Zondag 2 september 2018
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. F.H. Tanghé, Maassluis

Bij de diensten:
In de morgendienst lezen we Jakobus 3: 1-10.

Koffie drinken na de dienst:
U en jij zijn zondagmorgen na de dienst van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Geertje Overduin, Paula de Bruin, Anne & Annemiek Bron zullen u hartelijk ontvangen.

Verkiezing ambtsdragers:
Wij herinneren u aan het indienen van namen voor de nog twee resterende vacatures binnen de kerkenraad, t.w. voor wijkouderling Arie de Jong en diaken Herold Kool. Afgelopen zondag zijn formulieren uitgedeeld waarop u per vacature de namen kunt schrijven van de broeders die belijdend lid zijn van onze gemeente en die u geschikt acht om genoemde ambten te gaan vervullen. (U mag het uiteraard ook zelf op eigen briefpapier schrijven). U kunt de namen inleveren tot en met maandag 3 september a.s. op de volgende manieren:

1.Op papier voorzien van naam en handtekening bij de scriba van de kerkenraad: Arjan Overduin, W. de Zwijgerlaan 21;

2.Op papier voorzien van naam en handtekening bij de pastorie aan de Kerkweg 1b;

3.Op papier voorzien van naam en handtekening in de doos bij de leestafel in de kerk;

4.Per mail (voorzien van naam en adres) bij de scriba, via scriba@hervormdgiessenburg.nl

Belijdeniscatechisatie:
Begin oktober start er weer een nieuw seizoen. Voor vragen of opgave kunt u/kun jij bellen of mailen naar ds. Dubbelman.

Vrouwenbijbelstudie – Startmorgen:
Onze startmorgen is dinsdag 4 september. Deze morgen is mevrouw Gilah Evers, vrouw van rabbijn Evers uit Amersfoort, bij ons te gast. Zij gaat een lezing geven over ‘De vrouw in het Jodendom’. Tevens gaan we met haar in gesprek en horen graag hoe joodse vrouwen leven. Hoe functioneren zij in het gezin en in de maatschappij. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd, zowel leden als niet-leden. Vanaf 09.00 verwelkomen we u en jou met koffie en thee in zaal 1 van ‘de Rank’. Het programma begint om 09.15 uur. In het tussenliggende kwartiertje is er gelegenheid om kaarten te schrijven. De ochtend wordt ongeveer 11.20 uur afgesloten.

Vrouwenbijbelstudie-Uitnodiging, studieboekje en Bijbelstudie-ochtenden:
Zondagmorgen zijn onze uitnodigingen met daarop de datums voor de Bijbelstudie-ochtenden uitgedeeld. Op de leestafel in de toren en in de hal van ‘De Rank’ liggen er nog meer voor diegenen die er een willen hebben. Komend seizoen gaan we verder met Bijbelstudies over ontmoetingen met Jezus met behulp van het boekje ‘In gesprek’, geschreven door ds. H.J. van der Veen. Het zijn aparte thema’s. Voor nieuwe leden hoeft het dus geen probleem te zijn om mee te doen. De eerste Bijbelstudie-ochtenden zijn dinsdag 9 en/of donderdag 11 oktober, in zaal 5 van ‘De Rank’.  Een hartelijke groet, mede namens de stuurgroepleden, Geertje Overduin.

Boekwinkeltje extra open:
Zaterdag 8 september a.s. is het tweedehands boekwinkeltje extra open van: 10.30 – 15.30 uur. Belangstellenden zijn hartelijk welkom om te kijken tussen onze grote collectie tweedehands boeken. Uiteraard zijn we gewoon elke vrijdag open van : 13.00 – 20.00 uur.

Stilte wandeling:
Ook behoefte aan stilte? Een verlangen naar Gods stem en/of Zijn aanwezigheid? Zaterdagochtend 15 september a.s. organiseer ik daarvoor een stiltewandeling hier in de buurt. Dat willen we gaan doen in alle vroegte, wanneer het buiten nog stil is. In de natuur, waar de vogels ontwaken; waar we Gods stem mogen verstaan. Zaterdagochtend 15 september a.s. om 7.30 uur verzamelen we bij ‘De Rank’. (Goede) wandelschoenen is aan te raden en graag even aanmelden door een mail te sturen naar: jooptt@hotmail.com of te bellen/appen naar 06 132 485 88. Groet Joop Troost

Gemeentedag:
Heeft u zich al opgegeven voor de gemeentedag van 22 september? Dit kan nog t/m 2 september. We zouden het erg leuk vinden als u/jij er ook bij bent. Voor meer informatie zie de vorige kerkbode of ga naar www.hervormdgiessenburg.nl. Ook liggen er in de kerk nog enkele uitnodigingen.

Oud Papier:
Op de eerste vrijdag van de maand, dit keer op 7 september a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Harm den Toom, Gerard Kemkes, Govert Verspuij, Dirk Boon, Jacco de Zeeuw, Bastiaan Verspuij, Piet Donk, Joost Dijkgraaf en Andries Boer. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Zendingsbussen Willem-Jan de Wit:
In de maanden september en oktober is de opbrengst van de zendingsbussen weer bestemd voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. Willem-Jan de Wit is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Caïro. Inmiddels geeft hij alweer 10 jaar college aan het Seminarie. Dit voorjaar heeft hij onder andere aan een groep studenten een keuzevak over de psalmen gegeven. Ze hebben de Hebreeuwse grondtekst van enkele psalmen bestudeerd, maar ook verder gekeken, naar de uitleg en het gebruik van de psalmen door de eeuwen heen, met het oog op de kerk nu.

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 30,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 3 september a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 2/9 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 2/9 Geeske Krijgsman & Marije Dijkgraaf; 9/9 Marieke de Ruiter & Linda de Bruin
  3. Crèche 2-3 jaar: 2/9 Marije de Leeuw & Annelies Klop; 9/9 Alieke Kemkes & Margriet Kooijman
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 2/9 Imke van Houwelingen; 9/9 Naomi de Jong
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 2/9 Nadine in ’t Veld, Emma Trouwborst & Maria Dubbelman; 9/9 Ellen de Vogel, Noa Koekkoek & Ruth van Veldhuizen
  6. Wegbrengen bloemengroet: 2/9 Fam. Bohré; 9/9 Fam. den Boer- Heijkoop
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 2 september bellen naar Fam. Koppelaar, tel. 651996 en voor de avonddienst naar Erik Donk, tel. 06 34573542
  8. Gastvrouw/heer: 2/9 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Frida Bogerd & Arnelle v.d. Sande; 9/9 v.m. Jeanet vam Bruchem & Leo Timmer, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk

 

WIJK OOST/WEST

Meeleven:
Naar alle waarschijnlijkheid is Piet van Selm (Schuitemakerstraat 7 3381LK) deze week van Nijmegen overgebracht naar het Beatrixziekenhuis, dat hij hopelijk aan het einde van de week mag verlaten. Er is grote dankbaarheid dat de hartoperatie goed gegaan is en wensen hem Gods zegen bij het verdere herstel.

Uit de pastorie:
De scholen zijn weer begonnen en hiermee begint in veel gezinnen het gewone leven weer aan te breken. Het dagelijkse ritme. Een ritme dat we in de kerk ook weer gaan oppakken met de clubavonden, de catechese en al de andere activiteiten. Maar eerst gaan we op weg naar de gemeentedag. Heeft u zich al opgegeven? Ik zeg: DOEN!!!

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag