Zondag 22 augustus:

09.30 uur: ds. M. Dubbelman

18.30 uur: ds. E.J. Terpstra, Bunschoten

Zondag, 29 augustus:

09.30 uur: ds. M. Dubbelman, bediening Heilige Doop

18.30 uur: ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht

Bij de diensten: Komende zondagmorgen zal het gaan over het laatste gebod van de 10 geboden (Exodus 20: 17), waarin het gaat het over het niet begeren van dingen of personen die van onze naaste zijn.

De morgendienst van 29 augustus is een doopdienst waarin Micha Bouter gedoopt zal worden. Hij is de zoon van Gerard en Renate Bouter (van Wenastraat 5, 3381 BK). 

Vakantie: Vanaf zaterdag 7 augustus heeft ds. J. Holtslag vakantie tot en met 3 september. Voor zaken van pastorale aard kunt u  contact opnemen met de wijkouderling of met ds. M. Dubbelman. 

Afscheid fam. Dubbelman: De bijdragen voor het afscheid van de familie Dubbelman kunnen deze week en komende week nog worden verzorgd.  Van harte aanbevolen dat jong en oud hieraan meedoen. Zo willen we vanuit de hele gemeente onze betrokkenheid tonen. Ga naar de site www.hervormdgiessenburg.nl  en klik door op “Afscheid fam. Dubbelman”.  Lees wat er te doen is en geef de reactie zo snel als mogelijk.

Uitnodiging gemeenteweekend: In het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 september willen we met elkaar het nieuwe seizoen beginnen. Het jaarthema is: Geloven is doen! En wat is er leuker om dit weekend mee te doen. Er is een leuk programma voor jong en oud waarvan het programma op zondag 29 augustus zal worden uitgedeeld. Daarnaast is het ook vanaf die datum te vinden op www.hervormdgiessenburg.nl Hier vindt u tevens het opgaveformulier voor de verschillende activiteiten en de mogelijkheid om je aan te melden als vrijwilliger. Hartelijke groet van de gemeentedag-commissie.

Inzameling oude metalen: Ook tijdens deze vakantieperiode worden er veel oude metalen op de inleverpunten ingeleverd en zijn de vrijwilligers volop actief. Zo is er de afgelopen week weer 1000 kg oud ijzer weggebracht, de opbrengst van 2 weken sorteren. Vanaf de start in 2019 is er nu 43 ton aan oude metalen ingeleverd en gesorteerd met als financiële opbrengst ca. € 13.500,–. Deze opbrengst gaat voor 2/3 naar goede doelen en 1/3 is voor de diaconieën van beide kerken, ieder 50% wat dan ook uiteindelijk weer ten goede komt aan goede doelen. De laatste tijd zijn er dan ook o.a. giften gegeven aan de Voedselbank in Arkel, de Halte in Giessenburg, Speeltuinvereniging Kindervreugd en Muskathlon. Ons project is ook aangemeld voor de duurzaamheidswedstrijd van de Gemeente Molenlanden waarvoor we hopen genomineerd te worden. Dank aan alle vrijwilligers!

Oud Papier: Vrijdag 3 september a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Harm den Toom, Johannes v.d. Leer, Gerard Kemkes, Dirk Boon, Jaco de Zeeuw, Bastiaan Verspuij, Ben de Vries, Ewout Muilwijk & Andries Boer.

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 30 augustus a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl 

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten: 22/8 1. Diaconie: Naar House, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 29/8 1. Diaconie, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet: 22/8 Fam. Schep-de Jong; 29/8 Fam. de Kreij; 5/9 Rita & Jan v.d. Vlist

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat. 

Crèche 0-3 jaar: 22/8 Mirthe van Houwelingen & Karen Holtslag; 29/8 Sija Kersbergen & Hanna de Kuiper

Bijbelcrèche: 22/8 Naomi de Jong; 29/8 Laura Holtslag; 5/9 Willise v.d. Vlies

Gastvrouw/heer: 22/8 v.m. Anke Buchner & Leo Timmer, n.m. Hanneke Hakkesteegt & Arie van Houwelingen; 29/8 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk; 5/9 v.m. Arnelle v.d. Sande & Gerwold Verspui, n.m. Annemarie Verspuij & Joop Troost

WIJK OOST/WIJK WEST

Meeleven: Mw. Thea de Ruiter-Kortlever (Johan de Kreijstraat 19, 3381 DG) verblijft in het Albert Schweitzerziekenhuis op kamer T0001 (Postbus 444, 3300 AK Dordrecht). We wensen haar Gods zegen en kracht toe.

Op 19 mei brak Ruben Nuijten (Dorpsstraat 4, 3381 AG) zijn arm op twee plaatsen. Hij was net enkele weken hersteld, maar door een val heeft hij dezelfde arm gebroken. Zijn rechterarm moet opnieuw 6 weken in het gips. Heel jammer voor Ruben, net nu het vakantie is. We wensen je beterschap en Gods zegen.

Mw. Joke Pladdet (Doetseweg 10, 3381 KG) moest vrijdagmorgen 13 augustus opgenomen worden in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem i.v.m. problemen met haar hart. Maandag 16 augustus is zij hiervoor gekatheteriseerd in het Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. We zijn dankbaar dat dit goed verlopen is en zij de volgende dag weer thuis mocht komen. We wensen haar Gods zegen bij het verdere herstel.
Huwelijksjubilea: Maarten en Corrie Schep (Hof van Giessen-Nieuwkerk 19, 3381 JM) hopen donderdag 26 augustus 55 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen en hun (klein)kinderen van harte met deze mijlpaal en we wensen hen Gods zegen op hun verdere leven.

Jaap en Zwannie  Kortlever (van Delftstraat 6, 3381 BH) hopen vrijdag 27 augustus hun 50-jarig huwelijksjubileum te vieren. Als gemeente feliciteren we hen, hun kinderen en kleinkinderen en wensen we hen allen Gods zegen toe.
Dhr. D. IJzerman (Waerthove, Kerkbuurt 200, 3361 BM Sliedrecht) en mw. A. IJzerman-van Asperen (Boezem 10, 3381 DJ) hopen dinsdag 31 augustus 60 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen van harte met dit diamanten huwelijksjubileum. Het zal anders zijn dan de eerdere jubilea, omdat dhr. IJzerman al bijna 2 jaar in Sliedrecht woont. We wensen dhr. en mw. IJzerman en hun klein(kinderen) Gods zegen toe.

Overleden: Zaterdagmorgen, 14 augustus, overleed in de leeftijd van 77 jaar dhr. Arie den Boer (Wilhelminalaan 88, 3381 BR). Hij werd geboren op 29 september 1943 en groeide op aan de Bovenkerkseweg in Giessenburg. Hij trouwde in 1968 met Hetty Heijkoop en samen gingen zij wonen aan de Wilhelminalaan 88. Vorig jaar oktober kreeg hij lichamelijke klachten en onderging hij meerdere onderzoeken. Eind december werd bij hem de ziekte ALS vastgesteld, waarvoor geen behandeling mogelijk was. Ondanks het feit dat zijn lichamelijke krachten snel afnamen, kwam zijn overlijden onverwacht. 

Donderdagavond, 19 augustus, is er gelegenheid om de nabestaanden te condoleren in de Rank van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Op vrijdag 20 augustus vindt, in besloten kring, de dankdienst voor zijn leven plaats in de hervormde kerk te Giessenburg. De dienst begint om 13:30 uur en is te volgen via de livestream. Aansluitend zullen we dhr. den Boer begraven rond 15:00 uur op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg. Belangstellenden zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

Laten we bidden om Gods troost en kracht voor zijn vrouw Hetty die, na een huwelijk van ruim 53 jaar, zonder haar man verder moet en ook voor de kinderen en kleinkinderen en verdere familie van dhr. den Boer.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman