Vrijdag 30 maart 2018 (Goede Vrijdag)
19.00 uur: ds. J. Holtslag, viering Heilig Avondmaal

Zondag 1 april 2018 (Pasen)
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag, m.m.v. Int. Kerkelijk koor Aqua Viva

Bij de diensten:
In de dienst op Goede Vrijdag zal Psalm 22 gelezen worden. Tijdens de avondmaalsviering lezen we uit de lijdensgeschiedenis. Aansluitend aan de dienst zal het Heilig Avondmaal gevierd worden in Bredero’s Hof.

Verkiezing ambtsdragers:
Op donderdagavond 22 maart is de stemmingsvergadering gehouden in de kerk. De kerkenraad is wederom dankbaar voor de mooie opkomst. Hieronder volgen per vacature de gekozen broeders:

 • Vacature ouderling ouderen Arie de Bruijn: Jan van Wijngaarden
 • Vacature ouderling Arie de Jong: Govert Verspuij
 • Vacature ouderling Wout Kwakernaak: Wout de Bruin
 • Vacature ouderling Wilco Venis: Adriaan de Kuiper jr.
 • Vacature diaken Herold Kool: Johan Bood
 • Vacature ouderling kerkrentmeester Teus Dijksman: Enrico van Tuijl
 • Vacature ouderling kerkrentmeester Ton van Houwelingen: Gerard de Jong

Op het moment dat deze Zaaier uitkomt zullen de broeders reeds kenbaar gemaakt hebben of ze hun verkiezing hebben kunnen aanvaarden.

Jeugddienst:
Op zondag 8 april zal er weer een jeugddienst gehouden worden. Het thema is ‘Mind the gap’ – Let op de kloof. Bekende woorden van de metro uit Londen, maar mogelijk ook heel herkenbaar in je eigen leven. Zie jij die kloof tussen zondag en maandag en tussen je verlangen om over je geloof te vertellen en het daadwerkelijk doen. De jeugddienst gaat over deze kloof in het licht van de kloof die Jezus door het kruis gedicht heeft tussen God en mens.

Kampvuuravond:
Zaterdagavond 7 april zijn alle mannen weer uitgenodigd. Arthur Scheffer (van 4M) komt spreken. Er zal een gedeelte uit Galaten 2 behandeld worden, hierin gaat Paulus openlijk de strijd aan met de houding van Petrus die veel verder gaat dan het niet samen eten met de heidenen.

Het thema van de avond: “Een leven vol mogelijkheden”. Om 20:00 uur brand het vuur en ben je welkom op Camping Slingeland, Slingelandseweg 19, Giessenburg.

We hopen op mooi droog weer, bij slecht weer zitten we binnen in de schuur. Er is ruime parkeergelegenheid. Een fooipot staat klaar voor de onkosten.

We hopen je te zien en maken er een mooie avond van. Gaaf om met elkaar tot onze God te zingen en we bidden om verandering van ons hart.

Ouderenkamp:
Ook altijd jaloers als de kinderen en jongeren enthousiast vertellen over Bladel en Purnode? Dit hoeft niet meer. In de zomer van 2019 is er een kamp voor allen die te oud zijn voor Bladel en Purnode. Maar er zitten wel wat voorwaarden aan. Zo moet je ’s avonds bijbelstudie willen doen en met elkaar in gesprek willen gaan. Verder moet je fysiek de mogelijkheid hebben om te kunnen fietsen op een racefiets of een MTB in de Franse Alpen en die ook bezitten. Wil je hier meer over horen, kom dan 12 april om 19:45 uur naar de Rank. Dan zal alles duidelijk gemaakt worden. Er kunnen 20 personen mee van 18 jaar en heel veel ouder.

Trouwens ben je tussen de 15 en de 20 jaar dan is er de mogelijkheid om dit jaar al mee te doen. Van 14-20 juli kan er aangesloten worden bij een jongerengroep. Al zal ds. Holtslag ook meegaan als verkenner. Wees dan ook 12 april welkom.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
De leden van de vrouwenvereniging worden op woensdagmorgen 4 april a.s. verwacht in zaal 4 van ‘De Rank, aanvang 09.45 uur.

Mannenvereniging ’Onderzoekt de Schriften’:
De laatste vergaderavond van het seizoen 2017-2018 is op woensdagavond 4 april a.s. in zaal 3 van ‘De Rank’, aanvang 19.45 uur.

Verkoop tweedehands boeken:
Zaterdag 7 april a.s. is het tweedehands boekwinkeltje extra open van 10.30-15.30 uur. Belangstellenden zijn ook iedere vrijdag welkom van 13.00-20.00 uur om te komen snuffelen tussen de tweedehands boeken.

Oud Papier:
Op de eerste vrijdag van de maand, dit keer op vrijdag 6 april, wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn: Pleun Rietveld, Gerard Kemkes, Eimert de Kuiper, Martijn Visser, Edwin de Weerdt, Jan Vink, Jonan Harrewijn, Arjan de Kuiper & Mark Oskam. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 13 april van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
Het zendingspotje van de brugklascatechese heeft het uitzonderlijk mooie bedrag opgeleverd van € 131,57 voor het project ‘Open je ogen’ van HGJB en GZB voor jongerenwerk in Egypte. Alle catechisanten en hun ouders hartelijk dank. Via ds. Dubbelman: € 10,00 voor de kerk.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 2 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

 1. Collecten: 30/3 1. Diaconie: Voedselbank, 2. Kerk; 1/4 1. Diaconie: SDOK, 2. Kerk
 2. Crèche 0-1 jaar: 1/4 Lotte van Genderen & Marije de Leeuw; 8/4 Annelies Klop & Marjanne de Hoop
 3. Crèche 2-3 jaar: 1/4 Marieke Kool & Margreet Kwakernaak; 8/4 Annemarie Marcus & Sija Kersbergen
 4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 1/4 Jasmijn Basters; 8/4 Karen Holtslag
 5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 1/4 Diana Erkelens, Lidia Faro & Janneke Verspui; 8/4 Christine Vink, Daphne Zaal & Margreet van Genderen
 6. Wegbrengen bloemengroet: 1/4 Fam. L. Boer; 8/4 Fam. Vollmüller
 7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op vrijdagavond 30 maart bellen naar: Arie Stam, tel. 652222 en op zondagmorgen 1 april naar: Fam. P. van Dijk, tel. 652443 en voor de avonddienst naar: Fam. Kemkes, tel. 653282
 8. Gastvrouw/heer: 1/4 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Gerry & Jan van Wijngaarden; 8/4 v.m. Adriaan van Houwelingen & Anke Büchner, n.m. Jeugddienstcommissie

WIJK OOST

Meeleven:
Gods zegen toegewenst aan hen die ziek zijn, behandelingen ondergaan of verdriet hebben. Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan. Hij leeft en wij zijn daarom nooit alleen.

Tenslotte:
Zondagmorgen lezen we over de opstanding van Jezus in Johannes 20: 1-10.

Vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven:
Deze week is dhr. Tony Prins (Wilhelminastraat 28, 3381 BP) geopereerd in het Beatrixziekenhuis, waar hij een paar dagen zal moeten blijven. We hopen en bidden dat alles goed gegaan is en er volledig herstel mogelijk is.

Uit de pastorie:
Zondagavond is het thema van de dienst, waaraan Aqua Viva medewerking verleent, ‘Door het duister naar het licht’. In de prediking zal er een verbinding gelegd worden tussen de scheppingsdagen en Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. Van harte wens ik u goede dagen toe en gezegende diensten.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag