Kerkdiensten

Zondag 2 april 2017
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, Jeugddienst

Nieuwsberichten

Bij de diensten
In de dienst op zondagmorgen is de hoofdlezing uit Markus 14:1-11. Na de dienst is er zondagsschool. ’s Avonds is er een jeugddienst waarin het zal gaan over de vraag naar het lijden. We belijden dat God goed is, dat Hij liefde is en dat Hij almachtig is. Maar waarom is er dan zoveel lijden en verdriet op deze wereld? Een groot aantal jongeren van onze gemeente is druk geweest met de voorbereidingen en verleent hun medewerking. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!

Diaconiecollecte
Deze week is deze bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen en wil daarnaast westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Daarom houdt Open Doors speciale campagnes, organiseert zij reizen naar gesloten landen en geven zij presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen. We voelen ons als gemeente betrokken bij onze vervolgde broeders en zusters en bij het werk van Open Doors en we bieden ook praktisch steun door regelmatig kaarten te versturen naar vervolgde geloofsgenoten. Uw gaven zijn van harte aanbevolen. De diaconie.

Belijdenis
Volgende week, zondagmorgen 9 april (Palmpasen), overwegen 13 broeders en zusters belijdenis van hun geloof af te leggen: Gerard Bouter (Oranjelaan 6, 3381 AT), Rozemarij Dijksman (Slingelandseweg 19, 3381 KZ), Willeke Faro (Wilhelminalaan 44, 3381 BP), Rick van Genderen (Muisbroekseweg 16A, 3381 KN), Amasja Harrewijn (Wilhelminalaan 6, 3381 BP), Laura Holtslag (Kerkweg 1/B, 3381KJ), Mirthe van Houwelingen (Wetering 5, 3381DL), Manon de Kok (Parallelweg 136, 3371 GG Hardinxveld Giessendam), Elbert Kroon (Snoeksloot 51, 3993 HG Houten), Jan Kees Schakel (Neerpolderseweg 28, 3381 JS), Mariska Stam (van Wenastraat 13, 3381 BK), Febe Troost (Wilhelminalaan 36, 3381 BP), Dirk van Wijngaarden (Neerpolderseweg 86, 3381 JT). Zondagavond hebben zij hierover een gesprek met een afvaardiging van de kerkenraad. Deze avond heet de aannemingsavond. Laten we bidden om Gods zegen en wijsheid voor al de deelnemers.

Paasmiddag
Op D.V. woensdag 5 april a.s. is er een paasmiddag voor de 70+ers van onze gemeente. Deze middag wordt in de Rank gehouden en begint om 15.00 uur. De zaal gaat om 14.30 uur open.
Als u zich nog niet heeft opgegeven kunt u dit nog doen tot en met 1 april bij Coosje Vonk tel.651854.

Studieavonden – een spade dieper
Heeft u belangstelling om samen met studiegenoten drie avonden te besteden aan het doordenken en doorspreken van het boek “De grote scheiding” van C.S. Lewis? Inhoudelijk betreft het een vertelling over hellebewoners die per bus een uitstapje naar de hemel maken. Daar vinden ontmoetingen en serieuze gesprekken plaats. Wat daaruit te leren valt, daar gaan we tijdens de studieavonden met elkaar op in. We vragen u/jou om het boek vooraf te lezen. De eerste bijeenkomst is op donderdag 6 april. Er is al een mooie groep gevormd, er is nog ruimte voor vier personen. Hartelijk welkom om deel te nemen! Geef u vooraf op via e-mail bert@pesselse.nl of 06-50235236.

Stille Zaterdag 15 april 2017
Op Stille Zaterdag willen we om 19.00 u. bij elkaar komen in de Hervormde Kerk van Giessenburg. Om met elkaar te gedenken wat Jezus voor ons deed. Om met elkaar Bijbelgedeelten te lezen over het Lijden en Sterven van onze Heiland. Om met elkaar te luisteren naar muziek en om met elkaar te zingen. Verschillende gemeenteleden zullen hun medewerking verlenen.

Kampvuuravond
Een verslag met foto’s en video staat op de website van de kerk met als titel: ‘Echte mannen kruipen door de modder’. Een warm welkom voor de volgende keer.

Rommelmarkt inleverdagen
Op 1 april en 6 mei is er weer gelegenheid om spullen te brengen voor de rommelmarkt. U kunt op deze dagen van 09.00 uur tot 11.00 uur uw spullen en kleding (ook schoenen) brengen op het adres Doetseweg 54a. Voor de rommelmarkt (17 juni) zijn wij ook nog op zoek naar mensen die ons willen helpen met verkopen. Lijkt je/u dit leuk?, geef je/u dan op als verkoper bij Gerard de Jong. Heeft u spullen die in de weg staan en direct weg moeten, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij komen het dan (in overleg) bij u ophalen. Voor info: Gerard de Jong. U kunt hem bellen (0184 654920) of mailen (rommelmarkt@hervormdgiessenburg.nl).

Afrikaans restaurant
Zin in een avondje uit voor het hele gezin in ons eigen dorp? Dan is dit je kans. Want op vrijdagavond 19 mei wordt zaal 1 van de Rank omgetoverd tot een echt Afrikaans restaurant. (aanvang 18.00 uur). Iedereen is welkom, jong en oud, zelfs het hele gezin kan mee eten. Dit alles voor het goede doel, namelijk de familie v.d. Grijn. Zij zijn vorig jaar vertrokken met hun gezin om evangelisatiewerk te gaan doen. De kinderen van de club zullen dat misschien nog wel weten, zij hebben vorig jaar op de club de familie v.d. Grijn een avond op bezoek gehad en al paaseitjes voor ze verkocht. Nu dan een maaltijd in “Afrikaanse” stijl. Het belooft een gezellige avond te worden. De kosten zijn € 7.50 pp en max €25,- per gezin. Hier is de hele maaltijd inclusief drinken bij inbegrepen. Als je er bij wil zijn, dan graag aanmelden voor 22 april via  j.koekkoek10@kpnplanet.nl. Allemaal van harte welkom, vol=vol dus wees er snel bij!

Oud Papier
Vrijdagavond 7 april a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Pleun Rietveld, Gerard Kemkes, Eimert de Kuiper, Martijn Visser, Edwin de Weerdt, Jan Vink, Johan Harrewijn, Arjan de Kuiper & Mark Oskam.

Collectebonnen verkoop
Vrijdag 14 & 28 april (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Verantwoording
Via ouderling N. Zwijnenburg €20,00 voor de kerk.

 

Kopij volgende editie
Graag uiterlijk maandag 3 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘de Rank’
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 0184-651069.

Afkondigingen
Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 2/4 1. Open Doors, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 2/4 Marieke in ’t Veld & Renske Donk; 9/4 Annemarie Marcus & Anne-Marie Meerkerk
  3. Crèche 2-3 jaar: 2/4 Corine Terlouw & Monica Rietveld; 9/4 Marije de Leeuw & Mariska Stam
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 2/4 Karen Holtslag; 9/4 Linde van Houwelingen
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 2/4 ; 9/4
  6. Wegbrengen bloemengroet: 2/4 Fam. v.d. Vlies; 9/4 Anke Buchner & Joke Pladet;
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 2 april bellen naar: Trudy Zijderveld, tel. 652962
  8. Gastvrouw/heer: 2/4 v.m. Pim Vollmüller, Hidde & Bartje de Boer, n.m. Jeugddienstcommissie; 9/4 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Leo Timmer & Dinella Visser

 

Wijk oost

In het ziekenhuis
Dhr. T. van Dieren (Doetseweg 60, 3381 KG) verblijft nog steeds in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem.
Dhr. J.A. van Beuzekom (Doetse Vliet 22, 3381 HB) is woensdag 22 maart opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Laten we als gemeente bidden om Gods zegen en genezing voor hen en al de andere zieken in ons midden.

Verhuisd
Dhr. C. Boer (Dorpsstraat 7, 3381 AD) is verhuisd naar verpleeg- en verzorgingshuis: Swinhove, Afdeling: Ankerplaats, Plantageweg 3, 3333 GZ Zwijndrecht. We wensen hem Gods zegen toe en leven ook mee met zijn vrouw die voorlopig op de Dorpsstraat blijft wonen.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

Wijk west

Meeleven: Dankbaar zijn we dat Arie Jaap de Kok (Parallelweg 136, 3371 GG) al weer zo snel uit het ziekenhuis ontslagen is. In de voorbede willen we de Heere vragen of Hij ook de verdere revalidatie wil zegenen en kracht wil schenken.

Uit de pastorie: Giessenburg is na de actie ‘Giessenburg schoon’ weer schoon. Wat is het belangrijk dat we ons dorp schoonhouden. Zwerfafval is zo onnodig. Als we hier ons best voordoen, zorgen we er gelijk voor dat ook ons hart schoner blijft. Want de schepping bewaren is een opdracht van God. De schepping verontreinigen is dan ook een zonde. In het licht van Christus’ heilswerk laden we toch geen zonde meer op ons!

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag