Zondag 21 oktober 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. N.W. v.d. Houten, Ede

Zondag 28 oktober 2018
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, m.m.v. club Immanuël en de aangepaste catechese groep
18.30 uur: ds. J. Verboom, Gouda

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen komt er een nieuwe koning in beeld. Koning Josia. De Schriftlezing is 2 Koningen 22:1-7.Een gedeelte dat betrokken kan worden op de brief van het college van Kerkrentmeesters over de Rank. Hoe? Dat hoort u zondagmorgen.

Aangepaste kerkdienst:
Zondagmorgen 28 oktober, is er om 9:30 uur een aangepaste kerkdienst samen met club Immanuël en de catechese voor jongeren met een verstandelijke beperking. Het thema is: “In het schip met……..”, n.a.v. Marcus 4: 35-40. Er is beeldverbinding met de Rank en iedereen is van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid om samen in de Rank iets te drinken.

Diaconiecollecte:
Zoals afgelopen zondag al aangekondigd is de diaconiecollecte van komende zondag een noodhulpcollecte bestemd voor de slachtoffers op Sulawesi een eiland behorend bij Indonesië. Sulawesi is hard getroffen door natuurgeweld. Er zijn duizenden doden en vermisten. De overlevenden hebben dringend medische zorg, voedsel en water nodig. De leden van het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO-Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn in actie gekomen voor de slachtoffers van deze ramp. Uw gebed en financiële bijdrage is hard nodig. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Koffie drinken na de dienst op 28 oktober:
Iedereen is weer van harte welkom in ‘De Rank’ op zondagmorgen 28 oktober a.s. Koffie, thee of iets fris zal dan voor een ieder klaar staan. André Kwakernaak, Anja Zwijnenburg, Hetty den Boer en Saskia Basters staan op het rooster voor deze morgen.

Vacature diaken:
Op voordracht van de kerkenraad heeft broeder Erik Donk positief gereageerd om zijn benoeming in het ambt van diaken in overweging te nemen. We zijn blij met zijn bereidheid en bidden om een positief besluit, waarvoor hij uiterlijk t/m dinsdag 16 oktober gelegenheid heeft dit kenbaar te maken. Dat betekent dat, als deze Zaaier verschijnt, hij dat inmiddels heeft gedaan.

Catechisatie:
Vanwege de herfstvakantie is er de komende week geen catechisatie. We hopen alle jongeren weer te ontmoeten op 29, 30 of 31 oktober

Ouder-peutergroep:
In herfstvakantie komen we niet samen. Woensdag 31 oktober zijn de ouders en peuters weer welkom vanaf 9.00 uur in zaal 1 van de Rank.

Herfstvakantie:
Zowel ds. Dubbelman, als ook ds. Holtslag hebben de komende week vrij. Bij zaken van pastorale aard kunt u contact opnemen met de wijkouderling of de scriba.
Bij crisispastoraat is ds. Holtslag beschikbaar.

Omgaan met kwaad in de wereld:
Kwaad, best een afschrikwekkend woord eigenlijk. En, spijtig genoeg: het is van alle tijden en is ook nu overal. Je zou er naargeestig van worden… (niet doen, er is een uitweg) In het kader van “een spade dieper” willen we hierover eens stevig met elkaar in gesprek gaan. Als leidraad gebruiken we publicaties van prof. dr. Beatrice de Graaf, waaronder het boek “Heilige strijd”. Voorgenomen zijn de woensdagavonden 21 november, 12 december en 9 januari. Wie belangstelling heeft om deel te nemen meldde zich bij Bert Pesselse (bert@pesselse.nl of 06-50235236).

Verkoopdag vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Op zaterdag 3 november a.s. zal weer de jaarlijkse verkoopdag worden gehouden in ‘De Rank’ vanaf 09.00 uur. Ook dit jaar is er veel handwerk te koop en natuurlijk ontbreken de eigen gebreide sokken niet. Voor de kinderen is er een grabbelton, trektafel en ook kan er worden gesjoeld. Ook kunt u koffie, thee met wat lekkers bij ons gebruiken en voor het ‘twaalfuurtje’ is er soep, belegde broodjes, Brusselse wafels, pannenkoeken e.d. te verkrijgen. Om twee uur start het opbod en worden de uitslagen van de diverse verlotingen bekend gemaakt. De opbrengst van deze dag gaat naar kerk en zending. We hopen op een grote opkomst. Bestuur en leden ‘Lydia’.

Boekwinkeltje extra open:
Tijdens de jaarlijkse verkoopdag van vrouwenvereniging Lydia op zaterdag 3 november a.s. is het tweedehands boekwinkeltje extra open van 9.00 – 14.00 uur.
U bent hartelijk welkom

Vrouwen event: 9 november: Nog niet opgegeven ? Aarzel je nog?

Kom samen met je moeder/zus/vriendin, hartelijk welkom ! We hopen met elkaar een gezellige en

fijne avond te hebben, met het thema: “Met Hart en Ziel”. We starten om 18.00 u met een maaltijd.

Aanmelden bij : Vrouwenevent2018@outlook.com  Geef je naam, je leeftijd en de 1e en 2e keuze

van de workshop door: Bloemschikken, lied leren, sloop houtenhart beletteren, schilderen of

sieraad maken. Je bent welkom!

Gebedskring:
Dinsdagavond 23 oktober a.s. komt de gebedskring in de kerk bij elkaar, aanvang 20.15 uur. Hartelijk welkom.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdagmorgen 24 oktober a.s. worden de leden van de vrouwenvereniging weer in zaal 4 van ‘De Rank’ om 09.45 uur verwacht.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
De heer H. v.d. Meij zal op vrijdagavond 26 oktober a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
De leden van de mannenvereniging komen bij elkaar op woensdagavond 31 oktober a.s. in zaal 3 van ‘De Rank’, aanvang 19.45 uur. De heer L. C. Boer zal de inleiding verzorgen uit de Hervormde Vaan.

Oud Papier:
Op de eerste vrijdag van de maand, dit keer op 2 november a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn: Jan Rietveld, Arie de Kuiper, Gerard Kemkes, Gerard de Jong, Adriaan van Houwelingen, Gerard Boon, Renato Basters & Boaz Freeke. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 26 oktober & 9 november van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
 Via ds. J. Holtslag €10,00 voor de kerk

Verantwoording Kerkrentmeesters: In de maanden augustus en september mochten we respectievelijk de volgende collectegaven ontvangen: Voor de gewone collecten: € 2.112,67 en € 3.015,11 en voor de extra collecten: € 511,24 en € 1.034,53. Van de kerkradioluisteraars ontvingen we in het 3e kwartaal € 324,10, waarvan € 129,64 bestemd is voor de diaconie. Alle gevers hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 29 oktober a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 21/10 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 28/10 1. v.m. Immanuël project, n.m. Diaconie, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 21/10 Willemieke Goosens & Lydia Korevaar; 28/10 Linde van Houwelingen & Martine Bood; 4/11 Lotte van Genderen & Marije de Leeuw
  3. Crèche 2-3 jaar: 21/10 Tanja Korevaar & Sija Kersbergen; 28/10 Annemarie Marcus & Marieke de Ruiter; 4/11 Marjanne de Hoop & Manuela Slob
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 21/10 Daphne Zaal; 28/10 Fenne Trouwborst; 4/11 Hanna de Kuiper
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 21/10 Teresia den Boer, Julia Dubbelman & Esther de Kuiper; 28/10 Geen Bijbelcrèche; 4/11 Maureen van Pelt, Lidia Faro & Sem Koekkoek
  6. Wegbrengen bloemengroet: 21/10 Fam. Glerum; 28/10 Fam. L. Boer; 4/11 Fam. B. Volmüller
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 21 oktober bellen naar Jan v.d. Vlist, tel. 652796 en op zondag 28 oktober naar Bas de Jong, tel. 651522
  8. Gastvrouw/heer: 21/10 v.m. Gerry & Jan van Wijngaarden, n.m. Annemarie den Uil & Dianne de Looff; 28/10 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Arie van Houwelingen & Frida Bogerd; 4/11 v.m. Jeannet van Bruchem & Rian Faro, n.m. Arnelle v.d. Sande

 

WIJK OOST/WEST

Meeleven:
Er is dankbaarheid dat de behandeling tegen hartritmestoornissen bij dhr. Dick van Pelt (Bovenkerkseweg 6) goed is gegaan. We wensen hem Gods zegen toe bij het verdere herstel.

Geboren:
Dankbaar en blij zijn Rick en Sarine Pierhagen (Lijnbaan 9, 3381 AS) met de geboorte van hun dochter. Haar naam is Laura en zij is geboren op dinsdag 9 oktober. Als gemeente feliciteren we hen van harte en ook Wilbert, Wilco en Marit met hun zusje. We wensen hen allen Gods zegen toe.

Jubileum:
Wim en Corrie van den Berg-Michielse woonden vele jaren in Giessenburg (Van Delftstraat 10). Afgelopen voorjaar zijn ze verhuisd naar een verpleeghuis. Zij hopen maandag 22 oktober 60 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren hen en hun (klein)kinderen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe. Het adres is: De Nassau Odijckhof, afd. Woerel, t.a.v. mw. C. van den Berg, Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen-Rijsenburg.

Huwelijk:
Maandag 29 oktober, hopen Pieter de Keizer (Parallelweg 37, 3371 GB Hardinxveld-Giessendam) en Rosine de Hoop (Peursumseweg 65, 3381 KT) te trouwen in het gemeentehuis. Op zaterdag 3 november, willen ze Gods zegen over hun huwelijk vragen in een kerkdienst die gehouden zal worden in het Witte Kerkje (Amersfoortseweg 47, 3712 BA) te Huis ter Heijde. Deze dienst begint om 14.00 uur en iedereen is van harte welkom. Op de trouwkaart staat een tekst uit Opwekking 705: ‘Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad’. Hun nieuwe adres wordt: Kees van Dongensingel 86, 3544 KG Utrecht. We wensen Pieter en Rosine mooie dagen toe en Gods zegen over hun huwelijk.

Uit de pastorie:
Het past om het interkerkelijke kerkkoor Aqua Viva ook van deze plaats te feliciteren met het 15-jarig bestaan. Het mocht afgelopen vrijdag gevierd worden met een waardig concert van een hoog niveau. Met dit laatste duid ik niet alleen op de uitvoering, maar ook en misschien wel vooral op de eer die gebracht werd aan de Heere God en de ruimte die gegeven werd aan het herdenken. Het was bijzonder. Wanneer een koor zich zo manifesteert, dan brengt dit vrucht voort onder Gods zegenende handen. Het laat zien dat Hij verborgen aanwezig is.

Met een hartelijke groet,
ds. M. Dubbelman en ds. J. Holtslag