Zondag 4 september:
09.30 uur: ds. W.J. Menkveld, Urk: Bevestigingsdienst prop. J.H. Menkveld
14.30 uur: ds. J.H. Menkveld: Intrededienst

Bij de diensten:
Een bijzondere zondag staat ons te wachten. In de morgendienst mag ds. W.J. Menkveld proponent J.H. Menkveld aan onze gemeente bevestigen. In de middagdienst mag ds. J.H. Menkveld voor het eerst voorgaan in ons midden als onze eigen predikant. Laten we niet alleen deze zondag in de voorbede op dragen aan God. Laat het zo mogen zijn dat zijn werk in ons midden steeds gedragen mag zijn door onze gebeden om Gods bijstand en Zijn kracht. Zo mogen we vertrouwen op een gezegende tijd en vrucht ervaren op zijn werk.

Tijdens beide diensten zal er crèche en bijbelcrèche zijn. Vanzelfsprekend zijn ook kinderen van gasten van harte welkom.

Koffie drinken na de dienst:
Na de morgendienst van zondag 4 september staat koffie en thee weer klaar in ‘De Rank’. Corrie van Geffen & Anja Zwijnenburg zullen u samen met andere gemeenteleden hartelijk ontvangen.

Bevestigings- en intrededienst proponent Joren (J.H.) Menkveld:
A.s. zondag mag het zover zijn dat, na bijna 1 jaar, de vacature van de tweede predikantsplaats weer mag worden ingevuld. We zijn dankbaar dat het proces van beroepen zo goed en snel is verlopen en dat proponent Joren Menkveld als predikant verbonden mag worden aan onze gemeente.

’s Morgens is er na afloop van de dienst, in de Rank, voor iedereen gelegenheid om hem en zijn vrouw Jolien, Gods zegen toe te wensen en hen welkom te heten in onze gemeente.

Voor de intrededienst ’s middags is er ook beeldverbinding in de Rank. Na deze dienst is er voor genodigden gelegenheid tot feliciteren.

We zien uit naar beide diensten en bidden daarvoor om Gods zegen en voor ons nieuwe predikantsechtpaar dat zij tot zegen mogen zijn voor onze gemeente en ons dorp.

Diaconiecollecte:
De opbrengst van de collecte is deze week bestemd voor de stichting Exodus. Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Meer informatie over het werk van Exodus kunt u vinden op www.exodus.nl. Binnen onze gemeente is een aantal vrijwilligers werkzaam voor de Vereniging Exodus Nederland. Steunt u hen door uw en jouw gebed en gaven. Van harte aanbevolen!

In Bewegingsopdracht:
Tijdens de Focusdienst van afgelopen zondag (28-08) dachten we na over ‘Waar God je roept’. De bewegingsopdracht die we hier aan koppelden luidt als volgt: ‘Draag wat extra bij in de samenleving en bid daarvoor’

Kerkrentmeesters:
Na ruim 12 jaar neemt onze secretaris Gerard Kemkes afscheid als Kerkrentmeester. We zijn dankbaar dat Gerard deze functie zo lang heeft bekleed. Met ingang van 11 september wordt hij opgevolgd door Jan Hakkesteegt. Op dezelfde datum wordt Kees Ouwerkerk toegevoegd als Kerkrentmeester zodat de commissie van Kerkrentmeesters weer compleet is. In de dienst van 11 september zullen Jan en Kees benoemd worden in hun functie.

Gemeentedag:
Heeft u de datum van de gemeentedag al in uw agenda staan? Vorige week is de uitnodiging uitgedeeld tijdens de beide kerkdiensten. Mocht u deze nog niet hebben ontvangen dan liggen er nog enkele exemplaren achter in de kerk of in De Rank. Alle informatie staat ook op de site van de kerk www.hervormdgiessenburg.nl. Een kleine greep uit de vele activiteiten die er te doen zijn op de activiteitenmarkt: darttoernooi, presentatie van de historische kring ‘Blik in vroeger tijden’, lekker bijkletsen tijdens de high tea, snoepen van een suikerspin, creatief aan de slag gaan, escaperoom…… Genoeg activiteiten voor jong en oud!  Om 17.15 uur zult u verrast worden door de heerlijke geuren die vanuit de verschillende foodstalletjes verspreid worden over het schoolplein. Opgeven voor het eten kan via de site van de kerk (heeft de voorkeur) of via Lisette van Wijnen 06-42963985

Als kanker je raakt:
De stichting ‘Als kanker je raakt’ biedt mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden een open hart en oor. Wilt u / wil jij praten? Neem dan gerust contact op. Stuur een e-mail naar contact@alskankerjeraakt.nl of neem telefonisch contact op: 06-28964266. Appen kan ook. In de Rank en onder de Toren liggen een aantal folders met info over komende evenementen (o.a. een ontmoetingsdag en een sponsorfietsdag ‘Sport4hope’). De informatie is ook te vinden op de site: www.alskankerjeraakt.nl

Zendingsbussen: In de maanden september en oktober is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. Hij is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Het werk aan het seminarie gaat onverminderd door. Na twee jaren met coronabeperkingen hopen ze dit najaar de studenten van de voltijdspredikantsopleiding weer gedurende het hele semester op de campus te hebben. Uiteraard blijven ze ook online college geven: voor veel van de honderden deeltijdstudenten is het seminarie te ver weg om er regelmatig naar toe te komen en is online-onderwijs een goede mogelijkheid om toch meer te leren over Bijbel, theologie, zending en evangelisatie, pastoraat, jeugdwerk, etc. Bidt en geeft u mee?

Collectebonnen verkoop: Collectebonnen verkoop kan online en ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 5 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten: 4/9 1. Diaconie: St. Exodus, 2. Kerk

Kerkauto: Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 4 september bellen naar A. Korevaar, tel. 652172 en voor de middagdienst naar D. Beemsterboer, tel. 651828

Wegbrengen Bloemengroet: 4/9 Fam. L. Boer; 11/9 Fam. B. Vollmüller

Crèche 0-3 jaar: 4/9 v.m. Margriet Kooiman, Isa Zaal & Ilvie de Jong, middagdienst: Eline Boer & Berit Donk; 11/9 Marjanne de Hoop, Jolanda Kamphuis & Esmee Pierhagen

Bijbelcrèche: 4/9 v.m. Maureen van Pelt, Boaz & Lois Donk, middagdienst: Diana Erkelens & Corine van Oenen; 11/9 Marit Visser & Lilian van Wijnen

WIJK OOST / WIJK WEST

Huwelijksjubileum: Zaterdag 3 september zijn Henk en Sija Kersbergen (Emmalaan 25, 3381AJ) 40 jaar getrouwd. Van harte willen we jullie en jullie kinderen en kleinkinderen feliciteren met dit jubileum en wensen jullie Gods zegen toe.

Op 6 september zijn Teo en Corrie van Der Grijn (Dorpsstraat 68, 3381 AH) 45 jaar getrouwd. De hartelijke felicitaties voor jullie en jullie kinderen en kleinkinderen. We wensen jullie allen Gods zegen toe.

Uit de pastorie:
Wanneer alles gaat zoals verwacht, zal er in de Zaaier voorlopig geen samenvoeging meer zijn van de beide wijken. Naar een jaar vacaturetijd mogen we uitzien naar de vervulling van de vacature in de komst van proponent J.H. Menkveld. We zien uit naar de diensten van aankomende zondag en naar de tijd die volgt. Van harte wens ik Joren en Jolien een gezegende tijd toe in de gemeente en in Giessenburg. Dit alles in het vertrouwen dat de Heere er in voorzien zal.

Met een hartelijke groet,  ds. J. Holtslag