgave, met vermelding van voorkeur voor op bezoek gaan of bezoek ontvangen kunt u dit weekend nog inleveren bij: Jeroen Koekkoek, emailadres: j.koekkoek10@kpnplanet.nl, of in de brievenbus: Van Wenastraat 2. In de loop van de week naar 11 november krijgt u bericht waar u wordt verwacht of van wie u bezoek krijgt.

Politiek & Principes–op weg naar de verkiezingen!: Onderwijs, zorg, economie, toerisme, belastingen – zomaar enkele thema’s waarover de nieuwe gemeenteraad van Molenlanden zich gaat buigen. Eerst mogen we als inwoners van die nieuwe gemeente op woensdag 21 november onze bijdrage leveren door onze stem uit te brengen. Maar jah, op welke partij, op wie… op wiens inzichten, mening, op wiens principes. Zou het niet leuk en nuttig zijn als we ons van-te-voren eens verdiepen in de opstelling van de deelnemende partijen? Ja, laten we dat doen J We gaan ons ook afvragen in hoeverre de Bijbelse boodschap doorklinkt in dit soort vraagstukken. Zo doende kunnen we beter bij onszelf te rade gaan wie onze stem verdient. Gepuzzel met datums en activiteiten bracht ons bij maandagavond 12 november, de Rank, aanvang 20:00 uur. Welkom!

Stapeldiner jeugdwerk: Binnenkort is het weer zover! We gaan het stapeldiner organiseren. Ieder jaar horen we zóveel enthousiaste reacties. Dit jaar staat het stapeldiner gepland op 30 november. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die een aantal jongeren (in de leeftijd van 12-23 jaar) willen verwelkomen om een hapje mee te eten. U kunt kiezen voor welk gerecht dit is. Het voorgerecht is om 19.00 uur, het hoofdgerecht vanaf 19.45 en het nagerecht om 20.45. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar Emma Trouwborst emmatrouwborst@gmail.com, te bellen naar Marit vd Sande 0184 653051 of een briefje door de bus te doen bij van Marlotstraat 1. Wilt u het volgende aangeven bij uw aanmelding: – welke gang(en) u voor uw rekening wilt nemen; – hoeveel jongeren er maximaal mogen komen; – uw mailadres èn huisadres; – telefoonnummer waarop u tijdens de avond (indien nodig) bereikbaar bent. Na aanmelding ontvangt u van ons meer informatie. Alvast ontzettend bedankt! We kijken er naar uit!

Kring (geloofs) opvoeding tieners: Nieuw dit seizoen is deze kring voor ouders van tieners in de leeftijd 12 – 16 jaar. Wat is het waardevol en nodig om als ouders in gesprek te kunnen gaan over (geloofs)opvoeding. Tieners, het lijkt een heel nieuwe fase in de opvoeding. Een periode waarin je tiener steeds minder afhankelijk van jou wordt en steeds meer zelfstandig keuzes gaat maken. Het kan als ouder even zoeken zijn naar je (nieuwe) rol.  Tieners kijken naar jou als ouder. (On)bewust nemen ze heel wat van je over. Dit is misschien wel de kern van opvoeden: het leven voordoen.Zo ook met geloven; je kunt het voordoen, voorleven. We willen dit winterseizoen 3 avonden (21 nov, 9 jan en 6 maart) in De Rank met elkaar in gesprek gaan, elkaar inspireren, motiveren en ondersteunen bij de (geloofs)opvoeding en gebruiken hierbij de HGJB serie ‘Voorleven – in gesprek over opvoeden en geloven’. Inloop om 19.45 uur met koffie/thee, en de avond  start om 20.00 uur en duurt  tot ongeveer 22.00 uur.  U/jij bent van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. Graag vooraf  per mail aanmelden bij Jeroen & Caroline Koekkoek: j.koekkoek10@kpnplanet.nl

VrouwenBijbelstudie: Wij hopen D.V. dinsdagmorgen 6 november en donderdagmorgen 8 november weer bij elkaar te komen om ons te buigen over hoofdstuk 5 uit het boekje “In gesprek” van ds. H.J. van der Veen. In dit hoofdstuk gaat het over “Spot”…       “Jezus in gesprek met een nieuwsgierige koning”. Ook nieuwsgierig geworden? Kom dan naar één van onze studiemorgens. We starten  om 9.15 uur maar vanaf 9 uur kunt u al binnenlopen. Tussen 11.15 uur en half 12 hopen we de ochtend te beëindigen. Weet u van harte welkom… ook al zou dit uw eerste keer zijn!

KVA op TV: Zoals al eerder aangekondigd is er op zaterdagavond 6 oktober weer een kampvuuravond geweest. Door een tip van de PKN hebben ze ons benaderd en gevraagd of ze mochten filmen voor opnamen van het programma: ‘Met hart en ziel’ van de KRO-NCRV. Inmiddels is de uitzending geweest afgelopen dinsdag 23 oktober. Wil je hem terugzien? Kijk dan op: www.kro-ncrv.nl/methartenziel en kies het fragment van 23 oktober. De volgende KVA duurt nog wel even. Vrijdagavond 11 januari komt Wim de Keijzer uit Brazilië spreken en getuigen over zijn werk onder verslaafde mannen. Hij is uitgezonden door de Christengemeente uit Hardinxveld en in die periode in Nederland. Later meer hierover. Noteer hem maar vast in je agenda!

Gebedskring: Deze kring zal op dinsdagavond 6 november a.s. samen komen in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij zijn van harte welkom.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’: Woensdag 7 november a.s. komen de leden van de vrouwenvereniging bijeen in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 9 & 23 november van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording: Bij het wegbrengen van de bloemengroet is € 20,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Zendingsbussen: In de maanden november en december is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor hulp aan vluchtelingenkinderen in Turkije met een beperking. Voor veel vluchtelingen in Turkije is het leven overleven. Hebben ze een kind met een beperking dan is het leven extra zwaar. Ze hebben niet de middelen en mogelijkheden om hun kind te helpen. Gelukkig is er de christelijke organisatie Kardelen. Kardelen zoekt de gezinnen op, geeft therapie aan huis en biedt ondersteuning. Ook worden er samen met lokale kerken sociale activiteiten georganiseerd zodat de families zich ook echt onderdeel voelen van een gemeenschap. Voor de kinderen (en hun broertjes en zusjes) is er 2x per week een Kids Club waar ze extra bijles krijgen. Op deze manier wil Kardelen de liefde en hoop die er is in Jezus delen met deze gezinnen.

Verantwoording: Via ds. J. Holtslag €20,00. Hiervoor hartelijk dank.

Verantwoording diaconiecollecten 3e kwartaal: De diaconiecollecten hebben in het derde kwartaal in de maanden juli, augustus en september 2018 het volgende opgebracht: Dabar (1/7) € 553,50, Zilt (8/7) € 650,17, HGJB (22/7) € 612,83, IZB (5/8) € 414,08, Zomerzending (12/8) € 533,00 Naar House (26/8) € 658,09, Exodus (9/9) € 632,66, Medische Zending (16/9) € 678,23, HGJB (23/9) € 686,20, Woord en Daad Noodhulp (30/9) € 886,35 De algemene diaconiecollecten op 15/7, 29/7, 12/8, 19/8, en 2/9 hebben € 2.700,42 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 5 november a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin,

(scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 4/11 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Najaarszendingcollecte; 7/11 1. Deurcollecte: Dankstondcollecte
  2. Crèche 0-1 jaar: 4/11 Lotte van Genderen & Marije de Leeuw; 11/11 Annelies Klop & Willeke Faro
  3. Crèche 2-3 jaar: 4/11 Marjanne de Hoop & Manuela Slob; 11/11 Cateline Snoek & Teresia den Boer
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 4/11 Hanna de Kuiper; 11/11 Imke van Houwelingen
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 4/11 Maureen van Pelt, Lidia Faro & Sem Koekkoek; 11/11 Laura Holtslag, Marit Visser & Noa Terlouw
  6. Wegbrengen bloemengroet: 4/11 Fam. B. Volmüller; 11/11 Fam. Kemkes- Muilwijk
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 4 november bellen naar Arie Stam, tel. 652222 en op woensdagavond 7 november naar Fam. Kemkes, tel. 653282
  8. Gastvrouw/heer: 4/11 v.m. Jeannet van Bruchem & Rian Faro, n.m. Arnelle v.d. Sande; 7/11 n.m. Yvonne & Dick Muilwijk; 11/11 v.m. Jannie de Groot & Anke Buchner, n.m. Annemarie Verspuij & Miranda Schippers

 

WIJK OOST/WEST

Meeleven: Afgelopen maandag heeft mw. Rianne van Houwelingen (Rivierdijk 39, 3372 BG) een operatie ondergaan, die goed is verlopen. Ze is inmiddels weer thuisgekomen uit het ziekenhuis en we bidden voor haar om een goed herstel.

Ook is deze week dhr. Tony Prins (Wilhelminalaan 28, 3381BP) geopereerd. De hoop en de wens is dat het goed gegaan is en dat alles weggehaald mocht worden.

Beide gemeenteleden en alle anderen die te maken hebben met ziekte en onderzoeken en behandelingen willen we opdragen in het gebed voor Gods troon.

Uit de pastorie: Het afgelopen weekend is het beste weer te geven met het woord reünie. Zaterdag een Egyptische collega mogen ontmoeten in Amsterdam. Op zondag ben ik voorgegaan in twee vorige gemeentes; Dorkwerd en Sint-Jansklooster. Het was goed, maar tegelijk merkte ik bij de diensten, dat je ook mensen mist. Bij sommigen omdat de dood ze heeft weggenomen en bij anderen door het leven omdat er andere prioriteiten zijn dan het bezoeken van de kerkdienst. Beiden doen verdriet en van beide is er de hoop elkaar eens weer te ontmoeten voor Gods aangezicht. Laten we daarom als gemeente elkaar vasthouden en als er losgelaten moet worden, dat het dan in geloof mag zijn.

Met een hartelijke groet, ds. M. Dubbelman en ds. J. Holtslag