Zondag 26 juni:

09.30 uur: ds. J. Holtslag, bediening Heilig Avondmaal

18.30 uur: ds. M. Dubbelman, Hardinxveld-Giessendam, voorzetting bediening Heilig Avondmaal

Bij de diensten: Komende zondag mag het Heilig Avondmaal bediend worden. Aan tafels zoals we gewend zijn en tegelijk toch ook net even anders. We mogen in ieder geval door de viering de verbondenheid ervaren met onze Heiland Jezus Christus en met elkaar. Juist aan tafel komt dit sterk naar voren. In de prediking zal hier de nadruk op liggen. We lezen Handelingen 6 vers 1 en 2 en Johannes 13 vers 1 tot en met 20. Allen alvast een gezegende avondmaalszondag gewenst.

Diaconiecollecte: The Mall Jongerenwerk in Gorinchem is komende zondag de bestemming van de diaconiecollecte. Het is een onderdeel van het landelijk bekende Youth for Christ. Ze ondersteunen kwetsbare jongeren op één of meerdere leefgebieden en zetten in op talentontwikkeling. In Gorinchem zijn ze betrokken bij diverse projecten die groei bij jongeren op het oog hebben. Ze zijn regelmatig in de Binnenstad, Haarwijk en Gildenwijk op straat actief. Daar zoeken ze jongeren op en luisteren Ze naar hun verhaal. Ze bieden jongeren een veilige plek in de drie jongerencentra. Hier bouwen ze aan de relatie met jongeren. De meiden hebben een eigen plek waar ze activiteiten doen en samen met de meidenwerker praten over wat hen bezighoudt. Meer informatie over dit mooie werk kunt u vinden op www.mallgorinchem.nl. Van harte willen we dit diaconale doel ondersteunen.

Geef Warmte Door: In samenwerking met de diaconie van de Gereformeerde kerk startte in februari de actie “Geef Warmte Door”. Een solidair project waarbij we willen omzien naar alle plaatsgenoten in Giessenburg die vanwege de toenemende (energie)kosten meer in de knel komen. Er werd een oproep gedaan aan degene die een steuntje kunnen gebruiken en ook aan degenen die steun kunnen geven.

Hoe het gaat met de actie? Inmiddels zijn plaatsgenoten extra geholpen en dat kon mede dankzij de bijdragen van anderen. Gezien de zomertijd blijft het even rustig. Maar de energiekosten en andere kosten blijven stijgen. Ondanks de extra tegemoetkomingen wordt het voor sommige huishoudens moeilijk. Voor de wintertijd zullen we de actie weer extra onder de aandacht brengen. De diaconie

Dank voor inzameling oud papier: Bij de seizoensafsluiting van het jeugdwerk werd Jan de Jong letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. Veertig jaar lang heeft Jan de Jong met veel toewijding en inzet het “Oud papier” geregeld. Ook nu houdt hij nog een en ander in de gaten. Juist vanuit de jeugd werd Jan bedankt. De opbrengst kwam en komt namelijk steeds ten goede aan het jeugdwerk. Jan zorgde ervoor dat in Giessenburg alles goed bleef opgezet met een mooie opbrengst. Zo regelde hij chauffeurs, vrijwilligers, afspraken met Waardlanden over routes, prijzen, vergunningen  roosters enz. Hij hield veel contact met bewoners en vrijwilligers voor een goede gang van zaken. Hartelijk dank voor al die jaren. Inmiddels is de coördinatie overgedragen aan Jan van der Vlist. Ook zo iemand die vanuit goede contacten het nodige wil regelen en aanpakken. Alle succes toegewenst.

Oud Papier: Vrijdag 1 juli a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Op het rooster staan de chauffeurs en lopers Erik de Bruijn, Arjan v.d. Vlist, Gerard Kemkes, Chris den Boer, Leo Harrewijn, Leo Timmer, Jan van Wijgerden, Adriaan Korevaar & Kees Ouwerkerk

Verantwoording: Via ds. E. van Rooijen €10,00 voor de kerk. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: Collectebonnen verkoop kan online en ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 27 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten: 26/6 1. Diaconie: The Mall Jongerenwerk, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Kerkauto: Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 26 juni bellen naar de heer A. Korevaar, tel. 652172 en voor de avonddienst naar de heer S. Pierhagen, tel. 06 12315862

Wegbrengen Bloemengroet: 26/6 Mevr. v.d. Koppel & Mevr. van Dalen; 3/7 Fam. Pesselse

Crèche 0-3 jaar: 26/6 Hanneke Hakkesteegt, Margreet Kwakernaak & Naomi de Jong; 3/7 Annelies Klop, Floortje Bood & Hadassa van Zuthem

Bijbelcrèche: 26/6 Maureen van Pelt & Lilian van Wijnen; 3/7 Lianne van Oenen & Sifra Visser

WIJK OOST / WIJK WEST

Meeleven: Joop van der Sande (Van Wenastraat 37, 3381 BK) zal deze week te horen krijgen wat medisch gezien voor hem mogelijk is. Ons gebed is dat de Heere hem draagt.

Arie de Kreij (van Delfstraat 42, 3381 BH) heeft vorige week een nieuwe heup gekregen. Er is dankbaarheid dat alles goed verlopen is en het herstel voorspoedig gaat

Magda van Kolfschoten  – van Oosterom (Dorpsstraat 52, 3381 AG) is zaterdagmiddag na een val in huis opgenomen in het ziekenhuis. De volgende dag is ze geopereerd en is haar bovenbeen gefixeerd. Deze week zal zij vermoedelijk naar elders gaan voor verdere revalidatie. We hopen en bidden dat het herstel voorspoedig mag gaan.

Ook andere gemeenteleden die een medische behandeling hebben ondergaan of zullen ondergaan willen we Gods zegen en nabijheid toewensen.

Uit de pastorie: Met dankbaarheid kijken we terug op de rommelmarkt. Hoewel het peentjes zweten was en je vanwege de zon niet zonder een hoofddeksel kon, toch petje af voor de drijvende krachten en al de vrijwilligers. Uiteindelijk was het onbetaalbaar. Hopelijk mag zaterdag de Muskathlon ook zo goed verlopen. Al zal ook dit zweten worden.

Met een hartelijke groet,  ds. J. Holtslag