Zondag 26 januari
09.30 uur: ds. J. Holtslag, Kerk-School-Gezinsdienst
18.30 uur: ds. C.M. Baan, Nieuwpoort

Bij de diensten:
Zondagmorgen is de Kerk, school en gezinsdienst. Op school en in veel gezinnen zijn kinderen hier al druk mee geweest. Had je dat gedacht? Het is in ieder geval wel het thema van de dienst. Soms komt God verrassend uit de hoek. Anders dan wij van te voren gedacht hadden. De dienst zal ook wat anders zijn dan normaal, maar dat had u mogelijk al gedacht. We lezen Lukas 18:35-43.

Koffie drinken na de dienst:
Na de dienst is iedereen welkom in de Rank om koffie, thee of iets fris te komen drinken. Hiervoor zorgen deze morgen Jenny Timmer, Anke Buchner, Diana van Wingerden & Geertje Overduin.

Verkiezing ambtsdragers:
We herinneren u aan het indienen van namen voor de komende vacatures in de kerkenraad, waarvoor u en jij vorige week via de Zaaier en Nieuwsbrief bent geïnformeerd. De vacatures betreft de aftredende broeders: Wim in ’t Veld en Nico Zwijnenburg, beide wijkouderling en Jeroen Koekkoek, jeugddiaken.

U kunt uw namen indienen op het formulier wat zondag 19 januari is uitgedeeld en waarvan er op de leestafel bij de toren in-/uitgang nog beschikbaar zijn. (uiteraard mag u het ook op eigen briefpapier schrijven). Tot en met maandag 27 januari kunt u de namen indienen op de volgende manieren: bij de scriba van de kerkenraad: Arjan Overduin, W. de Zwijgerlaan 21, of inleveren bij de pastorie aan de Kerkweg 1b of in de kerk, waar een doos op de leestafel zal staan. Het is ook mogelijk om namen in te dienen per mail bij de scriba : scriba@hervormdgiessenburg.nl Door de kerkenraad worden vervolgens, op donderdag 6 februari a.s., dubbeltallen opgesteld voor de verkiezingsvergadering welke op donderdagavond 20 februari om 19.30 uur in de kerk gehouden zal worden. Als voor de herkiesbare broeders geen tegenkandidaten worden ingediend, worden zij herkozen verklaard.

Boekwinkeltje:
Op zaterdag 1 februari a.s. is het tweedehands boekwinkeltje weer extra open van 10.30-15.30 uur. U bent van harte welkom om te zoeken tussen onze grote collectie tweedehands boeken. Verder zijn we iedere vrijdag van 13.00-20.00 uur open.

Poëzie in Bijbels licht:
Kom, doe mee… met de Poëzie in Bijbels licht- avond! Deze wordt gehouden op DV woensdag 12 februari ten huize van Peter den Dikken, Joh. de Kreijstr. 10. Inloop vanaf 19.45 uur. Zoek ( of maak) een gedicht passend bij het thema “Kom, doe mee!” en stuur dat naar annemarieverspuij@live.nl , dan ontvang je per omgaande bericht over de gang van zaken. Nogmaals de uitnodiging: kom, doe mee…..

Gebedskalender:
“De nieuwe Gebedskalender wordt a.s. zondag, 26 januari, in de kerk en in de Rank, uitgedeeld. Vanaf zondagavond zijn ze ook te vinden “onder de toren” en in de Rank. Fijn dat we van verschillende gemeenteleden gebedspunten voor op de kalender krijgen. Het is goed om biddend met elkaar mee te leven. Voor aanleveren van gebedspunten, zie de gebedskalender en in de Rank is bij de folders, een schrift waarin u een gebed kunt noteren voor de gebedskalender”.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
Vrijdagavond 31 januari a.s. zal ds. Y.E. Pors de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Verantwoording:
De opbrengst van de avondmaalscollecte in Bredero’s Hof van afgelopen zondag was 41,30 euro. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
24 januari & 14 februari van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 27 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

a.         Collecten: 26/1 1. Diaconie: Edukans, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 26/1 Annelies Klop & Aniek Visser; 2/2 Corine Terlouw & Imke van       Houwelingen  

c.         Crèche 2-3 jaar: 26/1 Cateline Snoek & Mirthe van Houwelingen; 2/2 Maureen van        Pelt & Maartje van Druten

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 26/1 Berit Donk; 2/2 Hanna de Kuiper

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 26/1 Geen Bijbelcrèche; 2/2 Margreet van          Genderen, Naomi de Jong & Lars v.d. Vlist

f.          Wegbrengen bloemengroet: 26/1 Anke Buchner & Joke Pladdet; 2/2 Fam. L. Timmer

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik van de kerkauto maken dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor    aanvang van de morgendienst op zondag 26 januari bellen naar Fam. van Dijk, tel.      652443 en voor de avonddienst naar Erik Donk, tel. 06 34573542

h.         Gastvrouw/heer: 26/1 v.m. Joke de Kuiper & Jeanet van Bruchem, n.m. Arie van            Houwelingen & Annemarie den Uil; 2/2 v.m Bartje & Hidde de Boer, n.m. Betty van       Oenen & Annemarie Verspuij

WIJK OOST / WEST

Meeleven: Mw. S.S. Krijgsman – van der Meer (Neerpolderseweg 42, 3381 LS) is afgelopen maandag vanuit het Gasthuis gegaan naar Bergen op Zoom (Residentie Moermont, Veilingdreef 6, 4614 RX). Daar zal zij verder geholpen worden tot er een plaats dichter in de buurt van Giessenburg zal zijn.

Jarig:
Niet vaak hebben we een 100-jarige in onze gemeente. Vanaf D.V vrijdag 31 januari is dit het geval. Op deze dag hoopt mw. M.A. van Weelden – van ’t Hoog (Rembrandthof 85, k 169, 3372XV) 100 jaar te worden. We wensen haar met allen rondom haar een fijne dag toe. Evenals op 1 februari wanneer de verjaardag in grote kring gevierd zal worden. Bovenal wensen we haar Gods zegen en nabijheid toe.

Huwelijksjubileum:
Op 24 januari hoopt familie Pierhagen – de Graaf (Kerkweg 22a, 3381 KJ) 45 jaar getrouwd te zijn. We wensen u Gods zegen samen met allen rondom u.

Uit de pastorie:
Dinsdag bezocht ik twee klassen van Basisschool De Hoeksteen. De jongste twee groepen. Met deze kinderen mocht ik het hebben over de Kerk, school en gezinsdienst. Zij zijn er al druk mee geweest en zelf mocht ik weer even ervaren hoe het is in de kleuterklassen. Want uiteindelijk is de kerk er voor alle leeftijden. Van 0-100 en daarboven.

Met een hartelijke groet
mede namens ds. M. Dubbelman,ds. J. Holtslag