Zondag 23 februari
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen

Zondag 1 maart
09.30 uur: ds. J. Holtslag,
18.30 uur: ds. E.G. de Kruif, Capelle a.s. IJssel

Koffie drinken na de dienst:
Na de morgendienst van 1 maart staat de koffie en thee weer klaar in ‘De Rank’. Saskia Basters, Corrie van Geffen, André Kwakernaak & Anja Zwijnenburg zullen u hartelijk ontvangen.

Diaconiecollecte voor stichting Exodus:
De opbrengst van de diaconiecollecte is voor stichting Exodus. Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Meer informatie kunt u vinden op www.exodus.nl. Binnen onze gemeente zijn een aantal vrijwilligers werkzaam voor de Vereniging Exodus Nederland. Steunt u hen door uw gebed en gaven. Van harte aanbevolen!

Jeugddienst:
Nog even geduld, maar zondagavond 8 maart zal er weer een jeugddienst zijn. Het thema is ‘Schaamte’. Herkenbaar? Je kunt je schamen voor jezelf of je schamen voor andere mensen en je kunt je ook schamen voor God. In de dienst lezen we over twee mensen die zich schamen voor God. Wie? Denk daar maar alvast over na.

Catechisatie:  In de voorjaarsvakantie zal er geen catechisatie zijn. We hopen de jongeren weer te ontmoeten op 2 of 3 maart.

Vakantie: In de week van de voorjaarsvakantie zal ds. Holtslag afwezig zijn.

Orgaandonatie: Niet alleen 1 juli nadert, maar ook 5 maart. De avond om over dit onderwerk geïnformeerd te worden, na te denken en in gesprek te zijn. De lezing zal gehouden worden dor door Hermina Burger – de Pater van de NPV. Aanvang is 20:00 uur in De rank. Inloop vanaf 19:45 uur. Er zal een collecte zijn vanwege de onkosten.

Spiritualiteit – Wandelen met God: In maart bouwen we in zekere zin verder op twee eerdere V&T initiatieven, te weten op Christelijke Mindfulness en op Viva de Kerk. De eerstgenoemde cursus ging vooral over jezelf en tijdens de als tweede genoemde cursusavonden werden we nadrukkelijk op de Geest gewezen. Tijdens komende twee sessies gaan we hier een fundament onder leggen en deze ‘rode draden’ bij elkaar brengen. Vanuit de christelijke traditie naar het hedendaagse (we zetten in deze zin een grote stap) “wandelen met God”. Ds. Plaisier zal ons hierin meenemen aan de hand van thema’s die we in de komende weken wat nader zullen toelichten. Mooi is dat het hierin niet om ‘de weg’ zal gaan maar over het meervoud, over wegen. Zo kan het voor eenieder heel persoonlijk bijdragen aan het geloof in- en leven mét de Levende God. Welkom op de donderdagavonden 12 en 26 maart. Laat weten dat u mee wilt doen via e-mail vt@hervormdgiessenburg.nl

Boekenmarkt: Vanwege de grote hoeveelheid tweedehands boeken wordt er op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart a.s. een boekenmarkt gehouden. 3 boeken voor 1 euro. Op vrijdag bent u van 13.00 tot 20.00 uur welkom en op zaterdag van 10.30 – 15.30 uur.

Het Credo voorjaarsdiner (60+): Vrijdagavond 27 maart is het zo ver: het allereerste Credo voorjaarsdiner. We willen er met elkaar een mooie avond van maken, waarin ontmoeting tussen jong en oud, ons geloof en gezamenlijk eten centraal staan. Geef u snel op, want vol is vol. U kunt zich tot 13 maart opgeven bij Hanneke de Koning, via e-mail (jvcredo@hotmail.com) of telefoon (06-31070900). Wilt u bij uw opgave vermelden als we rekening moeten houden met een allergie/dieet?  Mocht het vervoer naar de Rank het enige zijn wat u tegenhoudt om te komen; laat dit even weten. Dan zorgt Credo voor vervoer.

Wij zien er naar uit!

Paasmiddag: Op vrijdag 3 april a.s. wordt er een Paasmiddag voor 70+ georganiseerd. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de HVD-dames.

Kerkschoonmaak: Het is bijna 2 jaar geleden dat we de kerk een goede schoonmaakbeurt hebben gegeven. Kortom, het is weer tijd om de kerk te laten blinken. Maandag 23 maart (08.30 – 21.30) en dinsdag 24 maart willen we deze klus gaan klaren onder leiding van Wim en Hennie in ’t Veld. Daarbij hebben we uw hulp hard nodig, want vele handen maken licht werk. We beginnen om 08.30 uur. Aansluiten in de loop van de dag mag ook. Koffie, thee, koeken, soep, broodjes en gezelligheid. Mogen we op jullie rekenen? De Kerkrentmeesters

Gebedskring: Dinsdagavond 25 februari a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. Van harte welkom.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’: Vrijdagavond 28 februari a.s. zal de heer W.J. van Iperen de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: De leden van de mannenvereniging worden op woensdagavond 4 maart a.s. verwacht in zaal 3 van ‘De Rank’, aanvang 19.45 uur. De inleiding zal deze avond gaan uit 1 Sam. 11: 1-15.

Oud Papier: Op vrijdagavond 6 maart a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Op het rooster voor deze avond staan Henk van Wijk, Johan de Groot, Gerard Kemkes, Emiel Bos, Gijs van Veldhuizen, Simon Jeninga, Ad v.d. Sande, Marcel Ruitenberg & Chris van Veldhuizen. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Inzameling oude metalen: Onder de naam “IJzersterk voor het goede werk’ zijn we bijna een jaar actief met het inzamelen en sorteren van oude metalen. Alles met metaal brengt geld op. Oud ijzer, accu’s, kabels vanwege het koper, lood en aluminium (ook van blikjes). Steeds opnieuw zitten de kruiwagens aan de Neerpolderseweg 19 overvol. De teller staat inmiddels op  € 3800,= voor onze diaconale doelen. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Trouwens, ook bij de cafetaria’s kunt u uw blikjes kwijt. Daarnaast zijn we voorzichtig begonnen met de samenwerking met enkele kringloopwinkels. We zijn blij met onze enthousiaste groep sorteerders.  Apparaten en voorwerpen worden gesloopt zodat we het metaal zo schoon mogelijk kunnen aanbieden, dan brengt het meer op. Op maandagmorgen wordt er gesorteerd aan de Heideweg 8a en soms op vrijdagavond (afhankelijk van het aanbod). Piet Aantjes en Herman Visser: 06-13030334, corryenhermanv@hetnet.nl

Verantwoording diaconiecollecten vierde kwartaal 2019: De diaconiecollecten hebben in het vierde kwartaal in de maanden oktober, november en december 2019 het volgende opgebracht: Kerk en Israël (6/10) € 772,24, Werelddiaconaat (13/10) € 743,59, Immanuël Project (27/10) € 474,75, Najaarszending (3/11) € 671,10, De Hoop (17/11) € 656,11, ZOA (24/11) € 703,65, De Herberg (8/12) € 886,07, werkgroep Justitiepastoraat (24/12) € 89,15, Dorcas (29/12) € 689,85 De algemene diaconiecollecten op 20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 1/12, 15/12, 22/12, en 25/12 hebben € 4830,49 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

Collectebonnen verkoop: 28 februari & 13 maart van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 2 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

a.         Collecten: 23/2 1. Diaconie: St. Exodus, 2. Kerk; 1/3 1. Diaconie, 2. Kerk, 3.        Deurcollecte: Voorjaarszendingscollecte

b.         Crèche 0-1 jaar: 23/2 Mirthe van Houwelingen & Eline Boer; 1/3 Marieke de Ruiter &     Marjanne de Hoop; 8/3 Sija Kersbergen & Annemarie Marcus   

c.         Crèche 2-3 jaar: 23/2 Renske Donk & Willemieke Goosens; 1/3 Marieke Kool & Linde    van Houwelingen; 8/3 Alieke Kemkes & Lotte van Genderen

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 23/2 Marit Visser; 1/3 Naomi de Jong; 8/3 Noa             Terlouw

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 23/2 Thea Verspuij, Jurrian Verspui & Gritte       Kemkes; 1/3 Eline Boer, Aniek Visser & Sem Koekkoek; 8/3 Lidia Faro, Linde van       Houwelingen & Sifra Visser

f.          Wegbrengen bloemengroet: 23/2 Jannie & Arie de Jong; 1/3 Fam. Timmermans; 8/3      Willy Wijnbelt & Hannie Prins

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik van de kerkauto maken dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor    aanvang van de dienst op zondag 23 februari bellen naar Piet Donk, tel. 652670 en     op zondag 1 maart naar Arie de Kreij, tel. 652590

h.         Gastvrouw/heer: 23/2 v.m. Dinella Visser & Anke Buchner, n.m. Hanneke           Hakkesteegt & Miranda Schippers; 1/3 v.m. Jan & Gerry van Wijngaarden, n.m. Lo         Boer & Marieke Stam; 8/3 v.m. Arnelle v.d. Sande & Marleen van Houwelingen, n.m.         Jeugddienst commissie.

WIJK OOST

Meeleven: Dinsdag 18 februari heeft Mark van Dijk (van Hardenbroekstraat 20, 3381 CC) een (eenvoudige) operatie ondergaan in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We bidden om Gods zegen voor hem.

Huwelijksjubileum: Hartelijk dank voor al uw felicitaties en meeleven n.a.v. ons 25-jarig huwelijksjubileum op 10 februari. Iedereen is na de ochtenddienst welkom in de Rank om koffie, thee of iets fris te komen drinken. Wij trakteren op taart en iets lekkers voor de kinderen.

Tenslotte, Komende zondag is de eerste van de zeven lijdenszondagen. In deze weken, voorafgaande aan Pasen, richten we ons op het lijden en sterven van Christus. In de ochtenddienst lezen we Marcus 8: 27-38 waarin Jezus voor de eerste keer aan zijn discipelen vertelt over zijn komende lijden.

Met vriendelijke groeten, ook namens mijn vrouw, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Deze week is vanuit Waerthove mw. G. Timmer – Verslujs opgenomen in het Beatrixziekenhuis met vermoedelijk hersenvliesontsteking. In de voorbede gedenken we haar en bidden we om zegen en bewaring.

Ons meeleven en gebed gaat verder uit naar allen die medische behandelingen ondergaan of anderszins een moeilijke en zware tijd doormaakt.

Huwelijksjubileum: Op 5 maart is het 55 jaar geleden dat familie D.C. van Dijk (Prins Bernhardlaan 4, 3381 AV) in het huwelijk is getreden. We willen u van harte feliciteren met dit smaragden huwelijk en wensen u samen met kinderen en kleinkinderen Gods zegen en nabijheid toe.

Uit de pastorie: Het duurt nog even, een voorjaarsvakantie lang, maar ter voorbereiding geef ik u alvast door dat de Schriftlezing zondagmorgen 1 maart is uit Lukas 22:63-71. Een gedeelte dat we bekijken via de ogen van M.C. Esscher. Verder lezen we Psalm 110.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag